Zyski osób prawnych | Interpretacje podatkowe

Zyski osób prawnych | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zyski osób prawnych. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Z przedstawionego przez Spółkę z o.o. stanu faktycznego wynika, że Spółka osiągnęła zysk za 2004 rok, który uchwałą nie zostanie przeznaczony na dywidendę dla jedynego udziałowca, którym jest Gmina tylko na Fundusz Rezerwowy.
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 217 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (j.t. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zawierciu s t w i e r d z aże stanowisko ZP i SO spółki z o.o. przedstawione we wniosku z dnia 20.05.2005 r o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym zysku Spółki przeznaczonego na fundusz rezerwowy – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 20.05.2005 roku wpłynął do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Zawierciu wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. W dniu 25.05.2005 roku powyższy wniosek został uzupełniony o opłatę skarbową. Jak stanowi art. 14 a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa ,stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent (...)
2011
1
lut

Istota:
W jaki sposób opodatkować przychody osiągnięte z tytułu udziału w zyskach osób prawnych za 2003 r., a wypłaconych w 2004 r.?
Fragment:
(...) Zgodnie z art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Krowodrza w odpowiedzi na pismo z dnia 29.01.2004 r. wyjaśnia co następuje. Otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku podatkowym pieniądze, inne wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń są przychodami tego roku, zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26.07.1991 r. (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.). Wypłacone zatem w roku 2004 należności z tyt. udziału w zyskach osób prawnych podlegają opodatkowaniu podatkiem zryczałtowanym w wysokości 19%, zgodnie z art. 30a ust. 1 pkt 4 w/w ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (ustawa z dnia 12.11.2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. z 2003 r. Nr 202, poz. 1956). (...)
2011
1
sty
© 2011-2016 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.