Zysk zatrzymany | Interpretacje podatkowe

Zysk zatrzymany | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zysk zatrzymany. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy przy przekształceniu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę jawną, niepodzielony zysk spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, przeniesiony na kapitał podstawowy spółki jawnej, będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216 i art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 20.02.2007r. (data wpływu do tut. organu podatkowego 21.02.2007r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania art. 17 ust. 1 pkt 4 i pkt 9 oraz art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) w indywidualnej sprawie - Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Ursynów postanawia uznać stanowisko Wnioskodawcy wyrażone we wniosku – za prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 21.02.2007r. wpłynął do tutejszego organu wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, w kwestii opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych niepodzielonego zysku spółki z ograniczoną (...)
2011
1
maj

Istota:
Czy w związku z przekształceniem spółki z o.o w spółkę jawną, niepodzielony zysk z lat ubiegłych spółki z o.o przeniesiony na kapitał spółki jawnej podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 216, art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja Podatkowa (tekst. jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Sączu po rozpatrzeniu wniosku z dnia 06.11.2006 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko nie jest prawidłowe. U Z A S A D N I E N I E We wniosku skierowano zapytanie czy w związku z przekształceniem spółki z o.o w spółkę jawną, niepodzielony zysk z lat ubiegłych spółki z o.o przeniesiony na kapitał spółki jawnej podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. W związku z przekształceniem spółki z o.o w spółkę jawną u wspólników spółki z o.o, którzy z dniem przekształcenia staną się wspólnikami spółki jawnej, na dzień przekształceniapowstanie przychód z tytułu wartości (...)
2011
1
kwi

Istota:
Stawka i opodatkowanie niepodzielonego zysku netto za 2003r.
Fragment:
(...) PISEMNA INFORMACJA O ZAKRESIE STOSOWANIA PRZEPISÓW PRAWA PODATKOWEGO W INDYWIDUALNEJ SPRAWIE PODATNIKA, W KTÓREJ NIE TOCZY SIĘ POSTĘPOWANIE PODATKOWE LUB KONTROLA PODATKOWA ALBO POSTĘPOWANIE PRZED SĄDEM ADMINISTRACYJNYM, UDZIELONA W TRYBIE ART.14 A USTAWY Z DNIA 29 SIERPNIA 1997 ROKU – ORDYNACJA PODATKOWA (DZ. USTAW NR 137, POZ. 926 ZE ZMIANAMI). Pismem z dnia 31 maja 2004r. Zakład Usług Profilaktyczno Leczniczych Sp. z o.o., zwany dalej Podatnikiem, zwrócił się do tut. organu podatkowego z zapytaniem, czy należy opodatkować i jaką stawką, niepodzielony zysk netto za 2003r., pozostawiony w Spółce w kwocie 15.000 zł. STAN FAKTYCZNY: Zakład Usług Profilaktyczno Leczniczych Spółka z o.o., po zatwierdzeniu bilansu oraz rachunku zysków i strat za okres 01.01.2003r. do 31.12.2003r. przez Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników - uchwałą nr 1/2004 oraz uchwałą nr 2/2004 w sprawie podziału zysku netto za 2003r., w dniu 21.05.2004r. postanowiła zysk netto za 2003r. (...)
2011
1
sty
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.