Zysk nadzwyczajny | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zysk nadzwyczajny. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
mar

Istota:

Czy występujący za 2005 r. zysk nadzwyczajny (z tytułu otrzymanego odszkodowania) będzie stanowił dochód podlegający zwonieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych ?

Fragment:

(...) określonych w zezwoleniu korzysta ze zwolnień w podatku dochodowym od osób prawnych. W kwietniu 2004 r. Spółkę dotknęła klęska żywiołowa - pożar, w wyniku którego utracono część majątku (budynki znajdujące się na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, będące bezpośrednio związane z produkcją wyrobów zwolnionych) objętego ubezpieczeniem. Kwota wypłaconego odszkodowania przewyższa wartość utraconego majątku (zysk nadzwyczajny). Według Spółki występujący zysk nadzwyczajny (różnica pomiędzy wypłaconym odszkodowaniem a wartością majątku) nie jest związany z prowadzoną działalnością na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej i nie podlega zwolnieniu z opodatkowania. Naczelnik Świętokrzyskiego Urzędu Skarbowego w Kielcach informuje, że na podstawie z art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r., Nr 54, poz. 654), wolne odo podatku są dochody, z zastrzeżeniem (...)