Zwrot wydatków na zakup kasy rejestrującej | Interpretacje podatkowe

Zwrot wydatków na zakup kasy rejestrującej | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zwrot wydatków na zakup kasy rejestrującej. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Zwrot odliczonej kwoty wydatkowanej na zakup kasy rejestrującej
Fragment:
(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 18 kwietnia 2008r. (data wpływu 30 kwietnia 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwrotu odliczonej kwoty wydatkowanej na zakup kasy rejestrującej - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 30 kwietnia 2008r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek, o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwrotu (...)
2011
1
cze

Istota:
Podatniczka zapytuje co ma zrobić z kasą fiskalną z działalności męża i czy może jej używać w swojej działalności gospodarczej?
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE W dniu 19.06.2007r. Pani Halina ..... wystąpiła do tut. Organu podatkowego z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. W dniu 02.07.2007r. Wnioskodawca złożył uzupełnienie do przedmiotowego wniosku. Wniosek dotyczy podatku od towarów i usług. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że mąż Wnioskodawczyni prowadził działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży części do ciągników i maszyn rolniczych. W dniu 21.05.2007r. mąż zmarł. Działalność gospodarcza przez męża prowadzona była do ostatniego dnia. Deklarację VAT-7 za miesiąc kwiecień 2007r. wypełniło biuro rachunkowe. Deklaracja ta została podpisana przez męża. Deklaracja ta została złożona przez syna w dniu 22.05.2007r. W deklaracji tej wykazana została (...)
2011
1
maj

Istota:
Zakres i sposób zastosowania przepisów prawa dotyczącego rozliczenia ulgi z tytułu nabycia kasy rejestrującej.
Fragment:
(...) Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Podatnik prowadził działalność gospodarczą polegającą na sprzedaży detalicznej artykułów spożywczych. Sprzedaż rozpoczął w 2005 r. Wg podatnika przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. (par. 3 ust. 5) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 grudnia 2005 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących (par. 3a ust. 7) nakładają na podatników rozpoczynających sprzedaż w roku 2005 konieczność ufiskalnienia kasy w dniu 01.01.2006 r. Podatnik nie rozpoczął ewidencjonowania obrotów na kasie fiskalnej dnia 01.01.2006 r. i nie prowadził sprzedaży w roku 2006 r. Pierwszej sprzedaży dokonał po ufiskalnieniu kasy czyli dnia 13.02.2006 r. Zdaniem Podatnika jeśli nie rozpoczął sprzedaży w roku 2006 r. to nie pogwałcił terminu instalacji kasy. Tylko sprzedaż dokonana w roku 2006 na rzecz osób fizycznych i nie zarejestrowana na kasie fiskalnej spowodowałaby (...)
2011
1
kwi

Istota:
Jak wynika ze złożonego wniosku, podatnik dokonał nabycia kasy fiskalnej za 900,00 zł netto plus VAT 198,00 zł, ponieważ odliczenie w deklaracji VAT może objąć 50% ceny netto zakupu pyta, jak należy zaksięgować fakturę zakupu kasy fiskalnej, czy:1.900 zł w koszty 198 zł VAT do odliczenia i 450 zł do refundacji, czy2.450 zł w koszty 99 zł VAT do odliczenia, 450 zł do refundacji i 99 zł w kosztyzaznaczając przy tym, że VAT od kwoty refundowanej /ponieważ ta kwota nie jest kosztem/ nie podlega odliczeniu. Uważa, że poprawnym jest drugi sposób księgowania, skoro 50% ceny netto zakupu zostało odliczone, jako wydatek na nabycie w deklaracji VAT, tylko pozostałe 50% ceny netto może stanowić koszt uzyskania przychodów.
Fragment:
(...) Odnosząc się do powyższej kwestii Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Widzew stwierdza, co następuje: Zgodnie z art. 111 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 ze zm.) podatnicy, którzy rozpoczną ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego w obowiązujących terminach, mogą odliczyć od tego podatku kwotę wydatkowaną na zakup każdej z kas rejestrujących zgłoszonych na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania w wysokości 50% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 2.500 zł. W przypadku gdy podatnik rozpoczął ewidencjonowanie obrotu w obowiązujących terminach i wykonuje wyłącznie czynności zwolnione od podatku VAT lub jest podatnikiem zwolnionym od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 lub 9 cyt. ustawy urząd skarbowy dokonuje zwrotu kwoty określonej w ust. 4 na rachunek bankowy podatnika. Odliczenie części kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących (...)
2011
1
kwi

Istota:
Czy podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia ulgi na zakup kasy rejestrującej?
Fragment:
(...) Na podstawie art. 216 § 1, art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 – t.j. z późn. zm.) w odpowiedzi na Pani pismo z dnia 09.2006 r. (data wpływu: 09.2006 r. uzupełnione pismem z dnia 10.2006 r ) dotyczące możliwości odliczenia ulgi na zakup kasy rejestrującej – podzielam Pani stanowisko w sprawie. UZASADNIENIE W dniu 09.2006 r. złożyła Pani wniosek o interpretację przepisów odnośnie możliwości odliczenia od podatku należnego kwoty wydatkowanej na zakup kasy rejestrującej w przypadku rozpoczęcia ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej przed terminem rozpoczęcia sprzedaży określonej w § 4 ust 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28.03.2006 r w sprawie kas rejestrujących , informując jednocześnie, iż dotychczas korzysta Pani ze zwolnienia od obowiązku ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej ze względu na wysokość osiąganych obrotów. Stwierdziła Pani także, (...)
2011
1
kwi

Istota:
Czy istnieje obowiązek zwrotu odliczonej od podatku kwoty ulgi z tytułu nabycia kasy?
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 14 marca 2006 uzupełnionego w dniu 19 maja 2006 r. oraz 25 maja 2006 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie zwrotu odliczonej od podatku kwoty ulgi z tytułu nabycia kasy stwierdzam, że stanowisko przedstawione w tym wniosku jest nieprawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego. Uzasadnienie Stan faktyczny przedstawiony przez Wnioskodawcę: Podatnik zakupił w lutym 2001 r. kasę fiskalną, w miesiącu marcu 2001 r. dokonał odliczenia od podatku kwoty ulgi z tytułu nabycia tejże kasy. Ostatni wydruk z kasy rejestrującej został dokonany w dniu 03.04.2003r. a proces likwidacyjny spółki jawnej rozpoczął się dnia 08 lipca 2004 r. Jak podał podatnik nie można było zlikwidować powyższej kasy, gdyż wspólnicy nie mogli (...)
2011
1
kwi

Istota:
Czy w związku ze zmianą rodzaju ewidencjonowanych usług przy zastosowaniu kasy rejestrującej podatnik jest obowiązany do zwrotu odliczonych kwot wydatkowanych na nabycie kasy rejestrującej?
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Brzesku działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 27 września 2006 r. sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług stwierdza, że przedstawione we wniosku stanowisko jest prawidłowe. UZASADNIENIE Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) naczelnik urzędu skarbowego na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta ma obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. Jak wynika z art. 14a § 3 i 4 tejże ustawy następująca w formie (...)
2011
1
kwi

Istota:
Czy jest braku obowiązku zwrotu ulgi z tytułu zakupu kasy rejestrującej w sytuacji zaprzestania jej używania przed upływem trzech lat od rozpoczęcia ewidencjonowania?
Fragment:
(...) Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r., Nr 8 poz. 60 ze zm.), art. 111 ust. 6 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r., Nr 54 poz. 535 ze zm.) oraz § 11 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28.03.2006 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. Nr 51 poz. 375) - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krośnie po rozpatrzeniu wniosku Podatniczki z dnia 25.09.2006 r.( uzupełnionego pismem z dnia 19.10.2006 r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie braku obowiązku zwrotu ulgi z tytułu zakupu kasy rejestrującej w sytuacji zaprzestania jej używania przed upływem trzech lat od rozpoczęcia ewidencjonowania stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku jest nieprawidłowe. P. J M pismem z dnia 25.09.2006 r. zwróciła się do tut. organu podatkowego z zapytaniem, czy w przypadku likwidacji (...)
2011
1
kwi

Istota:
Czy Podatnik ma prawo do skorzystania z możliwości odliczenia od podatku należnego kwoty wydatkowanej na zakup kas rejestrujących wysokości 50% ich ceny zakupu, nie więcej niż 2.500 zł od każdej, które zainstalowane zostały w nowouruchomionym punkcie handlowym?
Fragment:
(...) Odpowiedź: Stan faktyczny :Pan ...................... jest właścicielem dwóch punktów handlowych, w których użytkowane są kasy rejestrujące. W dniu 27 marca 2006r. Podatnik otworzył nowy sklep, w którym zainstalowane zostały trzy kasy fiskalne.W związku z powyższym Podatnik formułuje zapytanie, dotyczące możliwości odliczenia od podatku należnego kwoty wydatkowanej na zakup kas rejestrujących zgłoszonych na dzień rozpoczęcia ewidencjonowania w wysokości 50% ich ceny zakupu, nie więcej niż 2.500 zł od każdej. Podatnik sformułował własne stanowisko w sprawie, zgodnie z którym :rozpoczęcie działalności w nowym sklepie jest równoznaczne z rozpoczęciem ewidencjonowania obrotu i kwot podatku na nowo zakupionych kasach rejestrujących. Obowiązującym terminem do rozpoczęcia ewidencjonowania obrotu i podatku na nowych kasach jest dzień otwarcia sklepu, czyli dzień 27 marca 2006r. Ponadto Podatnik podaje, iż dopełnienie obowiązków jakie wynikają z (...)
2011
1
kwi

Istota:
Fragment:
(...) DECYZJA Na podstawie art. 14b § 5 pkt. l ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa(Dz.U. Z 2005 r, Nr 8, póz. 60), po rozpatrzeniu zażalenia na postanowienie nr: 1421/AV4412/1192/2005 z dnia 18.04.2005 r. Naczelnika Urzędu Skarbowego w Pruszkowie,wydane w trybie art. 14 a § l Ordynacji podatkowej - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie postanawia zmienić postanowienie organu pierwszej instancji UZASADNIENIE Pismem z dnia 25 stycznia 2005 r. podatnik zwrócił się z prośbą o udzielenieinformacji o sposobie stosowania przepisów prawa podatkowego w trybie art. 14 a § l ustawyz dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa. Podatnik jest jednostką doradztwa rolniczego, posiadającą centralę w miejscowości B. oraz trzy oddziały terenowe w innych miastach, dla których właściwym jest Urząd Skarbowy w Pruszkowie. Dla całej firmy koniecznym będzie zainstalowanie 5-ciu kas fiskalnych, o czympodatnik powiadomił w dniu 21.01.2005 r. urząd skarbowy. Pierwsza (...)
2011
1
mar
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.