Zwrot wydatków budowlanych | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zwrot wydatków budowlanych. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
kwi

Istota:

Czy kwotę zwrotu różnicy podatku VAT za materiały budowlane należy obliczyć jak dla osób fizycznych, które nie korzystały z ulg mieszkaniowych.

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 13 października 2006 r. o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, - postanawiam uznać stanowisko w nim zawarte za prawidłowe. Uzasadnienie Pismem z dnia 13 października 2006 r. wystąpiła Pani z wnioskiem o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że w 2005 r. rozpoczęła Pani budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Materiały budowlane na realizację tej inwestycji zostały częściowo zakupione ze środków wycofanych z kasy mieszkaniowej. Wydatki poniesione na zakup materiałów budowlanych nie zostały rozliczone w ramach ulg mieszkaniowych. Według Pani stanowiska kwotę zwrotu różnicy podatku VAT za materiały budowlane należy obliczyć jak dla (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy przy skorzystaniu z prawa do ulgi remontowo - modernizacyjnej nie tracę prawa do zwrotu poniesionych wydatków na materiały budowlane.

Fragment:

(...) Postanowienie Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Toruniu działając na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu Pani wniosku z dnia 20.03.2006r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie zwrotu podatku VAT osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym, w części dotyczącej pytania zawartego w punkcie 2 Pani wniosku p o s t a n a w i a uznać jako prawidłowe stanowisko Pani przedstawione w powyższym zakresie. Uzasadnienie W dniu 20.03.2006r. wpłynął Pani wniosek w sprawie udzielenia przez tutejszy Organ interpretacji przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 2005r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz. U. Nr 177, poz. 1468). W przedmiotowym wniosku informuje Pani, iż w 2005r. nabyła nowe mieszkanie, na które (...)