Zwrot pożyczki | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zwrot pożyczki. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
maj

Istota:

Czy przeniesienie własności akcji w celu zwolnienia się z zobowiązania do spłaty pożyczki podlega PCC?

Fragment:

(...) W przedstawionym przez wnioskodawcę stanie faktycznym w dniu 28 lutego 2006r. Spółka zawarła ze spółką X (dalej: X) umowę oprocentowanej pożyczki, na podstawie której X (pożyczkodawca) udzielił Spółce (pożyczkobiorca) pożyczki w kwocie 4.000.000 zł. W dniu 2 października 2006r. spółki Spółka oraz X zawarły „Porozumienie w sprawie rozliczenia pożyczki i przeniesienia własności akcji”. Porozumienie to oparte zostało na cywilnoprawnej konstrukcji świadczenia w miejsce wykonania (datio in solutum). Mocą przedmiotowego porozumienia Spółka w miejsce pierwotnego świadczenia do którego był zobowiązany tj. zwrotu X kwoty głównej pożyczki w wysokości 4.000.000 zł wraz z należnymi odsetkami od tej pożyczki, przeniósł na X własność akcji innej spółki. W wyniku zawartego „Porozumienia w sprawie rozliczenia pożyczki i przeniesienia własności akcji” zobowiązanie Spółki wobec X do zwrotu kwoty głównej pożyczki wraz z należnymi (...)