Zwrot nienależny | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zwrot nienależny. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2015
4
cze

Istota:

W którym zeznaniu rocznym Wnioskodawczyni powinna ująć zwrócone świadczenie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych?

Fragment:

UZASADNIENIE W dniu 10 listopada 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie odliczenia od dochodu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. W styczniu 2013 r. Wnioskodawczyni została zatrudniona na umowę o pracę w wymiarze 1/2 etatu. W tym też miesiącu okazało się, że jest w ciąży. W okresie luty – sierpień 2013 r. Wnioskodawczyni przebywała na zwolnieniach lekarskich, za które otrzymywała zasiłek chorobowy z ZUS, następnie od 19 sierpnia 2013 r. zasiłek macierzyński. We wrześniu 2013 r. Wnioskodawczyni otrzymała informację z ZUS o wszczęciu postępowania wyjaśniającego w sprawie ustalenia okresu podlegania ubezpieczeniom społecznym i podstawy wymiaru składek z tytułu zatrudnienia. W dniu 23 grudnia 2013 r. Wnioskodawczyni otrzymała decyzję z ZUS, z której wynika, że nie podlegała ubezpieczeniu jako pracownik. Jednocześnie ZUS zobowiązał Wnioskodawczynię do zwrotu nienależnie pobranego zasiłku chorobowego i macierzyńskiego. Kwotę należną 21.865,94 zł Wnioskodawczyni zwróciła przelewem dnia 27 grudnia 2013 r. W lutym 2014 r. Wnioskodawczyni otrzymała z ZUS PIT-11, w którym nie ujęto zwrotu nienależnych świadczeń, informacja zawierała wyłącznie kwoty wypłaconych świadczeń w ciągu 2013 r.

2011
1
kwi

Istota:

Jak rozliczyć zwrot do jednostki nienależnie pobranych świadczeń przez komornika.

Fragment:

Nr 14, poz. 176 ze zm.), jeżeli podatnik dokonał zwrotu nienależnie pobranych świadczeń, które uprzednio zwiększały dochód podlegający opodatkowaniu, przy ustalaniu wysokości podatku (zaliczek) płatnicy, o których mowa w art. 31, 33, 35 i 41, odejmują od dochodu kwotę dokonanych zwrotów, łącznie z pobranym podatkiem (zaliczką). Z uwagi na fakt, iż zwrócona kwota została wypłacona przez komornika a nie przez jednostkę, obowiązek rozliczenia tego zwrotu spoczywa na podatniku w myśl art. 26 ust. 1 pkt 5 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Istnieje bowiem możliwość obniżenia ustalonego zgodnie z przepisami ustawy dochodu przed opodatkowaniem o dokonane w roku podatkowym zwroty nienależnie pobranych świadczeń, które uprzednio zwiększały dochód podlegający opodatkowaniu, w kwotach uwzględniających pobrany podatek dochodowy. A zatem tut. organ podziela stanowisko jednostki zawarte w ww. wniosku. Jednocześnie Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu informuje, że interpretacja o zakresie stosowania prawa podatkowego dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia. Zgodnie z art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, udzielona interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta.