Zwrot nienależny | Interpretacje podatkowe

Zwrot nienależny | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zwrot nienależny. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W którym zeznaniu rocznym Wnioskodawczyni powinna ująć zwrócone świadczenie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych?
Fragment:
UZASADNIENIE W dniu 10 listopada 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie odliczenia od dochodu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. W styczniu 2013 r. Wnioskodawczyni została zatrudniona na umowę o pracę w wymiarze 1/2 etatu. W tym też miesiącu okazało się, że jest w ciąży. W okresie luty – sierpień 2013 r. Wnioskodawczyni przebywała na zwolnieniach lekarskich, za które otrzymywała zasiłek chorobowy z ZUS, następnie od 19 sierpnia 2013 r. zasiłek macierzyński. We wrześniu 2013 r. Wnioskodawczyni otrzymała informację z ZUS o wszczęciu postępowania wyjaśniającego w sprawie ustalenia okresu podlegania ubezpieczeniom społecznym i podstawy wymiaru składek z tytułu zatrudnienia. W dniu 23 grudnia 2013 r. Wnioskodawczyni otrzymała decyzję z ZUS, z której wynika, że nie podlegała ubezpieczeniu jako pracownik. Jednocześnie ZUS zobowiązał Wnioskodawczynię do zwrotu nienależnie pobranego zasiłku chorobowego i macierzyńskiego. Kwotę należną 21.865,94 zł Wnioskodawczyni zwróciła przelewem dnia 27 grudnia 2013 r. W lutym 2014 r. Wnioskodawczyni otrzymała z ZUS PIT-11, w którym nie ujęto zwrotu nienależnych świadczeń, informacja zawierała wyłącznie kwoty wypłaconych świadczeń w ciągu 2013 r.
2015
4
cze

Istota:
Jak rozliczyć zwrot do jednostki nienależnie pobranych świadczeń przez komornika.
Fragment:
Nr 14, poz. 176 ze zm.), jeżeli podatnik dokonał zwrotu nienależnie pobranych świadczeń, które uprzednio zwiększały dochód podlegający opodatkowaniu, przy ustalaniu wysokości podatku (zaliczek) płatnicy, o których mowa w art. 31, 33, 35 i 41, odejmują od dochodu kwotę dokonanych zwrotów, łącznie z pobranym podatkiem (zaliczką). Z uwagi na fakt, iż zwrócona kwota została wypłacona przez komornika a nie przez jednostkę, obowiązek rozliczenia tego zwrotu spoczywa na podatniku w myśl art. 26 ust. 1 pkt 5 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Istnieje bowiem możliwość obniżenia ustalonego zgodnie z przepisami ustawy dochodu przed opodatkowaniem o dokonane w roku podatkowym zwroty nienależnie pobranych świadczeń, które uprzednio zwiększały dochód podlegający opodatkowaniu, w kwotach uwzględniających pobrany podatek dochodowy. A zatem tut. organ podziela stanowisko jednostki zawarte w ww. wniosku. Jednocześnie Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu informuje, że interpretacja o zakresie stosowania prawa podatkowego dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia. Zgodnie z art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, udzielona interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta.
2011
1
kwi
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.