Zwrot należności | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zwrot należności. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
paź

Istota:

W związku ze sprzedażą wierzytelności przedawnionych, obejmujących zarówno kwotę netto jak i kwotę podatku VAT, które to wierzytelności Spółka uprzednio zaliczyła do przychodów podatkowych w oparciu o art. 12 ust. 3 ustawy o CIT - wartość otrzymanego od nabywcy wynagrodzenia z tytułu sprzedaży wierzytelności nie powinna być zaliczana do przychodów podatkowych, lecz jako zwrot należności Spółki z tytułu świadczenia usług - powinna być neutralna podatkowo.

Fragment:

(...) otrzymane od nabywcy wierzytelności nie powinno stanowić przychodu podatkowego Spółki. Reasumując, w związku ze sprzedażą wierzytelności przedawnionych, obejmujących zarówno kwotę netto jak i kwotę podatku VAT, które to wierzytelności Spółka uprzednio zaliczyła do przychodów podatkowych w oparciu o art. 12 ust. 3 ustawy o CIT - wartość otrzymanego od nabywcy wynagrodzenia z tytułu sprzedaży wierzytelności nie powinna być zaliczana do przychodów podatkowych, lecz jako zwrot należności Spółki z tytułu świadczenia usług - powinna być neutralna podatkowo. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe. Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego oceny stanowiska Wnioskodawcy. Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w (...)