Zwolnienie z pobrania | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zwolnienie z pobrania. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
sty

Istota:

Czy do wynagrodzenia otrzymanego przez pracowników 10 stycznia 2004 r. a należnego za grudzień 2003 r., przysługuje zwolnienie w wysokości liczby dni pobytu razy stawka diety, czy należy przyjąć liczbę dni pracy razy stawka dzienna. Zdaniem Spółki do rozstrzygnięcia niniejszej kwestii ma zastosowanie art. 21 pkt 20 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych /t.j. Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176 ze zm. - dalej zwana ustawą o pdof/ w brzmieniu z 2003 r.

Fragment:

(...) Na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm./ Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, odpowiadając na pisemne zapytanie Spółki w sprawie stosowania przepisów podatku dochodowego od osób fizycznych, informuje: Z zaprezentowanego przez Spółkę stanu faktycznego wynika, że pracownicy Spółki wykonują prace poza granicami RP (Irak). Pracownicy otrzymują wynagrodzenie za wykonaną pracę do dnia 10 następnego miesiąca. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 20 ustawy o pdof. /w brzmieniu na 2004 r./ wolna od podatku dochodowego jest część dochodów osób, o których mowa w art. 3 ust. 1, przebywających czasowo za granicą i uzyskujących dochody ze stosunku pracy lub stypendiów, z wyjątkiem wynagrodzenia uzyskiwanego przez członka służby zagranicznej - w wysokości równowartości diety z tytułu podróży służbowych poza granicami kraju, określonych w przepisach w sprawie (...)