Zwolnienie z poboru akcyzy | Interpretacje podatkowe

Zwolnienie z poboru akcyzy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zwolnienie z poboru akcyzy. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy zgodnie z Dyrektywą Energetyczną Wnioskodawca jest zobowiązany do zapłacenia podatku akcyzowego przy zakupie wewnątrzwspólnotowym środków smarnych nie stosowanych jako domieszki, dodatki do paliw?
Fragment:
(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów - uwzględniając wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 19 maja 2011 r., sygn. akt III SA/Po 154/11 – stwierdza, iż stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 25 sierpnia 2010 r. (data wpływu 27 sierpnia 2010 r.), uzupełnionym pismem z dnia 6 października 2010 r. (data wpływu 7 października 2010 r.) oraz pismem bez daty sporządzenia (data wpływu 19 października 2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie nabycia wewnątrzwspólnotowego olejów smarowych o (...)
2011
10
lis

Istota:
Czy w związku z opisanym zdarzeniem przyszłym, Wnioskodawca produkując energię elektryczną z wyrobów energetycznych w postaci komponentu z odpadów tworzyw sztucznych, dostarczanych ze składu podatkowego może korzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 32 ust. 4 pkt 1 w zw. z art. 32 ust. 3 pkt 1 i art. 32, przy zachowaniu warunków opisanych w ust. 5-13 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 3, poz. 11 ze zm.)?
Fragment:
(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. u. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2, § 6 i § 10 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. u. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana XX przedstawione we wniosku z dnia 7 stycznia 2011 r. (data wpływu 13 stycznia 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie zwolnienia wyrobów energetycznych zużywanych do produkcji energii elektrycznej – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 13 stycznia 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku akcyzowego zakresie zwolnienia wyrobów energetycznych (...)
2011
1
paź

Istota:
Zwolnienie od akcyzy bioetanolu przeznaczonego do napędu agregatów produkujących energię energię elektryczną.
Fragment:
(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 14 sierpnia 2008 r. (data wpływu 19 sierpnia 2008 r.) uzupełnionym pismem z dnia 18 września 2008 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczące podatku akcyzowego w zakresie zwolnienia od akcyzy bioetanolu używanego jako samoistne paliwo - jest nieprawidłowe . UZASADNIENIE W dniu 19 sierpnia 2008 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczący podatku akcyzowego w zakresie zwolnienia od akcyzy bioetanolu (...)
2011
1
cze

Istota:
Czy możliwe jest zastosowanie zwolnienia z akcyzy w przypadku produkcji biopaliwa poprzez blendowanie spełniające wymagania jakościowe oleju napędowego (PKWiU 23.20.15 lub 23.20.16) i biokomponentu w postaci estrów metylowych wyższych kwasów tłuszczowych (PKWiU 24.66.48-90.10).
Fragment:
(...) DECYZJA Zgodnie z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym wyrobami akcyzowymi zharmonizowanymi są paliwa silnikowe, oleje opałowe i gaz, napoje alkoholowe oraz wyroby tytoniowe określone w załączniku nr 2 do ustawy. Zgodnie z art. 62 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym, do paliw silnikowych i olejów opałowych w rozumieniu ustawy zalicza się wyroby wymienione w poz. 1-12 załącznika nr 2 do ustawy oraz pozostałe wyroby przeznaczone do użycia, oferowane na sprzedaż lub używane jako paliwa silnikowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, bez względu na symbol PKWiU i kod CN. W myśl tego przepisu do paliw silnikowych i olejów opałowych, poza wyrobami wymienionymi w poz. 1-12 załącznika nr 2 do ustawy, zalicza się również pozostałe wyroby przeznaczone do użycia, oferowane na sprzedaż lub używane jako paliwa silnikowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, bez względu na symbol PKWiU i kod CN. Należy zatem (...)
2011
1
maj

Istota:
Firma X sprzedaje gacz parafinowy podatnikowi. Wyrób ten jest ekspediowany do składów podatkowych podatnika mieszczących się w różnych miejscowościach.Gacz kupowany w firmie X nie jest przez podatnika magazynowany, lecz bezpośrednio po nalaniu przez firmę X do cysterny jest ekspediowany. W obrocie tym istnieje konieczność dokumentowania przemieszczenia ze składu do składu dokumentem ADT. Ze składów podatkowych podatnika, gacz jest ponownie wysyłany (bez magazynowania) do odbiorcy trzeciego na podstawie oświadczenia nabywcy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów.Zdaniem podatnika, gacz parafinowy kupowany przez niego od firmy X może być wysyłany bezpośrednio ze składu podatkowego firmy X do odbiorcy trzeciego, z pominięciem składów podatkowych podatnika. Firma X wystawiałaby faktury za towar na rzecz podatnika, natomiast on wystawiałby faktury dla odbiorców trzecich, do których towar byłby kierowany bezpośrednio ze składu firmy X.
Fragment:
(...) Gacz parafinowy o symbolu PKWiU 23.20.31, objęty kodem CN 2712 90 39 jest wyrobem akcyzowym zharmonizowanym, zgodnie z poz.4 wykazu wyrobów akcyzowych zharmonizowanych stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy z dnia 23 stycznia 2004r. o podatku akcyzowym (Dz.U. nr 27, poz.257 z późn.zm.). Szczegółowy zakres zwolnień od akcyzy oraz warunki, jakie muszą spełniać podmioty korzystające ze zwolnień od podatku akcyzowego zostały określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz.U. nr 97, poz.966 z późn.zm.)Zgodnie z § 13 ust.1 pkt.1 ww. rozporządzenia zwalnia się od akcyzy wazelinę, parafinę, woski pochodzenia naftowego i pozostałe woski oznaczone symbolem PKWiU 23.20.31 objęte kodami CN: 2712 10, 2712 20 00, 2712 90 31, 2712 90 33, 2712 90 39 i 2712 90 90. Przedmiotowe zwolnienie ma zastosowanie pod warunkiem spełnienia określonych, w ust.2 ww. rozporządzenia, wymagań: wyroby akcyzowe zostaną (...)
2011
1
lut
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.