Zwolnienie z poboru | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zwolnienie z poboru. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
lut

Istota:

W jakim przypadku zwalnia się płatników z obowiązku pobrania zaliczek na pdof od dochodów uzyskanych z tytułu zasiłków przedemerytalnych i świadczeń przedemerytalnych?

Fragment:

(...) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Sączu działając w trybie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) odpowiada na pismo z dnia 27.07.2004 r. znak FK-075-16/PP/2004 w sprawie interpretacji przepisów w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego. Czy zwolnienie niektórych grup płatników o których mowa § 1 Rzporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 lipca 2004 r. z obowiązku pobierania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych uzyskanych z tytułu zasiłków przedemerytalnych i świadczeń przedemerytalnych, w części przypadającej na dochód w wysokości nieprzekraczającej kwoty 232, 47 złotych powoduje, że płatnik w wystawionej podatnikowi informacji PIT-11 winien przychód (równy dochodowi przy braku kosztów uzyskania przychodu) pomniejszyć o kwotę 232,47 zł., czy też nie? Zgodnie § 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 lipca 2004 r. (Dz. U. Nr 166, poz. 1741) zwalnia się (...)