Zwolnienie z opłaty skarbowej | Interpretacje podatkowe

Zwolnienie z opłaty skarbowej | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zwolnienie z opłaty skarbowej. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
1. Czy podlega opłacie skarbowej złożenie własciwemu komornikowi sadowemu pełnomocnictwa udzielonego do reprezentowania mocodawcy w zakresie prowadzonego przez komornika postepowania egzekucyjnego?
2. Czy podlega opłacie skarbowej złożenie w sądzie upowaznienia udzielonego aplikantowi radcowskiemu przez radcę prawnego do dokonania jednorazowej czynnosci procesowej, w tym do zastepstwa go na rozprawie?
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze po rozpoznaniu w dniu 21 czerwca 2007 r. sprawy z zażalenia radcy prawnego M. F.-K. i radcy prawnego M. P. „Kancelaria Radców Prawnych" M. R.-K. M. P. s.c. z/s w Zielonej Górze na postanowienie Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 18 maja 2007 r. Nr 8/2007, działając na podstawie art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 i Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 1 i 2 ustawy z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 856 ze zm.), art. 13 § 1 pkt 3, art. 14a § 1 i § 4, art. 239 w związku z art. 233 § 1 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) uchyla zaskarżone postanowienie w części, tj. w zakresie pkt 2) rozstrzygnięcia i postanawia: 1. uznaje za prawidłowe stanowisko Wnioskodawczyń, iż nie podlega opłacie skarbowej (...)
2011
1
maj

Istota:
Czy w myśl art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2004 r. Nr 253, poz. 2532 ze zm.) wnioski o udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych składane przez Komorników Sądowych, związane z prowadzoną egzekucją kosztów i grzywien sądowych na rzecz jednostek budżetowych – sądów i prokuratur rejonowych i okręgowych podlegają zwolnieniu od opłaty skarbowej.
Fragment:
(...) Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2004r. Nr 253, poz. 2532 ze zm.) opłacie skarbowej podlegają między innymi podania (żądania, wnioski, odwołania, zażalenia) i załączniki do podań. Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej ciąży na osobach fizycznych, osobach prawnych i jednostkach organizacyjnych niemających osobowości prawnej, jeżeli wystawiają (sporządzają) dokumenty, składają podania i załączniki do podań albo jeżeli na ich wniosek dokonuje się czynności urzędowych lub wydaje zaświadczenia lub zezwolenia (art. 4 ust. 1 w/w ustawy). Natomiast art. 8 ustawy o opłacie skarbowej zawiera enumeratywne wyliczenie podmiotów zwolnionych od opłaty skarbowej. Należą do nich, wymienione w ust. 2, jednostki budżetowe. Zgodnie z ogólną definicją zawartą w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 ze zm.) jednostkami budżetowymi są takie (...)
2011
1
mar
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.