Zwolnienie lekarskie | Interpretacje podatkowe

Zwolnienie lekarskie | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zwolnienie lekarskie. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy przyznanie świadczenia rehabilitacyjnego pezez ZUS uprawnia do zgłoszenia przerwy w działalności gospodarczej i skorzystania z odpisów podatku w formie karty podatkowej o których mowa w art. 34 ustawy ?
Fragment:
(...) zryczałtowanym pod. dochodowym, a zatem termin określony w art. 34 ust. 2 nie może mieć tu zastosowania, bowiem w ustawie jest mowa o zwolnieniu lekarskim. W tej sytuacji odpis podatku może mieć miejsce od dnia 03.01.2007r. ( data złożenia zawiadomienia). Stanowisko Pana przedstawione we wniosku, że za okres świadczenia rehabilitacyjnego przyznanego od 06.09.2006r., o którym poinformował Pan 03.01.2007r. winien być dokonany odpis jest nie uzasadnione, gdyż jak wskazano wcześniej zwolnienie lekarskie jest jedynym dokumentem na podstawie którego można odpisać wstecz podatek za okres choroby. W myśl art. 14b § 1 i § 2 Ordynacji podatkowej interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta. Natomiast jest wiążąca dla organów podatkowych i organów kontroli skarbowej. Powyższa interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia. (...)
2011
1
maj

Istota:
Czy w okresie długiego zwolnienia lekarskiego faktury za telefony stacjonarny, komórkowy, Internet związane z prowadzoną działalnością gospodarczą powinienem umieszczać w rozliczeniu VAT-7 ?
Fragment:
(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1, § 4, art. 217 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), art. 86 ust 1 , ust. 2 pkt 1, art. 88 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r., o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. nr 54, poz. 535 ze zm.), art. 22 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ( Dz.U. z 2000 r., nr 14, poz. 176 z późn. zm.)Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Bielany: stanowisko Strony przedstawione w zapytaniu z dnia 24.03.2006r.(uzupełnione w dniu 04.05.2006 r.) dotyczące wykazywania w deklaracji VAT kosztów związanych z prowadzoną działalnością, w przypadku przebywania podatnika na zwolnieniu lekarskim uznał za prawidłowe. U Z A S A D N I E N I E Ze stanu faktycznego przedstawionego w zapytaniu wynika, iż Podatnik prowadzi działalność gospodarczą (usługi informatyczne) opodatkowaną na zasadach ogólnych. Przychody, koszty uzyskiwane z (...)
2011
1
kwi

Istota:
Czy mogę rozliczyć kwotę zasiłku chorobowego w rozliczeniu wspólnym ze współmałżonkiem?
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art.14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa ( jednolity tekst z 2005r. Dz. U. Nr 8 poz.60 z późniejszymi zmianami) Naczelnik Urzędu Skarbowego po rozpatrzeniu wniosku Pana J złożonego w tutejszym Urzędzie w dniu 04.12.2006 r. (nadane listem poleconym dnia 28.11.2006 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego m.in. w kwestii objętej pytaniem: czy mogę rozliczyć kwotę zasiłku chorobowego w rozliczeniu wspólnym ze współmałżonkiem? stwierdza, iż stanowisko podatnika w powyższej kwestii jest nieprawidłowe. U Z A S A D N I E N I E Stosownie do postanowień art. 14a § 1 i § 2 ustawy – Ordynacja podatkowa Naczelnik Urzędu Skarbowego na pisemny wniosek podatnika ma obowiązek udzielić pisemnej informacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w jego indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo (...)
2011
1
kwi
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.