Zwiększenie wartości | Interpretacje podatkowe

Zwiększenie wartości | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zwiększenie wartości. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy poniesione przez Spółkę wydatki, które przekraczają wartość 3.500 zł na starą i nową lokalizację kiosku Spółka powinna zakwalifikować, jako zwiększenie wartości początkowej środka trwałego czy też powinny zostać bezpośrednio zaliczone do kosztów uzyskania przychodu?
Fragment:
(...) przyłącza energii elektrycznej, prace rozbiórkowe starej podmurówki, transport, wywóz gruzu oraz koszty dotyczące nowej lokalizacji tj. wykonanie przyłącza energii elektrycznej, wykonanie nowej podmurówki, koszt materiałów budowlanych i transport materiałów oraz kiosku. W związku z powyższym zadano następujące pytania: Czy poniesione przez Spółkę wydatki, które przekraczają wartość 3.500 zł na starą i nową lokalizację kiosku Spółka powinna zakwalifikować, jako zwiększenie wartości początkowej środka trwałego czy też powinny zostać bezpośrednio zaliczone do kosztów uzyskania przychodu... Prace, które zostały wykonane w związku ze zmianą lokalizacji kiosku związane z jego demontażem oraz prace wykonane już w celu uruchomienia nowej lokalizacji nie zwiększają wartości użytkowej kiosku, zatem poniesione wydatki nie zwiększają wartości początkowej tego środka trwałego. W związku z powyższym wszystkie wymienione powyżej wydatki (...)
2011
1
sie

Istota:
Pytanie podatnika dotyczy wskazania momentu od którego należy uwzględnić w podstawie opodatkowania podatku od nieruchomości zwiększoną wartość zmodernizowanych budowli.
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Burmistrz Pruszcza Gdańskiego działając na podstawie art. 14a § 1, § 3 i § 4 oraz art. 216 § l ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm. ) i na wniosek C... (Polska) Spółka z o. o. dotyczący wydania pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania art. 4 ust. l pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r., Nr 121, poz. 844), postanawia Zwiększoną wartość budowli zmodernizowanych w ciągu roku podatkowego uwzględnia się w podstawie opodatkowania podatku od nieruchomości budowlanych od l stycznia roku kalendarzowego następującego po roku w którym dokonano modernizacji. Uzasadnienie W dniu 02. 10. 2006 r. C. (Polska) Spółka z o. o. wystąpiła do Burmistrza Pruszcza Gdańskiego o wydanie pisemnej interpretacji w trybie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, dotyczącej wskazania momentu od którego należy (...)
2011
1
kwi

Istota:
Czy przy ewentualnym zwiększeniu wartości sprzedanej nieruchomości dla potrzeb podatku od czynności cywilnoprawnych jednocześnie zostanie zwiększona kwota do wydatkowania na cele określone w art. 21 ust. 1 pkt 32 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
(...) podatkowego w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości przedstawione przez Pana argumenty dotyczące przyjęcia ceny określonej w umowie sprzedaży w wysokości znacznie odbiegającej od wartości rynkowej, w ocenie organu podatkowego, nie będą zasługiwały na uwzględnienie i tym samym nie zostaną zaakceptowane motywy, którymi kierował się Pan i sąsiad, zawierając umowę i przyjmując taką a nie inną cenę sprzedaży, wówczas zwiększenie wartości przychodu ze sprzedaży nieruchomości w sposób określony w art. 19 ust. 1 i ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, spowoduje także wydatkowanie wyższej kwoty na cele określone w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. "a" i "e" ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W związku z powyższym Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Białymstoku orzekł jak na wstępie. Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego (...)
2011
1
mar
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.