Związek przyczynowy | Interpretacje podatkowe

Związek przyczynowy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to związek przyczynowy. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy wydatki poniesione na utrzymanie składników majątkowych na nieczynnym wydziale można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?
Czy powyższe koszty można zaliczyć do kosztów pośrednich i rozliczyć je zgodnie z art. 15 ust. 4d i 4e ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych?
Fragment:
(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 19 sierpnia 2008 r. (data wpływu do tut. Biura 28 sierpnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie: możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na utrzymanie składników majątkowych na nieczynnym wydziale, momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów ww. wydatków - jest prawidłowe . UZASADNIENIE W dniu 28 sierpnia 2008 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o (...)
2011
1
cze

Istota:
Czy prowadząc hodowlę strusi do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć koszty związane z utrzymaniem tych zwierząt ,jak też z ich ubojem i przetworzeniem?
Fragment:
(...) W związku z otrzymanym zapytaniem z dnia 16 grudnia 2003r. (data wpływu do tut. Urzędu 17 grudzień 2003r.) zgodnie z art.14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze informuje: Opisana przez Pana działalność gospodarcza polegająca na sprzedaży mięsa i przetworów z mięsa strusi stanowi źródło przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176, ze zm.), tj. pozarolnicza działalność gospodarcza i przychody osiągane z tego tytułu będą podlegały opodatkowaniu według zasad określonych w tej ustawie. W zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z wychowaniem i utrzymaniem tych zwierząt jak i też kosztów związanych z ubojem i przetworzeniem mięsa Organ podatkowy pragnie zauważyć, iż podstawowe znaczenie w ich ustalaniu ma (...)
2011
1
sty

Istota:
Czy w przypadku odplatnego rozwiązania umowy licencyjnej na korzystanie ze znaku towarowego pomiędzy uprawnionym do tego znaku a dotychczasowym licencjobiorcą, wartość ustalonego wynagrodzenia będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT, a także czy wynagrodzenie takiego rodzaju zaliczone być powinno do wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, czy też stanowić koszt podatkowy w roku jego powstania.
Fragment:
(...) z czym nie stanowi kosztu uzyskania przychodu w rozumieniu art. 15 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (zgodnie z uzasadnieniem wyroku NSA z dnia 13 grudnia 1996 r. sygn. akt SA/Łd 2683/95). Zgodnie z brzmieniem art. 15 ust. 1 ustawy kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów (z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1), co oznacza , że pomiędzy tymi wydatkami, a osiągniętym przychodem winien zachodzić związek przyczynowy, a wydatek musi mieć wpływ na wielkość osiągniętego przychodu. Zakres przedmiotowy opodatkowania podatkiem od towarów i usług określają przepisy art. 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) Przepisy art. 2 ustawy o VAT określają czynności stanowiące przedmiot opodatkowania podatkiem od towarów i usług, przy założeniu, iż przedmiotem tych czynności są towary lub usługi w (...)
2011
1
sty
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.