Związek komunalny | Interpretacje podatkowe

Związek komunalny | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to związek komunalny. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy Celowy Związek Gmin działając na podstawie ustawy o samorządzie gminnym oraz statutu podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości?
Fragment:
(...) P O S T A N O W I E N I E BURMISTRZA SULĘCINA z dnia 29 marca 2005 r. Na podstawie art. 14 a § 1, 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity - Dz. U. z 2005 r Nr 8 poz. 60 )i po rozpatrzeniu wniosku nr CZG-12/40/2005 Celowego Związku Gmin CZG-12 w Długoszynie z dnia 26 stycznia 2005r. uzupełnionego pismem nr CZG-12/77/2005 z dnia 16 lutego 2005 r. udzielam : następującej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania art. 2 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jednolity - Dz. U. z 2002 r Nr 9, poz 84 ze zm) w indywidualnej sprawie wnioskodawcy: Wszystkie nieruchomości zajmowane przez Celowy Związek Gmin CZG-12 w Długoszynie w tym także na potrzeby organów Związku jak i na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie utylizacji odpadów komunalnych, podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości. U z a s a d n i e n i e Wnioskiem z dnia 26 stycznia 2005 r, (...)
2011
1
mar

Istota:
Zażalenie Celowego Związku Gmin CZG-12 w Długoszynie wniesione do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wlkp. na postanowienie Burmistrza Sulęcina wnosząc o jego uchylenie i przekazanie sprawy organowi I instancji do ponownego rozpoznania.
Fragment:
(...) spełniały one określone zadania na rzecz samorządu terytorialnego.W myśl art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 8.03.1990r. o samorządzie terytorialnym (Dz. U. Nr 16, poz. 95 ze zm.) gminy mogą tworzyć związki międzygminne (komunalne) w celu wspólnego wykonywania zadań publicznych. Związek komunalny jest odrębnym podmiotem i zarazem odrębną strukturą organizacyjną wyposażoną we własne organy, ma osobowość prawną odrębną od osobowości gmin tworzących związek.Do gmin upodabnia związek komunalny charakter wykonywanych zadań i ich "pochodzenie" (na zadania związku składają się zadania przekazane przez gminy - członków związku) oraz pewne rozwiązania organizacyjne. Związki komunalne jednak nie są organami lub częścią administracji samorządu terytorialnego, lecz odrębnymi podmiotami prawa spełniającymi zadania publicznoprawne na rzecz gmin.Zgodnie z art. 65 ustawy o samorządzie gminnym, związek wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na (...)
2011
1
mar

Istota:
Czy otrzymane od gminy środków na inwestycję tj. budowę Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną i opracowanie niezbędnej dokumentacji podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego od osób prawnych?
Fragment:
(...) Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 10.06.2005 r. …. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w zakresie zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych otrzymanych od gminy środków na inwestycję tj. budowę Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów, wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną i opracowaniem niezbędnej dokumentacji w roku 2005 i następnych Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ełku stwierdza, że przedstawione stanowisko w piśmie z dnia 10.06.2005 r. jest prawidłowe. Pismem z dnia 10.06.2005 r. … zwrócił się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ełku w sprawie udzielenia interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych odnośnie zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych otrzymanych od gminy środków na inwestycję. W (...)
2011
1
mar
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.