Zużycie własne | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zużycie własne. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
kwi

Istota:

Pytanie: Czy obowiązek podatkowy powstanie z dniem wykonania czynności podlegającej opodatkowaniu, którą będzie zużycie wyrobów akcyzowych na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 pkt 9 ustawy o podatku akcyzowym?.

Fragment:

(...) P O S T AN O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i § 4, art. 216 § 1 i § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( tekst jedn. z 2005 r. Dz.U. Nr 8, poz. 60 z późn. zm. ), w związku z Waszym pismem z dnia 19.04.2006 r. o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa uznajęstanowisko zawarte w Waszym zapytaniu dotyczące zapłaty podatku akcyzowego od zużytego do produkcji piwa aromatu za prawidłowe. U Z A S A D N I E N I EW dniu 20.04.2006 r. wpłynął do naszego urzędu wniosek Podatnika o udzielenie pisemnej informacji w zakresie stosowania przepisów ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym ( Dz.U. Nr 29 poz. 257 z późn. zm. ). Stan faktyczny: Wnioskodawca rozpoczyna produkcję piwa aromatyzowanego, do którego dodawana będzie substancja zapachowa zawierająca w swym składzie alkohol etylowy. Aromat będzie nabywany wewnątrzwspólnotowo w procedurze zawieszenia poboru akcyzy. Stanowisko Strony: Z uwagi na fakt, (...)