Zstępny | Interpretacje podatkowe

Zstępny | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zstępny. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 4a ustawy.
Fragment:
(...) o podatku od spadków i darowizn, nie podlega opodatkowaniu podatkiem od darowizny, a uwagi na fakt, iż strony czynności prawnej zaliczają się do I grupy podatkowej. Pomimo, iż w dniu 1 stycznia 2007 r. weszła w życie nowelizacja ww. ustawy, w akcie notarialnym brak jest jakiegokolwiek odniesienia do art. 4a wprowadzającego, przy spełnieniu określonych w nim przesłanek, zwolnienie z podatku od spadku lub darowizny nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę. Biorąc powyższe pod uwagę, należy stwierdzić, iż z tytułu nabycia w drodze darowizny lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość wraz z prawami związanymi, na podstawie umowy sporządzonej w formie aktu notarialnego, Wnioskodawczyni korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i (...)
2011
1
paź

Istota:
Czy przekazanie zięciowi gospodarstwa ogrodniczego w drodze darowizny podlega podatkowi od spadków i darowizn, czy też jest z tego podatku zwolnione?
Fragment:
(...) lub jego części, pod warunkiem, że zakład ten będzie prowadzony przez nabywcę w stanie niepogorszonym przez okres co najmniej 5 lat od daty przyjęcia spadku lub darowizny. Zwolnienie to dotyczy zatem wyłącznie nabywców wymienionych w wyżej cytowanym przepisie , a więc małżonka i zstępnych. Zstępnymi są osoby, które łączy stosunek pokrewieństwa i które pochodzą od wspólnego przodka w linii prostej, a więc: dzieci i wnuki itd. Natomiast w myśl tej zasady zięć nie jest zstępnym lecz powinowatym. Powinowactwo oznacza stosunek prawnorodzinny zachodzący między jednym małżonkiem a krewnymi drugiego małżonka, a żródłem powinowactwa jest stosunek rodzinny powstały w następstwie zawarcia małżeństwa (art.26 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego). Reasumując zatem, przekazanie zięciowi gospodarstwa ogrodniczego w drodze darowizny podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych, a zatem bez zwolnienia wynikającego z art.4 ust.1 pkt 10 ustawy o podatku od (...)
2011
1
maj

Istota:
Czy jeden ze współmałżonków może przekazać dziecku odpłatnie w drodze umowy kupna-sprzedaży swój udział we współwłasności lokalu mieszkalnego?
Fragment:
(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie przepisu art. 14 a § 4 i art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r Ordynacja podatkowa /tekst jedn. Dz. U. Nr 8 poz.60 z 2005 r z późn. zmianami// Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa-Mokotów postanawia Państwa stanowisko w sprawie zawarte we wniosku z dnia 26.01.2006 r. uzupełnionym pismem z dnia 14.02.2006 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego uznać za prawidłowe w części dotyczącej sprzedaży udziału lokalu. U Z A S A D N I E N I E 1. Stan faktyczny podany we wniosku oraz piśmie uzupełniającymjest następujący : Od roku 1974 są Państwo współwłaścicielami spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w Warszawie o pow. 52 m2. Poza Państwem w lokalu tym mieszka syn , synowa i wnuczka. W związku z koniecznością wykorzystania przez syna do końca bieżącego roku oszczędności zgromadzonych w kasie mieszkaniowej zamierzają Państwo przekazać (...)
2011
1
kwi

Istota:
Czy obdarowany ma prawo uwzględnienia wartości otrzymanych w drodze darowizny towarów handlowych, materiałów.... po stronie kosztów uzyskania przychodów ?
Fragment:
(...) art. 20 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 ze zm.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz prawny uznaje stanowisko w złożonym wniosku - za nieprawidłowe. Stan faktyczny sprawy: Podatnik postanowił przekazać w drodze darowizny prowadzoną jednoosobowo na zasadach pełnej rachunkowości firmę w całości swoim zstępnym. Pytanie podatnika: Czy obdarowany ma prawo uwzględnienia wartości otrzymanych w drodze darowizny towarów handlowych, materiałów .... po stronie kosztów uzyskania przychodów ? Stanowisko podatnika: Obdarowany ma prawo uwzględnienia wartości otrzymanych w drodze darowizny towarów handlowych, materiałów ... po stronie kosztów uzyskania przychodów, ponieważ w przeciwnym przypadku ich sprzedaż powodowałaby uszczuplenie jego majątku. Odpowiedź: Naczelnik Urzędu (...)
2011
1
kwi
© 2011-2018 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Zstępny
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.