Zrzeczenie się własności rzeczy | Interpretacje podatkowe

Zrzeczenie się własności rzeczy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zrzeczenie się własności rzeczy. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy zrzeczenie się prawa wieczystego użytkowania gruntów wraz z własnością budowli na nich usytuowanych stanowi przychód podatkowy ?
Fragment:
(...) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Skarżysku-Kam. działając na podstawie art. 14 a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.-Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku spółki z o.o. z dnia 15 maja 2006 r. uzupełnionego 23 maja 2006 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie opodatkowania zrzeczenia się prawa wieczystego użytkowania gruntu wraz z własnością budowli na niej usytuowanej stwierdza iż przedstawione we wniosku stanowisko jest nieprawidłowe. Wnioskiem z dnia 15 maja 2006 r. uzupełnionego w dniu 23 maja 2006 r. spółka z o.o. zwróciła się z zapytaniem, czy w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wartość nieruchomości gruntowej w postaci prawa wieczystego użytkowania gruntu wraz z własnością budowli na niej usytuowanej przekazana Gminie na podstawie oświadczenia o zrzeczeniu się w trybie art. 179 Kodeksu cywilnego (...)
2011
1
kwi

Istota:
Czy zrzeczenie się nieodpłatnie gruntów przeznaczonych na drogi na rzecz gminy nie powoduje powstania obowiązku podatkowego z tytułu podatku VAT?
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Na podstawie przepisów art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.97 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005 roku Dz. U. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku Sp. z o.o. z dnia 05.07.2005 roku uzupełnionego pismem z dnia 26.07.2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług zrzeczenie się nieodpłatnie gruntów stwierdzam, że stanowisko przedstawione w tym wniosku jest prawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego. UZASADNIENIE Spółka z o .o. w Gdańsku jest deweloperem, które buduje na własnych gruntach hipotecznych domy wielorodzinne wraz ze stanowiskami postojowymi. Zgodnie z planem przestrzennym zabudowy Gdańska Osowej Południe zostały wydzielone przez Urząd Miasta Wydział Geodezji w Gdańsku działki z przeznaczeniem na drogi gminne. Grunty te przez Spółkę zakupione były w roku 1990 i nie podlegały ustawie o podatku VAT. (...)
2011
1
mar

Istota:
W 1992 r. poprzez połączenie dwóch lokali mieszkalnych podatnicy nabyli spółdzielcze własnościowe prawo do 2 lokali mieszkalnych. Następnie w kwietniu 2004 r. umowami o ustanowienie spółdzielczych własnościowych praw do lokali dokonali rozdzielenia powyższych mieszkań, by w maju 2004 r. dokonać sprzedaży jednego z nich. Czy przychód uzyskany ze sprzedaży w maju 2004 r. jednego z lokali podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych zgodnie z art. 28 ustwy o podatku dochodwym od osób fizycznych?
Fragment:
(...) Zgodnie z ustalonym stanem faktycznym, w dniu 25 maja 2004 r. aktem notarialnym Rep A nr .../2004 Państwo XX dokonali sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 20, nabytego na podstawie umowy z dnia 28 kwietnia 2004 r. o ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego. W oparciu o pismo Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej z dnia 19.07.2004 r. nr ... ustalono, że lokal mieszkalny nr 20, położony w Katowicach przy ul. (...), powstał w wyniku zrzeczenia się (pismo z dnia 29.10.2003 r.) prawa do połączonego lokalu mieszkalnego nr 19-20, a następnie zawarcia dwóch odrębnych umów nr .../2004 i .../2004 o ustanowienie spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego nr 19 i nr 20. Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. b) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), odpłatne zbycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub (...)
2011
1
lut
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.