Zrzeczenie się własności rzeczy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zrzeczenie się własności rzeczy. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
kwi

Istota:

Czy zrzeczenie się prawa wieczystego użytkowania gruntów wraz z własnością budowli na nich usytuowanych stanowi przychód podatkowy ?

Fragment:

(...) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Skarżysku-Kam. działając na podstawie art. 14 a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.-Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku spółki z o.o. z dnia 15 maja 2006 r. uzupełnionego 23 maja 2006 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie opodatkowania zrzeczenia się prawa wieczystego użytkowania gruntu wraz z własnością budowli na niej usytuowanej stwierdza iż przedstawione we wniosku stanowisko jest nieprawidłowe. Wnioskiem z dnia 15 maja 2006 r. uzupełnionego w dniu 23 maja 2006 r. spółka z o.o. zwróciła się z zapytaniem, czy w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wartość nieruchomości gruntowej w postaci prawa wieczystego użytkowania gruntu wraz z własnością budowli na niej usytuowanej przekazana Gminie na podstawie oświadczenia o zrzeczeniu się w trybie art. 179 Kodeksu cywilnego (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy zrzeczenie się nieodpłatnie gruntów przeznaczonych na drogi na rzecz gminy nie powoduje powstania obowiązku podatkowego z tytułu podatku VAT?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie przepisów art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.97 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005 roku Dz. U. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku Sp. z o.o. z dnia 05.07.2005 roku uzupełnionego pismem z dnia 26.07.2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług zrzeczenie się nieodpłatnie gruntów stwierdzam, że stanowisko przedstawione w tym wniosku jest prawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego. UZASADNIENIE Spółka z o .o. w Gdańsku jest deweloperem, które buduje na własnych gruntach hipotecznych domy wielorodzinne wraz ze stanowiskami postojowymi. Zgodnie z planem przestrzennym zabudowy Gdańska Osowej Południe zostały wydzielone przez Urząd Miasta Wydział Geodezji w Gdańsku działki z przeznaczeniem na drogi gminne. Grunty te przez Spółkę zakupione były w roku 1990 i nie podlegały ustawie o podatku VAT. (...)

2011
1
lut

Istota:

W 1992 r. poprzez połączenie dwóch lokali mieszkalnych podatnicy nabyli spółdzielcze własnościowe prawo do 2 lokali mieszkalnych. Następnie w kwietniu 2004 r. umowami o ustanowienie spółdzielczych własnościowych praw do lokali dokonali rozdzielenia powyższych mieszkań, by w maju 2004 r. dokonać sprzedaży jednego z nich. Czy przychód uzyskany ze sprzedaży w maju 2004 r. jednego z lokali podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych zgodnie z art. 28 ustwy o podatku dochodwym od osób fizycznych?

Fragment:

(...) Zgodnie z ustalonym stanem faktycznym, w dniu 25 maja 2004 r. aktem notarialnym Rep A nr .../2004 Państwo XX dokonali sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 20, nabytego na podstawie umowy z dnia 28 kwietnia 2004 r. o ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego. W oparciu o pismo Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej z dnia 19.07.2004 r. nr ... ustalono, że lokal mieszkalny nr 20, położony w Katowicach przy ul. (...), powstał w wyniku zrzeczenia się (pismo z dnia 29.10.2003 r.) prawa do połączonego lokalu mieszkalnego nr 19-20, a następnie zawarcia dwóch odrębnych umów nr .../2004 i .../2004 o ustanowienie spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego nr 19 i nr 20. Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. b) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), odpłatne zbycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub (...)