Zryczałtowany podatek od towarów i usług | Interpretacje podatkowe

Zryczałtowany podatek od towarów i usług | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zryczałtowany podatek od towarów i usług. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Wnioskodawca jest kierowcą. Prowadzi działalność gospodarczą sklasyfikowaną pod numerami PKD 74.50B, 60.24A, 60.24B. Wnioskodawca rozszerzył działalność o usługi konserwacji i naprawy pojazdów PKD 50.20A Czy Wnioskodawca w 2008 r. może wybrać jako formę opodatkowania zryczałtowany podatek dochodowy i w jakiej stawce ?.
Fragment:
(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 27.12.2007 r. (data wpływu 07.01.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości wyboru formy opodatkowania oraz piśmie z dnia 31.03.2008 r. (data nadania 01.04.2008 r., data wpływu 04.04.2008 r.) uzupełniającym braki formalne na wezwanie Nr IPPB1/415-29/08-2/AJ z dnia 19.03.2008 r. (data nadania 20.03.2008 r., data doręczenia 26.03.2008 r.) - jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 7.01.2008 r. (...)
2011
1
cze

Istota:
Czy nieodliczony zryczałtowany podatek od towarów i usług wynikajacy z faktury VAT RR jest kosztem uzyskania przychodów z działalności gospodarczej ?
Fragment:
(...) Postanowienie Działając na podstawie art.14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz.60 ze zmianami), w związku z art. 4 ust.1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1590) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Oleśnie stwierdza że stanowisko zawarte we wniosku z dnia 03.04.2007 r., (data wpływu 19.04.2007 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych i możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów nieodliczonego zryczałtowanego podatku od towarów i usług wynikającego z faktury VAT RR jest prawidłowe. Uzasadnienie W dniu 19.04.2007 r. do tutejszego Urzędu wpłynął wniosek Pana ............. z zapytaniem, czy zaliczenie nieodliczonego zryczałtowanego podatku VAT, wynikającego z faktur VAT RR (...)
2011
1
maj

Istota:
Dotyczy uprawnienia do opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym przychodów z działalności w zakresie usług kierowcy
Fragment:
(...) Na podstawie: art. 14a § 1, § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. ? Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 8 ust. 1 pkt 3 lit. e ustawy z dnia 20.11.1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów ewidencjonowanych (Dz. U. Nr 144, poz. 930 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Dębicy, po rozpatrzeniu wniosku pana Zygmunta J. z dnia 7.02.2006 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, postanawia uznać za prawidłowe stanowisko strony przedstawione w przedmiotowym wniosku, o ile usługi świadczone przez podatnika mieszczą się w grupowaniu oznaczonym według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług symbolem PKWiU ? 74.50.2 . Wnioskiem z dnia 7.02.2006 r. pan Zygmunt J. zwrócił się o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego. Przedstawiając stan faktyczny podatnik podał, iż prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług kierowcy (...)
2011
1
kwi

Istota:
Czy opodatkowaniu zryczałtowanym 10 % podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlega uzyskany w roku 2005 przychód ze sprzedaży lokalu mieszkalnego nabytego w roku 1996?
Fragment:
(...) Postanowieniem Nr US-34/DZ/411/32/WL/2005 z dnia 11.10.2005 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Praga uznał za prawidłowe stanowisko wyrażone we wniosku w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego odnośnie braku podstawy do opodatkowania zryczałtowanym 10 % podatkiem dochodowym od osób fizycznych od uzyskanego w roku 2005 przychodu ze sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do kolalu mieszkalnego nabytego w roku 1996. Z przedstawionego przez podatnika stanu faktycznego wynika, iż w roku 1996 uzyskał przydział lokalu mieszkalnego typu własnościowego, na skutek choroby i utraty pracy przestał opłacać czynsz i w związku z tym uchwałą Rady Nadzorczej strona w roku 2003 została wykluczona ze Spółdzielni, a uchwałą z roku 2005 Zarząd Spółdzielni ponownie ustanowił na rzecz strony spółdzielcze własnościowe prawo do przedmiotowego lokalu mieszkalnego. Zdaniem strony przychód uzyskany w roku 2005 ze (...)
2011
1
mar

Istota:
- opodatkowanie podatkiem dochodowym u usób fizycznych przychodów uzyskanych ze zbycia nieruchomości na podstawie art. 28 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r., o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.)
Fragment:
(...) Na podstawie: art. 14a § 1, § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku Pani Iwony C. z dnia 29.06.2005 r., sprawie udzielenia pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie: - opodatkowania podatkiem dochodowym u usób fizycznych przychodów uzyskanych ze zbycia nieruchomości na podstawie art. 28 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r., o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ełku stwierdza, że przedstawione stanowisko w sprawie objętej zapytaniem z dnia 29.06.2006 r. jest prawidłowe . W dniu 29.06.2005 r. Pani Iwona C. zwróciła się z pisemnym zapytaniem w sprawie udzielenia interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychodów uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości przed upływem pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło (...)
2011
1
mar

Istota:
Czy kwota przychodów z najmu określona w art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym dotyczy obojga małżonków?
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Śródmieście działając na podstawie art. 216, art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniou wniosku z dnia 11.01.2005 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne przychodów z najmu stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko nie jest prawidłowe. UZASADNIENIE Podatnicy pismem z dnia 11.01.2005 r. zwrócili się do Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków-Śródmieście z prośbą o udzielenie interpretacji w zakresie stosowania przepisów ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 1998 r. Nr 144, poz. 930 ze zm.). Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że (...)
2011
1
lut

Istota:
W 2002r. podatnik nabył nieruchomość, będąc stanu wolnego, na swoją wyłączną własność. W 2004r. zawarł związek małżeński. Po zawarciu związku małżeńskiego sprzedał w/w nieruchomość i zameldował się w domu będącym własnością żony, która nabyła go przed zawarciem związku małżeńskiego w drodze darowizny od swoich rodziców. Pieniądze uzyskane ze sprzedaży swojego domu zamierza przeznaczyć na remont domu, w którym mieszka ( czyli na włane, wspólne cele mieszkaniowe).
Fragment:
(...) Zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. -Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997r. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Skierniewicach, w odpowiedzi na Pana zapytanie z dnia 16.06.2004r. w sprawie obowiązku zapłaty podatku zryczałtowanego w wysokości 10% przychodu uzyskanego ze sprzedaży działki i domu przed upływem 5 lat od daty ich nabycia oraz możliwości skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania tym podatkiem w przedstawionej przez Pana sytuacji, wyjaśnia: Zgodnie z art.10 ust. 1 pkt 8 lit a - c ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym w 2004r., źródłem przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym jest odpłatne zbycie : nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni (...)
2011
1
lut

Istota:
Od 1 czerwca podatnik rozpoczął działalność gospodarczą i w dniu 28 czerwca wystawił pierwszą fakturę. Za ten okres rozliczył się zryczałtowanym podatkiem dochodowym, wegług stawki 5,5 %. W dniu 7 lipca 2004 r. złożył zawiadomienie o wyborze formy opodatkowania - ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.
Czy ma prawo do tej formy płacenia podatku ?
Fragment:
(...) W deklaracji NIP – 1 z dnia 21.05.2004r. nie wskazał Pan w części C6 żadnego rodzaju prowadzonej dokumentacji podatkowej. W dniu 07.07.2004r. wpłynęło do tut. Urzędu Pana zawiadomienie z dnia 07.07.2004r. informujące, że rozpoczyna działalność gospodarczą z dniem 01.06.2004r. i rozliczać się będzie w formie zryczałtowanego podatku dochodowego. Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 20.11.1998r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144 poz. 930, ze zm.) pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych podatnik rozpoczynający działalność w trakcie roku podatkowego składa naczelnikowi urzędu skarbowego do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Ustęp 3 artykułu 9 ww. ustawy stanowi, że w przypadku rozpoczęcia działalności gospodarczej w trakcie roku (...)
2011
1
sty
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.