Źródła prawa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to źródła prawa. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
mar

Istota:

Dotyczy uznania kwoty odsetek od pożyczki za koszty uzyskania przychodu - w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz Konwencji między Rzeczypospolitą Polską a Wielkim Księstwem Luksemburga w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku - i możliwości odliczenia od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych

Fragment:

(...) Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. -Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), art. 16 ust. 1 pkt 60, art. 16 ust. 7a ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), art. 25 Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Wielkim Księstwem Luksemburga w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku z dnia 14.06.1995 r. (Dz. U. z 1996 r. Nr 110, poz. 527), po rozpatrzeniu wniosku spółki z o.o. K. w J. z dnia 15.06.2005 r. (bez znaku, data wpływu do tut. Urzędu 22.06.2005 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie postanawia uznać, że w przedstawionym stanie faktycznym stanowisko wnioskodawcy jest prawidłowe . Z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego wynika, że w miesiącu grudniu 2004 r. spółka (...)