IPPP3/4512-805/15-2/RM | Interpretacja indywidualna

Opodatkowania wniesienia aportem do spółki kapitałowej składników materialnych i niematerialnych.
IPPP3/4512-805/15-2/RMinterpretacja indywidualna
 1. aport
 2. przedsiębiorstwa
 3. zorganizowana część przedsiębiorstwa
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Przepisy ogólne -> Definicje legalne
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Dostawa towarów
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane
 4. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Wyłączenia

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 22 września 2015 r. (data wpływu 25 września 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie

 • opodatkowania wniesienia aportem do spółki kapitałowej składników materialnych i niematerialnych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 września 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania wniesienia aportem do spółki kapitałowej składników materialnych i niematerialnych.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą „A.” (dalej: „Wnioskodawca”). Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem VAT.

W ramach swojej działalności gospodarczej Wnioskodawca świadczy usługi z zakresu:

 1. realizacji projektów budowlanych związanych z wznoszeniem budynków, w tym budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.10.Z), (PKD 41.20.Z);
 2. usługi związane z posadzkarstwem, tapetowaniem i oblicowywaniem ścian (PKD 43.33.Z);
 3. wykonywanie instalacji elektrycznych, wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych (PKD 43.22.Z);
 4. wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (PKD 43.29.Z);
 5. malowanie i szklenie (PKD 43.34.Z);
 6. wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.39.Z);
 7. sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego (PKD 46.73.Z);
 8. działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.Z);
 9. kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z);
  - opisane w lit. od a) do i) usługi zwane są dalej łącznie: „usługami budowlano-remontowymi” lub „działalnością budowlano-remontową”).

Realizując wyżej wskazane usługi Wnioskodawca posiada wyspecjalizowany personel, zaplecze techniczne oraz specjalistyczne urządzenia i maszyny pozwalające na świadczenie usług z zakresu budowlano-remontowego. Składniki majątkowe i niemajątkowe wykorzystywane do prowadzenia działalności budowlano-remontowej tworzą przedsiębiorstwo osoby fizycznej. Opisane powyżej usługi świadczone są pod rozpoznawalną marką Wnioskodawcy „A.”. Informacje o zakresie usług prezentowane są na stronie internetowej Wnioskodawcy pod adresem a.. Do opisanej powyżej działalności gospodarczej można przypisać należności i zobowiązania.

Niezależnie od opisanej powyżej działalności budowlano-remontowej Wnioskodawca prowadzi również działalność krótkotrwałego zakwaterowania. Przedmiotowa działalność opisana jest następującymi kodami PKD:

 1. Hotele i podobne obiekty zakwaterowania (PKD 55.10.Z);
 2. Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (PKD 55.20.Z);
 3. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z)
  - opisane w lit. od a) do c) usługi łącznie zwane są dalej: „usługami noclegowymi” lub „działalnością noclegową”).

Działalność noclegowa świadczona jest przez Wnioskodawcę poprzez wyodrębniony z działalności budowlano-remontowej zespół składników majątkowych i niemajątkowych. Wnioskodawca posiada nieruchomość gruntową położoną w K.. Na nieruchomości posadowiony jest budynek pensjonatu, w skład którego wchodzi 12 apartamentów, hol, recepcja pomieszczenia sanitarne oraz pomieszczenia gospodarcze (w dalszej części wniosku zespół składników majątkowych i niemajątkowych, w skład którego wchodzi opisana nieruchomość zwana będzie dalej: „Pensjonatem”). Pensjonat posiada własną nazwę „X.”, która identyfikuje i wyróżnia Pensjonat pośród obiektów hotelowo-noclegowych położonych w okolicy.

W budynku Pensjonatu:

 1. w skład apartamentów 2-pokojowych o powierzchni od 50 do 75 m2 wchodzi sypialnia dla 2 osób, salon z dwiema sofami rozkładanymi (spanie dla 2-4 osób), aneks kuchenny z płytą grzewczą, lodówką, zmywarką, kuchenką mikrofalową, zastawą kuchenną dla 4 osób. Apartamenty są kompletnie umeblowane i wyposażone. We wszystkich apartamentach 2-pokojowych znajduje się jedna duża łazienka z kabiną prysznicową i WC.
 2. w skład apartamentów 3-pokojowych o powierzchni 92 m2 wchodzą dwie sypialnie dla 2 osób każda, salon z dwiema sofami rozkładanymi (spanie dla 2-4 osób), aneks kuchenny z płytą grzewczą, lodówką, zmywarką, kuchenką mikrofalową, zastawą kuchenną dla 6 osób. Apartamenty są kompletnie umeblowane i wyposażone. We wszystkich apartamentach 2-pokojowych znajduje się jedna łazienka z kabiną prysznicową i WC, jeden pokój kąpielowy z kabiną prysznicową i umywalką, oraz osobne WC.

Przy Pensjonacie znajduje się również parking, plac zabaw oraz teren rekreacyjno-sportowy. Budynek Pensjonatu stanowi środek trwały od którego Wnioskodawca dokonuje odpisów amortyzacyjnych.

Pensjonat posiada własną stronę internetową pod adresem y.. W najbliższej przyszłości Wnioskodawca uruchomi również nową stronę internetową Pensjonatu pod adresem x..

Informacje o usługach hotelowych są zamieszczane na stronie internetowej Pensjonatu oraz na internetowych portalach turystycznych i hotelowych.

Rezerwacji noclegów można dokonać telefonicznie, drogą e-mail, za pomocą portali internetowych lub za pomocą specjalnego formularza rezerwacji zamieszczonego na stronie internetowej Pensjonatu.

W pensjonacie zatrudniona jest osoba zarządzająca pensjonatem.

Przychody osiągane z tytułu sprzedaży noclegów (wynajmu apartamentów) są opodatkowywane podatkiem od towarów i usług.

Pensjonat posiada wyodrębniony rachunek bankowy, a sposób księgowania zdarzeń gospodarczych i całkowita odmienność profilu działalności gospodarczej usług budowlano-remontowych oraz usług noclegowych pozwala na wyodrębnienie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań Pensjonatu z całości działalności gospodarczej.

Sposób prowadzenia ewidencji księgowej pozwala na stworzenie osobnego rozliczenia, np. bilansu czy też rachunku zysków i strat prowadzonego pensjonatu dla celów wewnętrznych prowadzonego przedsiębiorstwa.

Do pensjonatu można przypisać zobowiązania wynikające np. z tytułu:

 • umowy kredytowej, która została zawarta przez Wnioskodawcę na zakup nieruchomości oraz wybudowanie Pensjonatu,
 • umowy z dostawcami mediów (energii elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, dostawcą Internetu),
 • umowy na usługi ochroniarskie,
 • umowy na usługi pralnicze.

Do Pensjonatu można przypisać własną bazę klientów, którzy korzystają z usług noclegowych. Z uwagi na ciągłą promocję usług noclegowych na portalach turystycznych oraz na stronie internetowej Pensjonatu, usługami noclegowymi zainteresowani są ciągle nowi goście, którzy dokonują rezerwacji apartamentów.

Położenie Pensjonatu wśród atrakcji turystycznych regionu, zaplecze własne oraz standard świadczonych usług, a także nieustanna promocja usług hotelowych w Internecie rokuje na ciągły wzrost przychodów z tej działalności.

Wnioskodawca w celu dalszego rozwoju działalności noclegowej planuje wniesienie aportem Pensjonatu wraz z innymi wyodrębnionymi składnikami do spółki prawa handlowego (np. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością). W przyszłości planowane są kolejne inwestycje np. budowa spa w Pensjonacie, co poprawi standard Pensjonatu oraz uatrakcyjni ofertę noclegową.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy opisany zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązania) wchodzący w skład Pensjonatu, stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy VAT...
 2. Czy opisana w zdarzeniu przyszłym czynność wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci Pensjonatu stanowiącego zorganizowaną część przedsiębiorstwa, do spółki kapitałowej w zamian za jej udziały, nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy,

Ad. 1.

Opisany w zdarzeniu przyszłym zespół składników materialnych i niematerialnych, wchodzący w skład Pensjonatu, stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy VAT.

Ad. 2.

Czynność wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci Pensjonatu stanowiącego zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy VAT - do spółki kapitałowej w zamian za jej udziały - nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy VAT.

Zgodnie z definicją „zorganizowanej części przedsiębiorstwa” sformułowaną w art. 2 pkt 27e ustawy VAT - jest to organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Z przytoczonej definicji wynika, iż aby zespół składników majątkowych (materialnych i niematerialnych) mógł zostać uznany za zorganizowaną część przedsiębiorstwa muszą zostać spełnione łącznie następujące przesłanki:

 1. musi istnieć zespół składników materialnych i niematerialnych, obejmujący również zobowiązania,
 2. zespół składników musi być organizacyjnie wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie,
 3. zespół składników musi być finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie,
 4. składniki te muszą być przeznaczone do realizacji określonych zadań gospodarczych i mogą stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze (tzw. wyodrębnienie funkcjonalne).

Ad. 1. Istnienie zespołu składników materialnych i niematerialnych, obejmującego również zobowiązania.

W ocenie Wnioskodawcy, zorganizowana część przedsiębiorstwa musi stanowić pewien zespół składników majątkowych, obejmujący zarówno składniki materialne, jak i niematerialne. Oznacza to, że aby uznać dany zespół składników za zorganizowaną część przedsiębiorstwa, musi się on składać z co najmniej jednego składnika materialnego i co najmniej jednego składnika niematerialnego (por. S. Krempa, Sprzedaż przedsiębiorstwa i jego zorganizowanej części - podatki dochodowe, Warszawa 2007, s. 53). Podobne stanowisko prezentują organy podatkowe, przykładowo w interpretacji indywidualnej przepisów podatkowych z dnia 29 października 2009 r. nr IBPB1/2/423-875/09/AP wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach.

Zdaniem Wnioskodawcy opisany w zdarzeniu przyszłym Pensjonat stanowi zespół składników materialnych i niematerialnych, w skład których wchodzi:

 1. nieruchomość gruntowa położona w K.;
 2. budynek pensjonatu, w skład którego wchodzi 12 apartamentów, hol, recepcja, pomieszczenie sanitarne oraz pomieszczenia gospodarcze;
 3. w skład apartamentów 2-pokojowych o powierzchni od 50 do 75 m2 wchodzi sypialnia dla 2 osób, salon z dwiema sofami rozkładanymi (spanie dla 2-4 osób), aneks kuchenny z płytą grzewczą, lodówką, zmywarką, kuchenką mikrofalową, zastawą kuchenną dla 4 osób. Apartamenty są kompletnie umeblowane i wyposażone. We wszystkich apartamentach 2-pokojowych znajduje się jedna duża łazienka z kabiną prysznicową i WC;
 4. w skład apartamentów 3-pokojowych o powierzchni 92 m2 wchodzą dwie sypialnie dla 2 osób każda, salon z dwiema sofami rozkładanymi (spanie dla 2-4 osób), aneks kuchenny z płytą grzewczą, lodówką, zmywarką, kuchenką mikrofalową, zastawą kuchenną dla 6 osób. Apartamenty są kompletnie umeblowane i wyposażone. We wszystkich apartamentach 2- pokojowych znajduje się jedna łazienka z kabiną prysznicową i WC, jeden pokój kąpielowy z kabiną prysznicową i umywalką, oraz osobne WC;
 5. przy Pensjonacie znajduje się również parking, plac zabaw, oraz teren rekreacyjno-sportowy. Budynek Pensjonatu stanowi środek trwały od którego Wnioskodawca dokonuje odpisów amortyzacyjnych;
 6. Pensjonat posiada własną nazwę „X.”, która identyfikuje i wyróżnia Pensjonat pośród obiektów noclegowo-hotelowych położonych w okolicy;
 7. Pensjonat posiada własną stronę internetową pod adresem y.. W najbliższej przyszłości Wnioskodawca uruchomi również nową stronę internetową Pensjonatu pod adresem x.;
 8. informacje o usługach hotelowych są zamieszczane na stronie internetowej Pensjonatu oraz internetowych portalach turystycznych i hotelowych;
 9. w Pensjonacie zatrudniona jest osoba zarządzająca Pensjonatem;
 10. Do pensjonatu można przypisać zobowiązania wynikające np. z tytułu:
  1. umowy kredytowej, która została zawarta przez Wnioskodawcę na zakup nieruchomości oraz wybudowanie Pensjonatu,
  2. umowy z dostawcami mediów (energii elektrycznej, wodno-kanalizacyjna, dostawcą Internetu),
  3. umowy na usługi ochroniarskie,
  4. umowy na usługi pralnicze,
 11. Do Pensjonatu można przypisać własną bazę klientów, którzy korzystają z usług hotelowych.

W ocenie Wnioskodawcy wyżej opisane składniki majątkowe mające zarówno charakter materialny (między innymi środki trwałe), jak i niematerialny (między innymi nazwa Pensjonatu, bazy danych klientów, itp.) stanowią niewątpliwie zespół składników wyodrębnionych z pozostałej działalności Wnioskodawcy. Do opisanego powyżej zespołu składników Wnioskodawca może przypisać zobowiązania.

Warunek wyodrębnienia zespołu składników materialnych i niematerialnych, obejmującego również zobowiązania należy uznać więc za spełniony.

Ad. 2. Wyodrębnienie organizacyjne.

Wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa występuje w strukturze organizacyjnej podatnika. Ocena ta musi być dokonana według podstawowego kryterium, tj. ustalenia jaką rolę składniki majątkowe i związane z nimi prawa materialne odgrywały w funkcjonowaniu dotychczasowego przedsiębiorstwa (na ile stanowiły wyodrębnioną organizacyjnie i funkcjonalnie całość). Elementami zespołu składników materialnych i niematerialnych, stanowiących zorganizowaną część przedsiębiorstwa, powinny być w szczególności aktywa obrotowe, ale także czynnik ludzki (pracownicy) (por. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 9 września 2012 r. nr IPPP1/443-1773/11-2/BH).

W przedstawionym zdarzeniu przyszłym Wnioskodawca wskazuje, iż w przedsiębiorstwie Wnioskodawcy istnieje wyodrębnienie organizacyjne na:

 1. działalność budowlano-remontową oraz
 2. działalność krótkotrwałego zakwaterowania (noclegową).

Działalność budowlano-remontowa jest realizowana w oparciu o inne składniki majątkowe i niemajątkowe Wnioskodawcy. Z działalnością budowlano-remontową związane jest inne zaplecze techniczne, specjalistyczne urządzenia i maszyny oraz wyspecjalizowany personel. Usługi budowlano-remontowe świadczone są pod rozpoznawalną marką Wnioskodawcy „A.”. Informacje o zakresie usług prezentowane są na stronie internetowej Wnioskodawcy pod adresem a.. Do opisanej powyżej działalności gospodarczej można przypisać należności i zobowiązania oraz bazę klientów.

Składniki materialne (w tym nieruchomości, budynek, środki trwałe), składniki niematerialne (nazwa Pensjonatu, baza klientów i inne), a także personel oraz zobowiązania szczegółowo opisane w punkcie 1 są wyodrębnione z działalności budowlano-remontowej Wnioskodawcy. Odmienność świadczonych usług w obszarze budowlano-remontowym oraz w obszarze krótkotrwałego zakwaterowania (działalność noclegowa) wymaga od Wnioskodawcy wykorzystania całkiem innych środków i personelu. Tym samym w ocenie Wnioskodawcy istnieje wyodrębnienie organizacyjne pomiędzy wyżej opisanymi obszarami działalności.

Wobec powyższego warunek wyodrębnienia organizacyjnego został spełniony.

Ad. 3. Wyodrębnienie finansowe.

Ustawa VAT nie wskazuje, co należy rozumieć przez wyodrębnienie finansowe w rozumieniu definicji zorganizowanej części przedsiębiorstwa, w szczególności czy konieczne jest prowadzenie odrębnych ksiąg rachunkowych czy sporządzanie bilansów. Przyjmuje się, iż „aspekt finansowy wyodrębnienia oznacza, iż powinno być możliwe przypisanie każdej z niezależnie funkcjonujących jednostek w strukturach podatnika określonych przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań, będących efektem prowadzonej przez każdą z wyodrębnionych części działalności” (por. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 15 grudnia 2010 r., nr IPPP2/443-728/10-3/MM). Wyodrębnienie finansowe nie oznacza również samodzielności finansowej, ale sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa. W sytuacji wyodrębnienia finansowego możliwe jest oddzielenie finansów przedsiębiorstwa od finansów jego zorganizowanej części. Zorganizowana część przedsiębiorstwa jest w stanie samodzielnie prowadzić działalność i istnieć niezależnie od przedsiębiorstwa głównego. Nie musi to być postać oddziału samodzielnie rozliczającego się. Ważne natomiast jest, aby przenoszone należności i zobowiązania były wyodrębnione i dały się przyporządkować organizacyjnie i finansowo do wyodrębnionego majątku (por. interpretacja indywidualna prawa podatkowego Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 22 stycznia 2010 r., nr IPPB1/415- 833/09-4/MT).

Podobne stanowisko zostało wyrażone w interpretacji indywidualnej prawa podatkowego z dnia 11 czerwca 2010 r., nr ITPP2/443-221/10/AP wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy w której organ stwierdził, że „wyodrębnienie finansowe oznacza sytuację, gdy sposób prowadzenia ewidencji rachunkowej przedsiębiorstwa pozwala na przyporządkowanie majątku, przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa, a ściślej do realizowanych przez nie zadań gospodarczych. Nie należy jednak utożsamiać tego pojęcia z pełną samodzielnością finansową”.

Pensjonat posiada wyodrębniony rachunek bankowy. Natomiast sposób księgowania zdarzeń gospodarczych i całkowita odmienność profilu działalności gospodarczej usług budowlano-remontowych oraz usług noclegowych pozwala na wyodrębnienie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań Pensjonatu z całości działalności gospodarczej Wnioskodawcy.

Sposób prowadzenia ewidencji księgowej pozwala, na stworzenie osobnego rozliczenia, np. bilansu czy też rachunku zysków i strat prowadzonego pensjonatu dla celów wewnętrznych prowadzonego przedsiębiorstwa.

Wobec powyższego warunek wyodrębnienia finansowego został spełniony.

Ad. 4. Wyodrębnienie funkcjonalne.

W świetle komentowanej definicji, zespół majątkowy stanowiący zorganizowaną część przedsiębiorstwa winien być wyodrębniony funkcjonalnie, to jest musi tworzyć zespół składników przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Powszechnie przyjmuje się, iż chodzi o rzeczywistą, a nie tylko potencjalną zdolność do wykonywania działalności gospodarczej zorganizowanej części przedsiębiorstwa, tj. zdolność zespołu wyodrębnionych składników do realizacji określonych zadań gospodarczych, który to zespół zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania. Zatem kryterium wyodrębnienia funkcjonalnego zorganizowanej części przedsiębiorstwa sprowadza się w zasadzie do ustalenia, czy jako pewna odrębna całość jest ona w stanie samodzielnie funkcjonować na rynku już od momentu jej wyodrębnienia. Składniki majątkowe, wchodzące w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa muszą umożliwić podjęcie określonej działalności gospodarczej w ramach odrębnego przedsiębiorstwa.

Takie rozumienie kryterium zdolności do funkcjonowania jako niezależne przedsiębiorstwo znajduje potwierdzenie w licznych interpretacjach prawa podatkowego oraz wyrokach sądów administracyjnych na przestrzeni ostatnich lat, m.in. w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 6 czerwca 2008 r. (sygn. akt I SA/Wr 355/08), interpretacjach indywidualnych Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 26 listopada 2008 r. nr IPPB5/423-6/08-3/MB i z dnia 12 maja 2008 r, nr IP-PB3-423- 282/08-2/PS) oraz wyroku z dnia 26 czerwca 1998 r. sygn. akt SA/Gd 1097/96.

W opisanym stanie faktycznym wniesienie aportem Pensjonatu ze wszystkimi składnikami majątkowymi (materialnymi i niematerialnymi) w konsekwencji spowoduje, iż spółka prawa handlowego (np. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) będzie dysponowała wszystkimi czynnikami, które niezbędne są do prowadzenia Pensjonatu w swoim dotychczasowym zakresie niejako automatycznie.

Nie bez znaczenia jest również fakt, iż do Pensjonatu można przypisać własną bazę klientów, którzy korzystają z usług hotelowych. Z uwagi na ciągłą promocję usług noclegowych w portalach turystycznych oraz na stronie internetowej Pensjonatu, usługami noclegowymi zainteresowani są ciągle nowi goście, którzy dokonują rezerwacji apartamentów. Położenie Pensjonatu wśród atrakcji turystycznych regionu, zaplecze własne oraz standard świadczonych usług, a także nieustanna promocja usług noclegowych w Internecie rokuje na ciągły wzrost przychodów z tej działalności. Planowane inwestycje np. budowa spa w Pensjonacie poprawi standard Pensjonatu oraz uatrakcyjni ofertę noclegową, co również niewątpliwie przyczyni się do wzrostu przychodów z tej działalności. Powyższe oznacza, iż opisany zespół składników majątkowych wchodzących w skład Pensjonatu posiada zdolność funkcjonowania jako niezależne przedsiębiorstwo.

Reasumując, zdaniem Wnioskodawcy, przedstawiony w opisie zdarzenia przyszłego Pensjonat, jako wyodrębniony zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązania), odpowiada definicji zorganizowanej części przedsiębiorstwa z uwagi na jej:

 1. wyodrębnienie organizacyjne,
 2. wyodrębnienie finansowe,
 3. wyodrębnienie funkcjonalne,
 4. zdolność do bycia niezależnym przedsiębiorstwem.

Powyższe oznacza, iż są łącznie spełnione wszystkie przesłanki warunkujące uznanie Pensjonatu za zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy VAT.

Ad. 2.

Zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy VAT przepisów ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa. W ocenie Wnioskodawcy, pojęcie „zbycie” użyte w ustawie o VAT jest pojęciem szerszym niż sprzedaż i obejmuje każde rozporządzenie przedmiotem skutkujące przeniesieniem własności, tj. prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. W szczególności, pod pojęciem „zbycie” rozumie się każdą zamianę, darowiznę czy każdą inną czynność skutkującą przeniesieniem własności przedsiębiorstwa. Zbycie w rozumieniu art. 6 pkt 1 ustawy VAT obejmuje więc także wniesienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części tytułem wkładu do spółki prawa handlowego, w tym spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Stanowisko Wnioskodawcy znajduje potwierdzenie w interpretacjach organów podatkowych. Jak wskazał Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, w indywidualnej interpretacji prawa podatkowego z dnia 2 grudnia 2010 r., nr ILPP1/443-997/10-4/AW, pojęcie „transakcji zbycia” należy rozumieć w sposób zbliżony do terminu „dostawy towarów” w ujęciu art. 7 ust. 1 ustawy VAT, gdzie zbycie obejmuje wszelkie czynności, w ramach których następuje przeniesienie prawa do rozporządzania przedmiotem jak właściciel, np. sprzedaż, zamianę, darowiznę, przeniesienie własności w formie wkładu niepieniężnego, czyli aportu. Zbycie przedsiębiorstwa podlega zasadzie swobody umów, a więc może nastąpić na podstawie każdej czynności rozporządzającej. Podobnie wypowiedzieli się również Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w indywidualnej interpretacji prawa podatkowego z dnia 26 października 2010 r. nr IBPP2/443-632/10/RSz, Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w indywidualnej interpretacji prawa podatkowego z dnia 24 listopada 2010 r., nr ITPP1/443-833/10/MN, a także Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w indywidualnej interpretacji prawa podatkowego z dnia 19 listopada 2010 r. nr IPPP2/443-615/10-2/KG.

Możliwość uznania transakcji wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki prawa handlowego za dostawę towarów (co w świetle przytoczonych powyżej indywidualnych interpretacji prawa podatkowego jest równoznaczne z uznaniem aportu za „zbycie” w rozumieniu art. 6 pkt 1 ustawy o VAT) potwierdzono także w piśmie Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów z dnia 27 marca 2007 r., nr PT5-033-13/EK/2006/AP-7828/7789 skierowanym do Dyrektorów Izb Skarbowych i Urzędów Kontroli Skarbowej w sprawie dokonywania korekt odliczonego podatku naliczonego w przypadku wniesienia aportem towarów handlowych i środków trwałych do spółki prawa handlowego lub cywilnego. Stwierdzono w nim, że wniesienie aportu rzeczowego do spółki prawa handlowego lub cywilnego spełnia definicję odpłatnej dostawy towarów, a tym samym, w rozumieniu art. 2 pkt 22 ustawy o VAT uznawane jest za sprzedaż.

Wyłączenie stosowania ustawy o podatku od towarów i usług przewidziane w przepisie art. 6 pkt 1 ustawy VAT obejmuje jednakże tylko te czynności zrównane z pojęciem dostawy towarów, których przedmiotem jest przedsiębiorstwo lub zorganizowana część przedsiębiorstwa. W ocenie Wnioskodawcy czynność wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci Pensjonatu stanowiącego zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy VAT - do spółki kapitałowej w zamian za jej udziały - nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy VAT. Zgodnie bowiem z powołanym przepisem czynność taka nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.