Zobowiązanie cywilnoprawne | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zobowiązanie cywilnoprawne. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
sie

Istota:

Kwoty przedawnionych zobowiązań cywilnoprawnych nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 30 września 2009 r. (data wpływu 5 października 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania kwot przedawnionych zobowiązań cywilnoprawnych - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 5 października 2009 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania kwot przedawnionych (...)

2011
1
lut

Istota:

Czy czynność odnowienia może byc traktowana jako pożyczka, podlegająca opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Fragment:

(...) W przedstawionym przez Spółkę stanie faktycznym posiadała ona wobec kontrahentów zagranicznych zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług a także otrzymanych zaliczek. Kontrahenci Spółki zbyli swoje wierzytelności wobec Spółki na rzecz jednego podmiotu zagranicznego. Spółka negocjuje z tym podmiotem restrukturyzację swych zobowiązań, która polegać ma na odnowieniu zobowiązań Spółki w ten sposób, iż w miejsce sumy kapitałów i odsetek wszystkich dotychczasowych zobowiązań Spółki zgadza się ona spełnić na rzecz wierzyciela jedno świadczenie pieniężne, którego wysokość nominalna jest równa sumie kapitałów i odsetek zobowiązań dotychczasowych. W konsekwencji, w momencie podpisania stosownej umowy zostaną umorzone zobowiązania dotychczasowe wraz z odsetkami, natomiast powstanie nowe zobowiązanie nominalnie równe sumie kapitałów i odsetek wszystkich umorzonych zobowiązań. We wniosku Spółka przedstawiła stanowisko, iż ww. (...)