Zobowiązanie bieżące | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zobowiązanie bieżące. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
wrz

Istota:

Czy data wysłania listem poleconym (stempel poczty) jest datą złożenia wniosku o zaliczenie nadpłaty podatku VAT na poczet innych, bieżących zobowiązań podatkowych i ta data winna być uznana za uregulowanie podatku wskazanego we wniosku? Wniosek jest złożony wraz z deklaracją VAT.

Fragment:

(...) przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie daty złożenia wniosku o zaliczenie nadpłaty podatku VAT na poczet innych bieżących zobowiązań podatkowych i uznania tej daty za uregulowanie podatku. W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny: Z nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym w deklaracji VAT za mc. marzec 2010r. Wnioskodawca zadysponował kwoty na poczet podatku dochodowego - zobowiązanie bieżące. W dniu 19.04.2010r wysłał listem poleconym deklarację VAT wraz z wnioskiem. Urząd Skarbowy w R. postanowieniem z dnia 14.06.2010r, (data wpływu do Wnioskodawcy 21.06.2010r) zaliczył podatek z datą 22.04.2010r. (data przyjęcia wniosku wraz z deklaracją przez US R.) naliczając odsetki za okres 21-22.04.2010r. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy data wysłania listem poleconym (stempel poczty) jest datą złożenia wniosku o zaliczenie nadpłaty (...)