Zniszczenie dokumentów | Interpretacje podatkowe

Zniszczenie dokumentów | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zniszczenie dokumentów. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy dokumenty księgowe opatrzone kategorią archiwalną B-5 dotyczące roku obrotowego 1999 mogą ulec brakowaniu w 2005 r. ?
Fragment:
(...) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) w odpowiedzi na złożone w dniu 12.10.2004 r. zapytanie, informuje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w odniesieniu do przedstawionego stanu faktycznego następująco: Przedmiotowe zapytanie dotyczy kwestii: 1) Czy dokumenty księgowe opatrzone kategorią archiwalną B-5 dotyczące roku obrotowego 1999 mogą ulec brakowaniu w 2005 r. ? Na podstawie art. 86 § 1 Ordynacji podatkowej podatnicy obowiązani do prowadzenia ksiąg rachunkowych przechowują księgi i związane z ich prowadzeniem dokumenty do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Ewidencja działalności gospodarczej prowadzona jest według zasad unormowanych w ustawie z 29 września 1994 r. o rachunkowości. Ustawa ta reguluje w art. 74 między innymi okres przechowywania ksiąg rachunkowych, wynoszący 5 lat, (...)
2011
1
lut

Istota:
Jak prawidłowo postąpić w przypadku omyłkowego zniszczenia dokumentów?
Fragment:
(...) W odpowiedzi na pismo z dnia 12.03.2003 r. (data wpływu do tut. Urzędu) - w części dotyczącej podatku dochodowego - Urząd Skarbowy Kraków-Podgórze działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.) uprzejmie informuje: Zgodnie z art. 20 ust. 1 i 2 oraz art. 24 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694) do ksiąg rachunkowych okresu sprawozdawczego należy wprowadzić każde zdarzenie, które nastąpiło w tym okresie, udokumentowane dowodem księgowym stwierdzającym dokonanie operacji. W myśl art. 74 ust. 2 pkt 7 ww. ustawy dowody księgowe muszą być przechowywane co najmniej przez okres 5 lat. Zatem słuszne jest Pana stanowisko, iż firma powinna uzyskać duplikaty utraconych dokumentów. (...)
2011
1
lut

Istota:
Fragment:
(...) Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach w nawiązaniu do odpowiedzi udzielonej pismem z dnia 14.04.2003 r. znak: PP-1/44315/2003 w sprawie odtworzenia dokumentów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, które uległy zniszczeniu w wyniku pożaru w części dotyczącej podatku dochodowego, po ponownej analizie problemu, poniżej przedstawia skorygowane stanowisko w tej kwestii. Przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15.12.2004 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. Nr 166, poz. 1222 ze zm.) nie określają zasad postępowania przy prowadzeniu ksiąg podatkowych w sytuacji, kiedy uległy one trwałemu zniszczeniu np. na skutek pożaru. Jednak w Pana interesie powinno być odtworzenie w miarę możliwości jak największej ilości dokumentów źródłowych od swoich kontrahentów, dla których dokonuje Pan sprzedaży swoich usług oraz od których zakupuje sprzęt i materiały potrzebne do prowadzonej działalności (...)
2011
1
sty
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.