IPPB1/415-352/14-6/MS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Jaki Wnioskodawczyni powinna zapłacić podatek do Urzędu Skarbowego od sprzedaży 500 m2 działki budowlanej tj. 19% czy 0%?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 13 marca 2014 r. (data wpływu 17 marca 2014 r.), oraz piśmie z dnia 1 czerwca 2014 r. (data nadania 2 czerwca 2014 r., data wpływu 5 czerwca 2014 r.) uzupełniającym braki formalne na wezwanie Nr IPPB1/415-352/14-2/MS z dnia 22 maja 2014 r., (data nadania 22 maja, data doręczenia 27 maja 2014 r.) i piśmie z dnia 22 czerwca 2014 r. (data nadania 26 czerwca 2014 r., data wpływu 30 czerwca 2014 r.) uzupełniającym braki formalne na wezwanie Nr IPPB1/415-352/14-4/MS z dnia 13 czerwca 2014 r. (data nadania 13 czerwca 2014 r., data doręczenia 20 czerwca 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych odpłatnego zbycia nieruchomości – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 marca 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych odpłatnego zbycia nieruchomości.

W przedmiotowym wniosku i uzupełnieniach przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

(sformułowane ostatecznie w dniu 6 czerwca 2014 r. oraz w dniu 30 czerwca 2014 r.):

Wnioskodawczyni wskazała daty śmierci spadkodawców:

 • mama Wnioskodawczyni: 25 stycznia 1998 r.
 • tata Wnioskodawczyni: 2 stycznia 1999 r.

Zniesieniu współwłasności towarzyszą spłaty i dopłaty.

Wnioskodawczyni wskazała, że postanowieniem z dnia 5 listopada 2012 r.:

 • została zasądzona od Wnioskodawczyni na rzecz młodszego brata Wnioskodawczyni kwota 7.112 zł.
 • została zasądzona od młodszego brata Wnioskodawczyni dopłata na rzecz Wnioskodawczyni w kwocie 826,11 zł tytułem zwrotu podatków 1/3 części od nieruchomości opisanej w punkcie nr 1.
 • została zasądzona od młodszego brata Wnioskodawczyni na rzecz Wnioskodawczyni kwota 578.66 zł tytułem zwrotu 2/3 części wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości opisanej w punkcie nr 1 uzyskanego od X. w W. za słupek telefoniczny.

Punkt nr 1 z powyżej wymienionego wyroku:

Nieruchomość stanowiącą zabudowaną działkę o nr ew. 88/2 położoną w N. oraz rzeczy ruchome wymienione w punkcie 1.2 a-r przyznać na wyłączną własność Wnioskodawczyni.

Punkt nr 2 z powyżej wymienionego wyroku:

Nieruchomość stanowiącą zabudowana działkę o nr ew. 72/2 w N. oraz rzeczy ruchome wym. w punkcie 1.2 a-r przyznać na wyłączną własność młodszemu bratu Wnioskodawczyni.

Natomiast:

Postanowieniem Sądu Okręgowego Wydział Cywilny Odwoławczy z apelacji pełnomocnika brata Wnioskodawczyni spłata Wnioskodawczyni uległa zwiększeniu z kwoty 7.112 zł do kwoty 13.533,33 zł. O wartość rzeczy ruchomych takich jak:

 1. Chłodziarko-zamrażarka o wartości – 765 zł,
 2. 4 krzesła o łącznej wartości – 1.020 zł,
 3. 40 mb. Siatki ogrodzeniowej o wartości – 486 zł
 4. Stół o wartości – 640 zł
 5. 4 rolki papy asfaltowej o wartości – 195 zł
 6. 45 m2 glazury o wartości – 945 zł
 7. Narzędzia o wartości – 680 zł
 8. 4 m3 desek o wartości – 1.428 zł
 9. Lustro typu tremo o wartości – 3.250 zł
 10. Ławka drewniana o wartości – 230 zł
 11. Walizka narzędzi o wartości – 340 zł
 12. 2 kapy o wartości – 221 zł
 13. Łopata o wartości – 12 zł
 14. Szpadel o wartości – 21 zł
 15. 2 siekiery o wartości 136 zł
 16. Piła ręczna o wartości – 75 zł
 17. Poziomica o wartości - 43 zł
 18. Siatka do przesiewania o wartości – 63 zł
 19. Łóżka o wartości - 68 zł
 20. Szafy o wartości – 170 zł
 21. Zegar stojący o wartości – 1.600 zł.

Młodszy brat Wnioskodawczyni fałszywie zeznał w sądzie, że te wszystkie rzeczy ruchome zabrała Wnioskodawczyni, później, że Wnioskodawczyni zabrała połowę tych rzeczy ruchomych, a jeszcze później, że zabrała 2/3 tych rzeczy ruchomych.

Ponieważ młodszy brat Wnioskodawczyni za każdym razem mówił co innego, sąd okręgowy nie uwierzył w jego słowa i wydał wyrok na korzyść Wnioskodawczyni.

Wnioskodawczyni wskazała, że prawdą jest, że po śmierci swojego taty zostawiła Ona swojemu młodszemu bratu wszystkie klucze od komórek i od domu, zaufała jak bratu i pojechała do lekarza na cały dzień, a młodszy brat Wnioskodawczyni przez ten czas wszystkie te rzeczy ruchome razem z dwoma swoimi synami ukradł Wnioskodawczyni.

Pomimo, że w wyniku apelacji pełnomocnika młodszego brata Wnioskodawczyni w sądzie zapadł dla Wnioskodawczyni wyrok bardzo niesprawiedliwy i niezgodny z prawdą i Wnioskodawczyni ma teraz do spłaty kwotę 13.533,33 zł do dnia 1 lutego 2015 r. z ustawowymi odsetkami w razie uchybienia płatności tej kwoty, od tego wyroku nie przysługiwała Wnioskodawczyni już kasacja. Kasacja wyroku ze sprawy apelacyjnej przysługuje tylko wtedy gdy wartość spłaty dla wierzyciela wynosi ponad 50.000 złotych.

Spłata 13.533,33 zł na rzecz młodszego brata Wnioskodawczyni dotyczy nie tylko zabudowanej działki o obszarze 973 m2 , którą w wyniku sprawy spadkowej Wnioskodawczyni otrzymała na własność, ale także zabudowanej działki dwoma domami mieszkalnymi o nr ew. 72/2 , którą w wyniku sprawy spadkowej otrzymał młodszy brat Wnioskodawczyni, a także wymienionych wszystkich rzeczy ruchomych.

Wnioskodawczyni planuje dopiero sprzedać z nabytej w drodze spadku po zmarłych rodzicach zabudowanej działki o obszarze 973 m2 – działkę budowlaną o wielkości 500 m2. Czyli sprzedaż (zbycie) tej działki budowlanej 500 m2 dopiero nastąpi.

Powyżej wymienioną działkę budowlaną, która Wnioskodawczyni planuje sprzedać o wielkości 500 m2 Wnioskodawczyni nabyła w drodze działu spadku i zniesienia współwłasności w dniu 30 stycznia 2014 r.

W dniu 30 stycznia 2014 r. - jest to dzień w którym odbyła się sprawa apelacyjna w sądzie – uprawomocnił się wyrok ze sprawy apelacyjnej.

Wnioskodawczyni wskazała, że wartość całego spadku czyli udziału jaki nabyła w wyniku zniesienia współwłasności - zabudowanej działki o nr ew. 88/2, z której Wnioskodawczyni dopiero chce sprzedać działkę budowlaną o wielkości 500 m2 mieści się w udziale jaki przypadałby Wnioskodawczyni przed działem spadku i zniesieniem współwłasności, a nawet się zmniejszył. Sprawa o dział spadku i zniesienia współwłasności rozpoczęła się już w 2008 r. z wniosku brata Wnioskodawczyni, a zakończyła się dopiero w dniu 30 stycznia 2014 r.

Wnioskodawczyni wskazuje, że w latach 2008-2011 przed budową lotniska według zasięganych przez Wnioskodawczynię opinii pośredników nieruchomości w paru agencjach nieruchomości, wartość działki budowlanej za 1 m2 wynosiła w granicach 150 do 220 zł, a obecnie po wybudowaniu lotniska ze względu na hałas samolotów, wartość działek budowlanych za 1 m2 gwałtownie spadła i wynosi tylko w granicach 100-160 zł za 1 m2. Tak samo po wybudowaniu lotniska, prawie o 50% spadła wartość nieruchomości.

Przedmiotem spadku po zmarłych rodzicach Wnioskodawczyni były następujące składniki majątkowe i zniesienia współwłasności:

 1. Działka o nr ew. 72/2 (grunt o powierzchni 455 m2 niezabudowany – bez innych części składowych) o wartości rynkowej – 65.100 zł, która w wyniku obu spraw o dział spadku i podział majątku – stanowi obecnie własność młodszego brata Wnioskodawczyni.
 2. Budynek mieszkalny murowany na działce o nr ew. 72/2 o wartości odtworzeniowej – 4.800 zł, który w wyniku obu spraw spadkowych, stanowi obecnie również własność młodszego brata.
 3. Budynek mieszkalny murowany na działce o nr ew. 72/2 o wartości odtworzeniowej – 3.300 zł, który w wyniku obu spraw spadkowych, stanowi obecnie również własność młodszego brata Wnioskodawczyni.
 4. Budynek gospodarczy na działce o nr ew. 72/2 o wartości odtworzeniowej – 2.500 zł, który w wyniku obu spraw spadkowych stanowi obecnie również własność młodszego brata Wnioskodawczyni.

Razem wartość zabudowanej działki o nr ew. 72/2 (grunt z budynkami, wynosi ogółem wartość – 75.700 zł, która w wyniku obu spraw spadkowych, stanowi – jest obecnie własnością młodszego brata Wnioskodawczyni.

 1. Działka o nr ew. 88/2 (grunt o powierzchni 973 m2 niezabudowany – bez innych części składowych) o wartości rynkowej – 156.000 zł, która w wyniku obu spraw spadkowych o dział spadku i podział majątku – stanowi obecnie własność Wnioskodawczyni.
 2. Budynek mieszkalny murowany na działce o nr ew. 88/2 o wartości odtworzeniowej – 30.600 zł, który w wyniku obu spraw spadkowych, stanowi obecnie również własność Wnioskodawczyni.
 3. Budynek gospodarczy na działce o nr ew. 88/2 o wartości odtworzeniowej – 5.400 zł, który w wyniku obu spraw spadkowych, stanowi obecnie również własność Wnioskodawczyni.

Razem wartość zabudowanej działki o nr ew. 88/2 (grunt z budynkami), wynosi ogółem wartość – 192.000 zł, która w wyniku obu spraw spadkowych jest obecnie własnością Wnioskodawczyni.

Wnioskodawczyni podnosi, że spadek po zmarłej w dniu 25 stycznia 1998 r. mamie, nabyli po 1/4 części mąż zmarłej oraz jej dzieci: dwóch braci Wnioskodawczyni i Wnioskodawczyni. Spadek po zmarłym w dniu 2 stycznia 1999 r. tacie Wnioskodawczyni nabyli po 1/3 części bracia Wnioskodawczyni (Postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku wyd. przez sąd w dniu 25 września 2000 r.). W dniu 8 kwietnia 2008 r. starszy brat Wnioskodawczyni dokonał zbycia – darował Wnioskodawczyni cały przypadający na niego udział w spadku po zmarłych rodzicach czyli 1/3 części (akt notarialny – umowa darowizny z dnia 8 kwietnia 2008 r.).

Po umowie darowizny – w wyniku której starszy brat Wnioskodawczyni dokonał – 1/3 części przysługującego mu udziału w spadku po zmarłych rodzicach na rzecz Wnioskodawczyni, spadkobiercami w obu sprawach spadkowych o podział majątku i dział spadku pozostali – młodszy brat Wnioskodawczyni i Wnioskodawczyni.

Udział Wnioskodawczyni wobec powyżej opisanych przez Wnioskodawczynię faktów – w całości spadku po zmarłych rodzicach wynosił 2/3 udziału, a młodszego brata Wnioskodawczyni tylko 1/3 udziału w całości spadku.

Według opinii (operatu szacunkowego) sporządzonej – do pierwszej sprawy spadkowej dla sądu rejonowego (postanowienie z dnia 5 listopada 2012 r.) z wniosku młodszego brata Wnioskodawczyni, z udziałem Wnioskodawczyni o dział spadku i podział majątku:

Razem wartość całej nieruchomości – (dwie działki – działka o nr ew. 72/2 i działka o nr ew. 88/2 z częściami składowymi według rzeczoznawcy majątkowego, biegłego sądowego – 267.700 zł.

Wartość 1/3 udziału w całej spadkowej nieruchomości gruntowej z częściami składowymi na dzień 2 stycznia 1999 r. wyniosła – 89.233 zł.

Różnica wartości 1/3 udziału w całej nieruchomości spadkowej i wartości działki zabudowanej o nr ew. 72/2 (która została przyznana przez sąd na wyłączna własność młodszego brata Wnioskodawczyni wynosi: 89.233zł – 75.700 zł = 13.533 zł.

Data, na którą określono wartość to 20 lipca 2012 r. Data, na którą określono i uwzględniono w wycenie stan przedmiotu wyceny to: 2 stycznia 1999 r.

Przedmiotem spadku po zmarłych rodzicach Wnioskodawczyni - oprócz zabudowanej działki o nr ew. 72/2 (która została przyznana przez sąd na wyłączna własność młodszego brata Wnioskodawczyni) i zabudowanej działki o nr ew. 88/2 (która została przyznana przez sąd na wyłączną własność Wnioskodawczyni) były jeszcze rzeczy ruchome wymienione wcześniej w punktach od a) do u).

Wszystkie wymienione przez Wnioskodawczynię rzeczy ruchome, będące również przedmiotem spadku po zmarłych rodzicach dla sądu wyceniał również biegły sądowy, rzeczoznawca do spraw rzeczy ruchomych majątkowych.

Wnioskodawczyni podkreśla, że spłata na rzecz młodszego brata Wnioskodawczyni w wysokości 13.533,33 zł dotyczyła nie tylko nabycia przez Wnioskodawczynię na wyłączną własność zabudowanej działki o nr ew. 88/2, ale również zabudowanej działki o nr ew. 77/2 – którą nabył na wyłączna własność młodszy brat Wnioskodawczyni, oraz wszystkich wymienionych przez Wnioskodawczynię rzeczy ruchomych w punktach od a) do u), które również były przedmiotem spadku po zmarłych rodzicach, czyli całej masy spadkowej, która była przedmiotem spadku po rodzicach.

Wnioskodawczyni podkreśla, że w wyniku działu spadku i zniesienia współwłasności na wyłączna własność Wnioskodawczyni nabyła tylko i wyłącznie zabudowana działkę o nr ew. 88/2. Żadnych innych składników majątkowych – w wyniku działu spadku i zniesienia współwłasności po zmarłych rodzicach Wnioskodawczyni nie nabyła.

Działkę budowlaną o wielkości 500 m2, Wnioskodawczyni musi sprzedać, żeby mieć pieniądze na spłatę dla swojego młodszego brata – tytułem dopłaty kwoty 13.533,33 zasądzonej przez sąd okręgowy na rozprawie w dniu 30 stycznia 2014 r. z wniosku młodszego brata Wnioskodawczyni na skutek apelacji obu stron.

Ww. działkę budowlana o wielkości 500 m2 Wnioskodawczyni chce również sprzedać dlatego, że Jej jedynym źródłem utrzymania jest tylko niewielka emerytura (Wnioskodawczyni przeszła z renty na emeryturę), a budynek mieszkalny odziedziczony w spadku po rodzicach na działce o nr ew. 88/2 – wymaga generalnego remontu, na który Wnioskodawczyni nie jest stać.

Budynek mieszkalny na działce o nr ew. 88/2 był postawiony przez zmarłych rodziców Wnioskodawczyni już w 1969 r. i dlatego wymaga już generalnego remontu i ocieplenia (jest to budynek mieszkalny nieocieplony i bez elewacji – tynku na zewnątrz.

Wnioskodawczyni musi z nabytej w sprawie o dział spadku i zniesienie współwłasności po zmarłych rodzicach, stanowiącej zabudowana działkę o nr ew. 88/2 o obszarze 973 m2 wydzielić i sprzedać działkę budowlaną o wielkości 500 m2, dlatego, że w przestrzennym planie zagospodarowania dla miasta i gminy działka budowlana musi mieć wielkość przynajmniej 500 m2, nie może być mniejsza. Wnioskodawczyni nie wie kiedy sprzeda tę działkę budowlaną o wielkości 500 m2 ani za jaką cenę za 1 m2.

Spłata 13.533,33 dotyczyła nabycia przez Wnioskodawczynie na wyłączna własność działki o nr ew. 88/2, oraz rzeczy ruchomych o wartości wyższej niż działka o nr ew. 72/2 i rzeczy ruchomych otrzymanych przez młodszego brata Wnioskodawczyni. W wyniku apelacji (postanowienie z dnia 30 stycznia 2014 r.) zostały zasądzone dla Wnioskodawczyni rzeczy ruchome lecz faktycznie Wnioskodawczyni ich nie otrzymała.

Faktycznie Wnioskodawczyni otrzymała tylko działkę na własność o nr ew. 88/2.

W związku z powyższym wartość działki o nr ew. 88/2, otrzymanej w wyniku działu spadku i zniesienia współwłasności mieści się w udziale jaki Wnioskodawczyni przysługiwał przed zniesieniem współwłasności.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Jaki Wnioskodawczyni powinna zapłacić podatek do Urzędu Skarbowego od sprzedaży 500 m2 działki budowlanej tj. 19% czy 0%...

Zdaniem Wnioskodawczyni,

(sformułowane ostatecznie w dniu 6 czerwca 2014 r. oraz w dniu 30 czerwca 2014 r.):

Od sprzedaży 500 m2 działki budowlanej, Wnioskodawczyni nie powinna już płacić podatku do Urzędu Skarbowego, ponieważ:

 1. od śmierci rodziców Wnioskodawczyni minęło już 15 lat.
 2. W dniu 8 kwietnia 2008 r. została zawarta umowa darowizny, dzięki której Wnioskodawczyni stała się właścicielką 2/3 spadku po rodzicach. Natomiast młodszy brat Wnioskodawczyni tylko 1/3 części spadku po rodzicach. Od umowy darowizny zawartej w dniu 8 kwietnia 2008 r. upłynęło 5 lat.
 3. Po upływie 5 lat od zawartej w dniu 8 kwietnia 2008 r. umowy darowizny, w której starszy brat Wnioskodawczyni oddaje Wnioskodawczyni swoją 1/3 części udziałów spadku po zmarłych rodzicach, podatku od sprzedaży 500 m2 działki budowlanej, podatku do Urzędu Skarbowego Wnioskodawczyni powinna już nie płacić.

Od mającej dopiero nastąpić sprzedaży działki o wielkości 500 m2 z zabudowanej działki o obszarze 973 m2 nabytej w drodze spadku i zniesienia współwłasności po zmarłych rodzicach Wnioskodawczyni – mamie zmarłej w dniu 25 stycznia 1998 r. i tacie zmarłym w dniu 2 stycznia 1999 r., Wnioskodawczyni nie powinna w ogóle płacić żadnego podatku, czyli powinna być stawka 0% podatku a nie 19% ponieważ od śmierci obojga rodziców Wnioskodawczyni minęło już ponad 15 lat. Zdaniem Wnioskodawczyni przepisy prawa podatkowego dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych – mówią, że już po 10 latach od śmierci rodziców od sprzedaży działki odziedziczonej po śmierci rodziców w wyniku spadku i współwłasności – podatek wynosi 0%.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenie przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,
 4. innych rzeczy
  - jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a)-c) przed upływem 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy - przed upływem pół roku licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany.

W świetle powyższego, jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości lub ww. praw majątkowych następuje przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie i nie zostaje dokonane w wykonaniu działalności gospodarczej stanowi źródło przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zatem, w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości lub ww. praw decydujące znaczenie w kwestii opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych ma moment jej nabycia.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że w dniu 25 stycznia 1998 r. zmarła mama Wnioskodawczyni natomiast w dniu 2 stycznia 1999 r. zmarł tata Wnioskodawczyni. Spadek po zmarłych rodzicach nabyli po 1/3 udziału Wnioskodawczyni i Jej dwóch braci. W dniu 8 kwietnia 2008 r. starszy brat Wnioskodawczyni darował Jej cały przypadający na niego udział w spadku po zmarłych rodzicach. Po umowie darowizny udział Wnioskodawczyni w całości spadku po zmarłych rodzicach wynosił 2/3 udziału, a młodszego brata Wnioskodawczyni 1/3 udziału. Przedmiotem spadku po zmarłych rodzicach były zabudowana działka o nr ew. 72/2, zabudowana działka o nr ew. 88/2 oraz rzeczy ruchome. Wnioskodawczyni była zobowiązana do spłaty młodszego brata. Spłata ta dotyczyła nabycia przez Wnioskodawczynię na wyłączna własność działki o nr ew. 88/2, oraz rzeczy ruchomych o wartości wyższej niż działka o nr ew. 72/2 i rzeczy ruchomych otrzymanych przez młodszego brata Wnioskodawczyni. Wnioskodawczyni podkreśla jednak, że w wyniku apelacji zostały zasądzone dla Wnioskodawczyni rzeczy ruchome, których faktycznie nie otrzymała. Faktycznie Wnioskodawczyni otrzymała na własność tylko działkę o nr ew. 88/2. W związku Wnioskodawczyni wskazuje, że wartość działki o nr ew. 88/2, otrzymanej w wyniku działu spadku i zniesienia współwłasności mieści się w udziale jaki Wnioskodawczyni przysługiwał przed zniesieniem współwłasności.

Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, że dniem nabycia przez Wnioskodawczynię udziału w wysokości 1/3 masy spadkowej po zmarłych rodzicach, nabytej w drodze darowizny od brata jest dzień dokonania tej darowizny, tj. 8 kwietnia 2008 r.

Ponadto, zgodnie z art. 922 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121) prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na jedną lub kilka osób. W myśl art. 924 Kodeksu cywilnego spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy, natomiast spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku (art. 925 Kodeksu cywilnego). Zatem dla podatku dochodowego istotna z punktu widzenia ustalenia daty nabycia nieruchomości jest data śmierci spadkodawcy.

Z instytucją działu spadku mamy do czynienia w sytuacji, w której spadek przypada kilku spadkobiercom. Wskutek działu spadku poszczególni spadkobiercy stają się podmiotami wyłącznie uprawnionymi względem przyznanych im praw majątkowych, stanowiących do chwili działu przedmiot wspólności. Na skutek działu spadku następuje konkretyzacja składników masy spadkowej przypadających poszczególnym spadkobiercom.

Zgodnie z art. 1035 ustawy Kodeks cywilny, jeżeli spadek przypada kilku spadkobiercom, do wspólności majątku spadkowego oraz do działu spadku stosuje się odpowiednio przepisy o współwłasności w częściach ułamkowych.

Stosownie do art. 1037 § 1 i § 2 Kodeksu cywilnego dział spadku może nastąpić bądź na mocy umowy między wszystkimi spadkobiercami, bądź na mocy orzeczenia sądu na żądanie któregokolwiek ze spadkobierców. Jeżeli do spadku należy nieruchomość, umowa o dział powinna być zawarta w formie aktu notarialnego.

W myśl art. 210 tej ustawy, każdy ze współwłaścicieli może żądać zniesienia współwłasności. Do momentu zniesienia tej współwłasności lub dokonania działu spadku, spadkobiercy są współwłaścicielami rzeczy i praw wchodzących w skład spadku.

W myśl art. 211 i 212 Kodeksu cywilnego, zniesienie współwłasności może nastąpić przez podział rzeczy wspólnej, a gdy rzeczy nie da się podzielić, przez przyznanie rzeczy jednemu ze współwłaścicieli z obowiązkiem spłaty pozostałych, bądź przez podział cywilny, polegający na sprzedaży rzeczy wspólnej i podziale uzyskanej ceny stosownie do wielkości udziałów współwłaścicieli. W rezultacie w wyniku zniesienia współwłasności dochodzi więc jedynie do nowego ukształtowania prawa własności poprzez odebranie temu prawu cechy wspólności.

Zgodnie z teorią prawa rzeczowego przyznanie danej osobie na wyłączną własność rzeczy w drodze zniesienia współwłasności, podziału majątku wspólnego czy działu spadku, jest nabyciem tych rzeczy. Natomiast, biorąc pod uwagę przyjętą linię orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego, nabyciem rzeczy w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie jest przyznanie jej na wyłączną własność jednemu ze współwłaścicieli w wyniku podziału majątku wspólnego, jeśli:

 • podział taki jest ekwiwalentny w naturze i nie towarzyszą mu spłaty i dopłaty lub
 • wartość otrzymanej przez daną osobę rzeczy w wyniku dokonanego podziału mieści się w udziale, jaki przysługiwał jej w majątku wspólnym.

Jeżeli w wyniku działu spadku (zniesienia współwłasności), przedmiotem którego była nieruchomość, udział w niej się zwiększa, tj. przekracza udział dotychczas posiadany to data działu spadku (zniesienia współwłasności) będzie również datą nabycia tej części nieruchomości, o którą zwiększył się udział w niej po dokonaniu tej czynności. Zatem nabycie w wyniku działu spadku (zniesienia współwłasności) części majątku, który należał do innych spadkobierców (współwłaścicieli), co do zasady należy traktować jako nabycie w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Przyjmując za Wnioskodawczynią, że wartość otrzymanej przez Wnioskodawczynię działki otrzymanej w wyniku działu spadku i zniesienia współwłasności mieści się w udziale jaki Jej przysługiwał przed zniesieniem współwłasności, należy zauważyć, że dział spadku w dniu 5 listopada 2012 r. nie stanowił nabycia nieruchomości. Zatem 5-letni termin, określony w treści art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych winien być liczony od daty śmierci spadkodawców, tj. od końca 1998 r. i 1999 r. oraz od dnia dokonania darowizny, tj. od końca 2008 r. W związku z powyższym termin, o którym mowa w powyższym przepisie upłynął odpowiednio w dniu 31 grudnia 2003 r., 31 grudnia 2004 r. i w dniu 31 grudnia 2013 r.

Organ wyjaśnia zatem, że planowana sprzedaż działki, nie stanowi źródła przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z uwagi na upływ terminu, o którym mowa w tym przepisie i tym samym nie skutkuje obowiązkiem uiszczenia podatku dochodowego.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Końcowo, organ podatkowy wyjaśnia, że procedura wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego nie podlega regułom przewidzianym dla postępowania podatkowego, czy kontrolnego. Organ wydający interpretację opiera się wyłącznie na opisie stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku - nie prowadzi postępowania dowodowego. Przedmiotem interpretacji wydanej na podstawie art. 14b ustawy Ordynacja podatkowa jest sam przepis prawa. Jeżeli zatem przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe różni się od zdarzenia przyszłego występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawcy w zakresie rzeczywiście zaistniałego zdarzenia przyszłego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002, r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.