Zniesienie | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zniesienie. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
paź

Istota:

Opodatkowanie przychodu ze sprzedaży nieruchomości.

Fragment:

(...) osoby ulega powiększeniu, mamy do czynienia z nabyciem, gdyż zwiększa się stan jej majątku osobistego. Nie zmienia tego fakt, że zniesienia współwłasności dokonuje się bez spłat i dopłat. Zatem jeżeli przy dokonaniu zniesienia współwłasności wystąpiło przysporzenie majątku ponad udział posiadany przed zniesieniem współwłasności oznacza to, że dla części nieruchomości nabytej w drodze zniesienia współwłasności dniem nabycia będzie dzień, w którym nastąpiło zniesienie współwłasności. Zatem należy wskazać, iż nabycie przez Wnioskodawcę przedmiotowych działek nastąpiło częściowo w 1994 roku w drodze darowizny, a częściowo w 2008 r. w drodze zamiany, bowiem w wyniku dokonanego w dniu 30 października 2009 r. zniesienia współwłasności Zainteresowany nie nabył udziału w przedmiotowej nieruchomości przekraczającego udział, jaki przysługiwał Mu przed dokonaniem zniesienia współwłasności. W związku z powyższym, sprzedaż (...)