Zmniejszenie podatku należnego | Interpretacje podatkowe

Zmniejszenie podatku należnego | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zmniejszenie podatku należnego. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwoty, wynikające z wewnętrznych faktur korygujących.
Fragment:
(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 12 grudnia 2011 r. (data wpływu 15 grudnia 2011 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwoty, wynikające z wewnętrznych faktur korygujących – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 15 grudnia 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w (...)
2012
24
maj

Istota:
Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego w deklaracji VAT-7 za okres, w którym wystawione zostaną faktury korygujące do faktur wewnętrznych
Fragment:
(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, działając w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 10 stycznia 2012 r. (data wpływu 13 stycznia 2012 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego w deklaracji VAT-7 za okres, w którym wystawione zostaną faktury korygujące do faktur wewnętrznych – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 13 stycznia 2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w (...)
2012
4
kwi

Istota:
Zakres nabycia prawa do korekty kwoty podatku należnego, wynikającej z wystawionych wewnętrznych faktur korygujących.
Fragment:
(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 29 grudnia 2010 r. (data wpływu 4 stycznia 2011 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie nabycia prawa do korekty kwoty podatku należnego, wynikającej z wystawionych wewnętrznych faktur korygujących – jest prawidłowe . UZASADNIENIE W dniu 4 stycznia 2011 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie (...)
2011
1
paź

Istota:
Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego na podstawie wystawionych korekt faktur do faktur wewnętrznych
Fragment:
(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 02.03.2009r. (data wpływu 04.03.2009r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego na podstawie wystawionych korekt faktur do faktur wewnętrznych - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 04.03.2009r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia (...)
2011
1
lip

Istota:
Prawo do pomniejszenia obrotu i należnego podatku na podstawie wystawionych faktur korygujących do faktur wewnętrznych.
Fragment:
(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 24.07.2009 r. (data wpływu 29.07.2009 r.) uzupełnionym na wezwanie tut. organu z dnia 16.10.2009 r. w dniu 20.10.2009 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia momentu obniżenia podatku należnego na skutek wystawienia wewnętrznej faktury korygującej - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 29.07.2009 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w (...)
2011
1
lip

Istota:
Wnioskodawca wystawiając korekty do faktur wewnętrznych (wystawionych w trybie art. 106 ust. 7 w związku z art. 7 ust. 2 ustawy) jest równocześnie ich odbiorcą, co powoduje, że data wystawienia korekt faktur, jest jednocześnie datą potwierdzenia odbioru, w związku z czym Spółka nabędzie prawo do zmniejszenia podatku należnego w miesiącu wystawienia korekt faktur wewnętrznych.
Fragment:
(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 10 marca 2009 r. (data wpływu 16 marca 2009 r.) uzupełnionym pismem z dnia 7 maja 2009 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do pomniejszenia kwoty podatku należnego o kwoty wynikające z wewnętrznych faktur korygujących – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 16 marca 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej m. in. (...)
2011
1
lip

Istota:
Czy w sytuacji, gdy podatnik podatku akcyzowego dokonujący sprzedaży towarów akcyzowych, wystawi fakturę korygującą VAT dokumentującą obniżenie podstawy opodatkowania i podatku VAT z tytułu np. zwrotu towaru, zastosowania rabatu, itp. ma także prawo do dokonania pomniejszenia podstawy podatkowania w podatku akcyzowym oraz pomniejszenia samego podatku, w miesiącu wystawienia tej faktury korygującej?
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Treść W dniu ....... do Naczelnika Urzędu Celnego ..... wpłynął wniosek przedsiębiorstwa ...... o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowej określonej w art. 14a ustawy Ordynacja podatkowa. Jednocześnie za pismem z dnia .......firma zmieniła zakres żądania przedstawiony w w/w podaniu wnioskując o wydanie interpretacji w stosunku do przepisów obowiązujących w okresie od 2003 do 2006 roku. Podmiot zgodnie z opisem w latach 2003-2006 podlegał obowiązkowi podatkowemu w podatku akcyzowym z tytułu produkcji i sprzedaży wyrobów kosmetycznych. W związku z dokonywanymi przez firmę zwrotami kosmetyków (np. reklamacjami) czy też upustami (rabatami) podmiot wystawia faktury korygujące VAT zmniejszające w podatku od towarów i usług zarówno podstawę podatkowania, jak i sam podatek. Z uwagi na powyższe podatnik zwrócił się do Naczelnika Urzędu Celnego ... o zajęcie stanowiska cyt.: „...czy w sytuacji, (...)
2011
1
maj

Istota:
Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że w ramach prowadzonej działalności gospodarczej świadczy Pan na rzecz Spółki produkcyjnej i/lub emitującej programy telewizyjne usługi reporterko-dziennikarskie, w zakresie opracowania dzieła stanowiącego reportaże, felietony, sprawozdania i komentarze dziennikarskie, obejmujące m.in. opracowanie merytoryczne wszelkich potrzebnych materiałów i/lub prowadzenie na wizji audycji telewizyjnych, układ (tzn. wybór i zestawienie materiałów informacyjnych w ramach audycji telewizyjnych), opracowywanie dostarczonych materiałów informacyjnych oraz decydowanie o ostatecznej treści i formie wizji i/lub fonii audycji telewizyjnych.Jak wynika z treści wniosku ww. usługi Urząd Statystyczny w Łodzi sklasyfikował pod symbolem PKWiU 92.40.10-00.00 - "Usługi świadczone przez agencje informacyjne". W związku z powyższym wystąpił Pan z wnioskiem w trybie art. 14a - Ordynacji podatkowej w którym wystąpił Pan o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:
1. Czy wykonywane przez Pana usługi są zwolnione przedmiotowo z podatku VAT?
2. Jeśli odpowiedź na ww. pytanie jest negatywne, to czy Pan jest uprawniony do odliczania podatku naliczonego stosownie do art. 86 ust.1 w związku z art. 88 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT?
Przedstawiając własne stanowisko, uznaje Pan, iż usługi wykonywane przez Pana powinny być potraktowane jako zwolnione przedmiotowo z podatku VAT. Jednakże, gdy organ podatkowy uzna to stanowisko za nieprawidłowe uznaje Pan, iż ma prawo do odliczania podatku naliczonego związanego ze świadczeniem usług opisanych w wstępie.
Fragment:
(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a, art. 216 §. 1 i § 2 oraz art. 236 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa /Dz. U. 137 poz. 926 z późn. zm./ Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek p o s t a n a w i a uznać stanowisko wnioskodawcy przedstawione we wniosku złożonym dnia 20 października 2005r., uzupełnionym dnia 10 listopada 2005r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku od towarów i usług za n i e p r a w i d ł o w e w zakresie zwolnienia podmiotowego oraz za p r a w i d ł o w e w zakresie prawa do odliczania podatku naliczonego U Z A S A D N I E N I E Biorąc pod uwagę przedstawiony we wniosku stan faktyczny, w oparciu o obowiązujące przepisy prawa podatkowego Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek stwierdza co następuje: Zgodnie z postanowieniami art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług /Dz. U. Nr 54, (...)
2011
1
mar

Istota:
Pytanie dotyczy prawa do zmniejszenia podatku należnego wynikającego z nieściągalnej wierzytelności tj. faktury sprzedaży z okresu październik 2001r. - styczeń 2002r.
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) w odpowiedzi na wniosek z dnia 31.08.2005r., (data wpływu do tut. organu 21.09.2005r., uzupełniony w dniu 13.10.2005r. ) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w kwestii dotyczącej prawa do zmniejszenia podatku należnego wynikającego z nieściągalnej wierzytelności tj. faktury sprzedaży z okresu październik 2001r. - styczeń 2002r., Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa - Ursynów: postanawia uznać stanowisko zawarte we wniosku za nieprawidłowe. UZASADNIENIE Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, że Spółka dokonała w okresie październik 2001r. - styczeń 2002r. sprzedaży udokumentowanej fakturami VAT, za które do dnia dzisiejszego nie uzyskała zapłaty. natomiast podatek należny wynikający z powyższych faktur VAT został przez Spółkę (...)
2011
1
mar

Istota:
Czy możliwym jest obniżenie kwoty podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktury VAT otrzymanej na potwierdzenie zakupu sprzętu medycznego, pomimo iż ma on być współfinansowany z dotacji odpowiadającej 50 % ceny jego wartości netto ?
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Brzesku działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (jednolity tekst Dz U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 25.03.2005 r. sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług stwierdza, że przedstawione we wniosku stanowisko jest prawidłowe. UZASADNIENIE W piśmie z dnia 25 marca 2005 r. zwróciła się Pani o udzielenie interpretacji dotyczącej możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony związany zakupami, które będą współflnansowane z dotacji uzyskanej w ramach Programu Phare 2002 SSG-2002-580.06.05, Regionalny Program Wsparcia Małych i Średnich Przedsiębiorstw - Przedsiębiorczość w Polsce. Planuje Pani zakup sprzętu medycznego stanowiącego wyposażenie gabinetu weterynaryjnego, w całości sfinansowany z własnych środków. Po (...)
2011
1
mar
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.