Zmniejszenie podatku należnego | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zmniejszenie podatku należnego. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2012
24
maj

Istota:

Możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwoty, wynikające z wewnętrznych faktur korygujących.

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 12 grudnia 2011 r. (data wpływu 15 grudnia 2011 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwoty, wynikające z wewnętrznych faktur korygujących – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 15 grudnia 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w (...)

2012
4
kwi

Istota:

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego w deklaracji VAT-7 za okres, w którym wystawione zostaną faktury korygujące do faktur wewnętrznych

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, działając w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 10 stycznia 2012 r. (data wpływu 13 stycznia 2012 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego w deklaracji VAT-7 za okres, w którym wystawione zostaną faktury korygujące do faktur wewnętrznych – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 13 stycznia 2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w (...)

2011
1
paź

Istota:

Zakres nabycia prawa do korekty kwoty podatku należnego, wynikającej z wystawionych wewnętrznych faktur korygujących.

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 29 grudnia 2010 r. (data wpływu 4 stycznia 2011 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie nabycia prawa do korekty kwoty podatku należnego, wynikającej z wystawionych wewnętrznych faktur korygujących – jest prawidłowe . UZASADNIENIE W dniu 4 stycznia 2011 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie (...)

2011
1
lip

Istota:

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego na podstawie wystawionych korekt faktur do faktur wewnętrznych

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 02.03.2009r. (data wpływu 04.03.2009r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego na podstawie wystawionych korekt faktur do faktur wewnętrznych - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 04.03.2009r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia (...)

2011
1
lip

Istota:

Prawo do pomniejszenia obrotu i należnego podatku na podstawie wystawionych faktur korygujących do faktur wewnętrznych.

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 24.07.2009 r. (data wpływu 29.07.2009 r.) uzupełnionym na wezwanie tut. organu z dnia 16.10.2009 r. w dniu 20.10.2009 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia momentu obniżenia podatku należnego na skutek wystawienia wewnętrznej faktury korygującej - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 29.07.2009 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w (...)

2011
1
lip

Istota:

Wnioskodawca wystawiając korekty do faktur wewnętrznych (wystawionych w trybie art. 106 ust. 7 w związku z art. 7 ust. 2 ustawy) jest równocześnie ich odbiorcą, co powoduje, że data wystawienia korekt faktur, jest jednocześnie datą potwierdzenia odbioru, w związku z czym Spółka nabędzie prawo do zmniejszenia podatku należnego w miesiącu wystawienia korekt faktur wewnętrznych.

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 10 marca 2009 r. (data wpływu 16 marca 2009 r.) uzupełnionym pismem z dnia 7 maja 2009 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do pomniejszenia kwoty podatku należnego o kwoty wynikające z wewnętrznych faktur korygujących – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 16 marca 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej m. in. (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy w sytuacji, gdy podatnik podatku akcyzowego dokonujący sprzedaży towarów akcyzowych, wystawi fakturę korygującą VAT dokumentującą obniżenie podstawy opodatkowania i podatku VAT z tytułu np. zwrotu towaru, zastosowania rabatu, itp. ma także prawo do dokonania pomniejszenia podstawy podatkowania w podatku akcyzowym oraz pomniejszenia samego podatku, w miesiącu wystawienia tej faktury korygującej?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Treść W dniu ....... do Naczelnika Urzędu Celnego ..... wpłynął wniosek przedsiębiorstwa ...... o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowej określonej w art. 14a ustawy Ordynacja podatkowa. Jednocześnie za pismem z dnia .......firma zmieniła zakres żądania przedstawiony w w/w podaniu wnioskując o wydanie interpretacji w stosunku do przepisów obowiązujących w okresie od 2003 do 2006 roku. Podmiot zgodnie z opisem w latach 2003-2006 podlegał obowiązkowi podatkowemu w podatku akcyzowym z tytułu produkcji i sprzedaży wyrobów kosmetycznych. W związku z dokonywanymi przez firmę zwrotami kosmetyków (np. reklamacjami) czy też upustami (rabatami) podmiot wystawia faktury korygujące VAT zmniejszające w podatku od towarów i usług zarówno podstawę podatkowania, jak i sam podatek. Z uwagi na powyższe podatnik zwrócił się do Naczelnika Urzędu Celnego ... o zajęcie stanowiska cyt.: „...czy w sytuacji, (...)

2011
1
mar

Istota:

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że w ramach prowadzonej działalności gospodarczej świadczy Pan na rzecz Spółki produkcyjnej i/lub emitującej programy telewizyjne usługi reporterko-dziennikarskie, w zakresie opracowania dzieła stanowiącego reportaże, felietony, sprawozdania i komentarze dziennikarskie, obejmujące m.in. opracowanie merytoryczne wszelkich potrzebnych materiałów i/lub prowadzenie na wizji audycji telewizyjnych, układ (tzn. wybór i zestawienie materiałów informacyjnych w ramach audycji telewizyjnych), opracowywanie dostarczonych materiałów informacyjnych oraz decydowanie o ostatecznej treści i formie wizji i/lub fonii audycji telewizyjnych.Jak wynika z treści wniosku ww. usługi Urząd Statystyczny w Łodzi sklasyfikował pod symbolem PKWiU 92.40.10-00.00 - "Usługi świadczone przez agencje informacyjne". W związku z powyższym wystąpił Pan z wnioskiem w trybie art. 14a - Ordynacji podatkowej w którym wystąpił Pan o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:
1. Czy wykonywane przez Pana usługi są zwolnione przedmiotowo z podatku VAT?
2. Jeśli odpowiedź na ww. pytanie jest negatywne, to czy Pan jest uprawniony do odliczania podatku naliczonego stosownie do art. 86 ust.1 w związku z art. 88 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT?
Przedstawiając własne stanowisko, uznaje Pan, iż usługi wykonywane przez Pana powinny być potraktowane jako zwolnione przedmiotowo z podatku VAT. Jednakże, gdy organ podatkowy uzna to stanowisko za nieprawidłowe uznaje Pan, iż ma prawo do odliczania podatku naliczonego związanego ze świadczeniem usług opisanych w wstępie.

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a, art. 216 §. 1 i § 2 oraz art. 236 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa /Dz. U. 137 poz. 926 z późn. zm./ Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek p o s t a n a w i a uznać stanowisko wnioskodawcy przedstawione we wniosku złożonym dnia 20 października 2005r., uzupełnionym dnia 10 listopada 2005r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku od towarów i usług za n i e p r a w i d ł o w e w zakresie zwolnienia podmiotowego oraz za p r a w i d ł o w e w zakresie prawa do odliczania podatku naliczonego U Z A S A D N I E N I E Biorąc pod uwagę przedstawiony we wniosku stan faktyczny, w oparciu o obowiązujące przepisy prawa podatkowego Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek stwierdza co następuje: Zgodnie z postanowieniami art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług /Dz. U. Nr 54, (...)

2011
1
mar

Istota:

Pytanie dotyczy prawa do zmniejszenia podatku należnego wynikającego z nieściągalnej wierzytelności tj. faktury sprzedaży z okresu październik 2001r. - styczeń 2002r.

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) w odpowiedzi na wniosek z dnia 31.08.2005r., (data wpływu do tut. organu 21.09.2005r., uzupełniony w dniu 13.10.2005r. ) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w kwestii dotyczącej prawa do zmniejszenia podatku należnego wynikającego z nieściągalnej wierzytelności tj. faktury sprzedaży z okresu październik 2001r. - styczeń 2002r., Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa - Ursynów: postanawia uznać stanowisko zawarte we wniosku za nieprawidłowe. UZASADNIENIE Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, że Spółka dokonała w okresie październik 2001r. - styczeń 2002r. sprzedaży udokumentowanej fakturami VAT, za które do dnia dzisiejszego nie uzyskała zapłaty. natomiast podatek należny wynikający z powyższych faktur VAT został przez Spółkę (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy możliwym jest obniżenie kwoty podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktury VAT otrzymanej na potwierdzenie zakupu sprzętu medycznego, pomimo iż ma on być współfinansowany z dotacji odpowiadającej 50 % ceny jego wartości netto ?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Brzesku działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (jednolity tekst Dz U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 25.03.2005 r. sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług stwierdza, że przedstawione we wniosku stanowisko jest prawidłowe. UZASADNIENIE W piśmie z dnia 25 marca 2005 r. zwróciła się Pani o udzielenie interpretacji dotyczącej możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony związany zakupami, które będą współflnansowane z dotacji uzyskanej w ramach Programu Phare 2002 SSG-2002-580.06.05, Regionalny Program Wsparcia Małych i Średnich Przedsiębiorstw - Przedsiębiorczość w Polsce. Planuje Pani zakup sprzętu medycznego stanowiącego wyposażenie gabinetu weterynaryjnego, w całości sfinansowany z własnych środków. Po (...)