Zmiany w organizacji | Interpretacje podatkowe

Zmiany w organizacji | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zmiany w organizacji. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy w dacie wniesienia wkładu do spółki po stronie Wnioskodawcy wystąpi przychód?
Fragment:
(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 23 grudnia 2009 r. (data wpływu 29 grudnia 2009 r.), uzupełnionym pismem z dnia 11 marca 2010 r. (data wpływu 15 marca 2010 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie określenia przychodu podatkowego z tytułu wniesienia przez Spółkę wkładu niepieniężnego do spółki osobowej (pytanie oznaczone jako nr 2 w poz. 55 wniosku – druk ORD-IN) - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 29 grudnia 2009 r. złożono w (...)
2011
1
wrz

Istota:
Na podstawie art. 12 Ustawy o CIT, a w szczególności art. 12 ust. 1 pkt 7 tej ustawy, wniesienie do Nowej Spółki wkładu niepieniężnego obejmującego Znaki Towarowe nie będzie skutkowało powstaniem po stronie A. przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych (dalej „PDOP”).
Fragment:
(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 04.09.2009 r. (data wpływu 07.09.2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie przychodów – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 07.09.2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie przychodów. W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie (...)
2011
1
sie

Istota:
Kto jest zobowiązany do sporządzenia informacji o dochodach ( PIT- 11) dla poszczególnych Jednostek wspólnie prowadzących działalność socjalną?
Fragment:
(...) P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego w N. działając na podstawie art. 216, art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 19.04.2006 r. (data wpływu 21.04.2006 r.) znak ZOPO /I/O1706 w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko nie jest prawidłowe. U Z A S A D N I E N I E Pismem z dnia 19.04.2006 r. Zespół Obsługi Placówek Oświatowych zwrócił się do Naczelnika tut. Urzędu w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnej sprawie. Skierowane przez ZOPO pytanie: � kto jest zobowiązany do sporządzenia informacji o dochodach (PIT- 11) dla poszczególnych Jednostek wspólnie prowadzących działalność socjalną? Zespół Obsługi (...)
2011
1
kwi

Istota:
Czy w przypadku zaprzestania przez podmiot w ciągu roku podatkowego pełnienia obowiązków pracodawcy i równocześnie płatnika zaliczek na podatek dochodowy obowiązek sporządzenia za cały rok podatkowy imiennych informacji o wysokości dochodu oraz potrąconych przez płatnika w roku podatkowym składek, a także należnego i pobranego podatku, spoczywa na podmiocie wstępującym w te obowiązki?
Fragment:
(...) Dyrektor Izby Skarbowej w Olsztynie, działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), po zapoznaniu się z informacją Urzędu Skarbowego w Elblągu zawartą w piśmie z dnia 5 listopada 2003 r., udzieloną Oddziałowi Banku, w sprawie stosowania przepisów prawa podatkowego w przypadku zaprzestania pełnienia obowiązków pracodawcy i równocześnie płatnika zaliczek na podatek dochodowy, dokonuje zmiany zawartej w niej interpretacji. Zgodnie z art. 8 ustawy - Ordynacja podatkowa płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu. W myśl art. 3 pkt 3 Ordynacji podatkowej rozumie się pod pojęciem podatku m.in. zaliczki pobierane przez płatnika w ciągu roku podatkowego. Natomiast z (...)
2011
1
sty
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.