Zmiana zasad opodatkowania | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zmiana zasad opodatkowania. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
maj

Istota:

Od jakiego momentu liczy się termin 12-sto miesięcznego okresu zameldowania uprawniającego do zwolnienia z podatku od sprzedaży nieruchomości nabytej po dniu 1 stycznia 2007r?

Fragment:

(...) Z przedstawionego przez Pana stanu faktycznego wynika, że w 2007 roku stanie się Pan właścicielem mieszkania służbowego, w którym jest zameldowany na pobyt stały od 2001 roku. Zdaniem Pana w momencie sprzedaży tego lokalu nie zapłaci podatku, gdyż spełnia warunek o którym mowa w art. 21 ust.1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym po 1 stycznia 2007 roku, zgodnie z którym: wolne od podatku dochodowego są przychody uzyskane z odpłatnego zbycia:a) budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w tym budynku,b) lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokaluc)spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie,d) prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie jeżeli podatnik był zameldowany w budynku lub lokalu wymienionym w lit.a)-d) na pobyt stały przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy przed datą (...)