Zmiana zakresu działalności | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zmiana zakresu działalności. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
lut

Istota:

Czy w zaistniałym stanie faktycznym Podatnik w stosunku do dochodów, które będzie uzyskiwał z nowo rozpoczętej działalności gospodarczej może wybrać opodatkowanie dochodów 19% podatkiem liniowym?

Fragment:

(...) W dniu 31 marca 2004r. Podatnik zlikwidował pozarolniczą działalność gospodarczą prowadzoną w zakresie małej gastronomii i opodatkowaną w formie karty podatkowej. Od maja 2004r. zamierza rozpocząć nową działalność gospodarczą w zakresie, który wyklu-cza możliwość rozliczania się w formie karty podatkowej. Ocena prawna stanu faktycznego: Zgodnie z treścią art. 9a ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.) podatnicy, z zastrzeżeniem ust. 3, mogą wybrać sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c - tj. przy zastosowaniu stawki podatku w wysokości 19%. W tym przypadku są obowiązani do złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego do dnia 20 stycznia roku podatkowego pisemnego oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania, a jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności (...)