Zmiana właściwości urzędu skarbowego | Interpretacje podatkowe

Zmiana właściwości urzędu skarbowego | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zmiana właściwości urzędu skarbowego. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
„Czy w związku z prezentacją w Rachunku Zysków i Strat metodą porównawczą przychodów netto ze sprzedaży i zrównanych z nimi, w kwocie powiększonej o pozycje zrównane z przychodami, tj.: koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki oraz o zmianę stanu produktów. Spółdzielnia jest zobowiązana do zmiany właściwości Naczelnika Urzędu Skarbowego?”
Fragment:
(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółdzielni, przedstawione we wniosku z dnia 30 listopada 2009r. (data wpływu do tut. BKIP 02 grudnia 2009r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie sposobu obliczania wysokości przychodów netto z tytułu sprzedaży wyrobów, towarów i usług w celu ustalenia właściwości organu podatkowego - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 02 grudnia 2009r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w (...)
2011
1
sie

Istota:
Właściwość miejscowa
Fragment:
(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. u. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. u. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki Jawnej, przedstawione we wniosku z dnia 16 listopada 2009 r. (data wpływu 23 listopada 2009 r.), uzupełnionym w dniu 26 stycznia 2010 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie właściwości miejscowej naczelnika urzędu skarbowego – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 23 listopada 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od (...)
2011
1
sie

Istota:
Czy zgodnie z art. 5 ust. 9b pkt 7 lit. a ustawy z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzędach i izbach skarbowych (Dz. U. Nr 106, poz. 489 ze zm.) Spółka z tytułu przystąpienia do niej nowego udziałowca, powinna, od roku 2010 rozliczać się w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych w Y Urzędzie Skarbowym?
Fragment:
(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością U., przedstawione we wniosku z dnia 09 lipca 2009 r. (data wpływu: 22.07.2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie właściwości miejscowej naczelnika urzędu skarbowego z tytułu rozliczania się w tym podatku – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 22 lipca 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej (...)
2011
1
sie

Istota:
W zakresie właściwości miejscowej organów podatkowych w podatku od gier
Fragment:
(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wnioskach Strony kierowanych do Naczelników Urzędów Skarbowych: EFK 244/2009, EFK 249/2009, EFK 238/2009, EFK 254/2009, EFK 253/2009, EFK 241/2009, EFK 251/2009, EFK 243/2009, z dnia 28 lipca 2009r. (data wpływu 10 sierpnia 2009r., 24 sierpnia 2009r., 07 września 2009r. ) uzupełnionego pismem z dnia 05 października 2009r. (data wpływu 05 października 2009r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej właściwości miejscowej organów podatkowych w podatku od gier - (...)
2011
1
sie

Istota:
Od jakiej daty Naczelnik Urzędu Skarbowego będzie dla Spółki organem podatkowym właściwym miejscowo i rzeczowo między innymi w zakresie podatku od towarów i usług oraz identyfikacji podatkowej, do którego to organu podatkowego strona będzie zobowiązana składać deklaracje dotyczące zobowiązań podatkowych oraz zgłoszenia aktualizacyjne w zakresie identyfikacji podatkowej?
Fragment:
(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 27 lipca 2009 r. (data wpływu 30 lipca 2009 r.), uzupełnionym w dniu 1 października 2009 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej określenia właściwego organu podatkowego w sprawach podatku od towarów i usług oraz identyfikacji podatkowej - jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 30 lipca 2009 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej określenia właściwego organu (...)
2011
1
sie

Istota:
1. W jakim terminie nastąpić powinna zmiana właściwości urzędu skarbowego? 2. W jakim terminie podatnik powinien poinformować Urząd Skarbowy o zmianie właściwości?
Fragment:
(...) zostało do Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego. W 2005 roku nastąpiło zbycie akcji przez akcjonariusza zagranicznego. Kapitał akcyjny Spółki w wyniku przeprowadzonej transakcji jest następujący: E. K.E. S.A. (90%) oraz byli i obecni pracownicy Spółki (10%). Zmiana właścicieli powoduje, że w odpowiednim terminie powinna nastąpić również zmiana właściwego dla podatnika urzędu skarbowego. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. W jakim terminie nastąpić powinna zmiana właściwości urzędu skarbowego... W jakim terminie podatnik powinien poinformować Urząd Skarbowy o zmianie właściwości... Zdaniem Wnioskodawcy, obowiązują następujące terminy związane ze zmianą właściwości urzędu skarbowego: Zbycie akcji przez akcjonariusza zagranicznego na rzecz polskiego podmiotu – 2005 rok. Przez kolejne dwa lata podatkowe nie nastąpiły żadne zmiany w kategorii podatnika – 31.12.2007. Przejście do nowego urzędu skarbowego właściwego (...)
2011
1
maj

Istota:
Czy w związku z prezentacją w Rachunku Zysków i Strat – metoda porównawcza – przychodów netto ze sprzedaży i zrównanych z nimi w kwocie, która jest zwiększona o pozycję „zmiany stanu produktów” spółka zobowiązana jest do zmiany właściwości Naczelnika Urzędu Skarbowego?
Fragment:
(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 14 września 2007 roku (data wpływu 17 września 2007 roku) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej ustawy o izbach i urzędach skarbowych w zakresie sposobu obliczania wysokości przychodów netto z tytułu sprzedaży wyrobów, towarów i usług w celu ustalenia właściwości organu podatkowego – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 17 września 2007 roku został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego (...)
2011
1
maj

Istota:
Czy ustawa o urzędach i izbach skarbowych z dnia 21 czerwca 1996r. ( Dz. U. nr 106, poz. 489 ze zm. ) obejmuje osoby fizyczne prowadzące samodzielnie działalność gospodarczą i osiągające przychody z działalności przewyższające 5 mln euro ( art. 5 pkt. 9 b ustawy ).
Fragment:
(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14 a, art. 216, art. 217 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm. ) Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa - Bielany po rozpatrzeniu wniosku z dnia 04.11.2005r. w sprawie udzielania pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - uznaje za prawidłowe stanowisko Strony przedstawione we wniosku. U Z A S A D N I E N I E Wnioskiem z dnia 04.11.2005r. zwrócił się Pan z prośbą o interpretację w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego. Opis stanu faktycznego: Firma XXX - osoba fizyczna samodzielnie prowadząca działalność gospodarczą - osiągnęła przychody z działalności w wysokości: - w roku 2004 - 143.395.277,72 zł; - w roku 2005 ( do września włącznie ) 57.134.654,82 zł. Pytanie strony: Czy ustawa o urzędach i izbach skarbowych z dnia 21 czerwca 1996r. ( Dz. U. nr 106, poz. (...)
2011
1
mar

Istota:
Pytanie dotyczy obowiązku ponownej rejestracji umów leasingu samochodów w związku ze zmianą właściwości miejscowej.
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60) w odpowiedzi na pismo z dnia 09.06.2005r. (wpływ do tut. organu podatkowego w dniu 13.06.2005r.)w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w kwestii dotyczącej obowiązku ponownej rejestracji umów leasingu samochodów, stosownie do swojej właściwości, Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Ursynów postanawiauznać stanowisko zawarte we wniosku za prawidłowe. UZASADNIENIE Ze stanu faktycznego przedstawionego w piśmie z dnia 09.06.2005r. wynika, iż wnioskodawca w dniu 15.04.2004r. zarejestrował 4 umowy leasingu samochodów w Pierwszym Urzędzie Skarbowym Warszawa - Śródmieście. W związku ze zmianą właściwości miejscowej Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz zmianami przepisów ustawy o podatku od towarów usług Strona uważa, iż uprzednio zarejestrowane umowy leasingowe nie (...)
2011
1
mar

Istota:
Czy w związku z przekroczeniem przez spółkę z o. o. w roku podatkowym 2004 przychodu netto w rozumieniu przepisów o rachunkowości ze sprzedaży towarów i usług o równowartości co najmniej 5 mln euro według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na koniec roku podatkowego, właściwym do złożenia deklaracji PIT-4 za m-c grudzień 2005 r. oraz odprowadzenia zaliczek na podatek dochodowy będzie wyspecjalizowany urząd skarbowy tj. Pierwszy Wielkopolski Urząd Skarbowy w Poznaniu?
Fragment:
(...) Z wniosku wynika następujący stan faktyczny: Z dniem 1 stycznia 2006r. nastąpi zmiana właściwości naczelnika urzędu skarbowego. W związku z przekroczeniem w roku podatkowym 2004 przychodu netto, w rozumieniu przepisów o rachunkowości ze sprzedaży towarów i usług o równowartości co najmniej 5 mln euro według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na koniec roku podatkowego, właściwym dla Spółki zgodnie z przepisem art. 5a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 czerwca 1996r. o urzędach i izbach skarbowych /Dz. U. z 2004r. Nr 121, poz. 1267 ze zm./ będzie wyspecjalizowany urząd skarbowy tj. Pierwszy Wielkopolski Urząd Skarbowy w Poznaniu. Zdaniem Spółki, w opisanym stanie faktycznym, właściwym urzędem do dokonania rozliczenia z tytułu obowiązków płatnika za miesiąc grudzień 2005r. tj. odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy oraz złożenia deklaracji PIT-4 będzie Pierwszy Wielkopolski Urząd Skarbowy w Poznaniu. Organ podatkowy zgadza (...)
2011
1
mar
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.