Zmiana wartości celnej | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zmiana wartości celnej. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
kwi

Istota:

Czy otrzymanie decyzji organów celnych określających należności celne oraz podatek od towarów i usług w nowej, wyższej wysokości nie pozbawia Spółkę, mimo przeprowadzenia kontroli w sprawie, możliwości odliczenia podatku naliczonego (różnicy między kwotą podatku wynikającą z decyzji a uprzednio odliczoną na podstawie SAD-u) w deklaracji VAT-7 za okres otrzymania tej decyzji lub w rozliczeniu za miesiąc następny. Zdaniem Strony w opisanej sytuacji nie ma zastosowania art. 81b § 3 ustawy - Ordynacja podatkowa.

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 4 w związku z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr. 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Warszawie - biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawny postanawia: uznać stanowisko Strony za prawidłowe. U z a s a d n i e n i e Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż u Strony w 2005r. została przeprowadzona kontrola skarbowa w zakresie zgodności z prawem przywozu towarów dopuszczonych do obrotu na polskim obszarze celnym lub mających inne przeznaczenie celne, rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowości obliczania i wpłacania podatków stanowiących dochód budżetu państwa od towarów sprowadzonych z zagranicy w okresie od 01.01.2003 do 30.04.2004 r. W wyniku kontroli ustalono, iż w przypadku (...)