Zmiana udziałów | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zmiana udziałów. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
sie

Istota:

Należy stwierdzić, iż o ile zmiana udziałów w zysku z mocą wsteczną jest działaniem prawnie dopuszczalnym to Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do skorygowania zaliczek wstecz, ponieważ zaliczki te na ówczesny czas były liczone prawidłowo.

Fragment:

(...) 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U z 2005 Nr 8, poz. 60 ze zm.), jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej, podatnicy, płatnicy i inkasenci mogą skorygować uprzednio złożoną deklarację. Skorygowanie deklaracji następuje przez złożenie korygującej deklaracji wraz z dołączonym pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty (art. 81 § 2 Ordynacji podatkowej). Reasumując mając na uwadze przedstawiony stan sprawy oraz powołane przepisy prawne należy stwierdzić, iż o ile zmiana udziałów w zysku z mocą wsteczną jest działaniem prawnie dopuszczalnym to Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do skorygowania zaliczek wstecz, ponieważ zaliczki te na ówczesny czas były liczone prawidłowo. Wnioskodawca będzie natomiast zobowiązany do wykazania w zeznaniu za 2009 rok przychodów jak i kosztów uzyskania przychodów w prawidłowej wysokości. W przypadku wystąpienia dopłaty podatku nie wystąpi obowiązek zapłaty odsetek. Interpretacja dotyczy zdarzenia (...)

2011
1
mar

Istota:

Spółka wnosi o wyjaśnienie, czy po zmianie właściciela będzie mogła rozliczyć straty z lat ubiegłych przy zastosowaniu przepisu art. 7 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 8 z 2005 r. poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej sprawie Spółki przedstawionej we wniosku z dnia 8 sierpnia 2005 r. (data wpływu do tut. Urzędu 10.08.2005 r.) uzupełnionym w dniu 09.09.2005 r. oraz 31.10.2005 r. postanawia uznać stanowisko Podatnika za prawidłowe. U Z A S A D N I E N I E Z przedstawionego we wniosku oraz jego uzupełnieniach stanu faktycznego wynika, że XXX Sp. z o.o. powstała w 2001 r. w wyniku restrukturyzacji PPP S.A. W dniu 01.09.2005 r. Zgromadzenie Wspólników spółki XXX S.A. wyraziło zgodę na zbycie 100 % udziałów Spółki na rzecz spółki CCC Sp. z o.o. Z dniem 06.09.2005 r. Spółka CCCSp. z o.o. (...)