Zmiana stanu prawnego | Interpretacje podatkowe

Zmiana stanu prawnego | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zmiana stanu prawnego. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy można korzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej w przypadku zmiany statusu przedsiębiorcy ze średniego na dużego przedsiębiorcę?
Fragment:
(...) I N T E R P R E T A C J A I N D Y W I D U A L N A Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana S. przedstawione we wniosku z dnia 10 sierpnia 2007r. (data wpływu do tut. Biura – 14 sierpnia 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości korzystania ze zwolnienia od podatku dochodowego z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej w przypadku zmiany statusu przedsiębiorcy ze średniego na dużego przedsiębiorcę - jest prawidłowe. U Z A S A D N I E N I E W (...)
2011
1
maj

Istota:
Czy przy sprzedaży mieszkań zastosowanie znajdą przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do końca 2006 r., w związku z czym powstanie obowiązek zapłaty 10% zryczałtowanego podatku od przychodu uzyskanego w wyniku sprzedaży, czy zastosowanie znajdą przepisy obowiązujące po 1 stycznia 2007 r., w wyniku czego powstanie obowiązek zapłaty podatku wg 19% stawki?
Fragment:
(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 29 listopada 2007 r. (data wpływu 11 grudnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 11 grudnia 2007 r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony pismem z dnia 7 stycznia 2008 r., data wpływu 11 stycznia 2008 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie (...)
2011
1
maj

Istota:
Dotyczy rozliczenia podatku od towarów i usług z tytułu nabycia towarów od kontrahenta hiszpańskiego dostarczonych do Polski w maju 2004 r., jeżeli faktura została wystawiona przez tego kontrahenta w kwietniu 2004 r.
Fragment:
(...) W odpowiedzi na pismo z dnia 16.07.2004 r. (z datą wpływu 26.07.2004 r., bez znaku) oraz pismo uzupełniające z dnia 26.08.2004 r. (z datą wpływu 30.08.2004 r., bez znaku), a także pismo z dnia 14.09.2004 r. (z datą wpływu 14.09.2004 r.), w oparciu o art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Skarbowego informuje: Wątpliwości podatnika dotyczą rozliczenia podatku od towarów i usług z tytułu nabycia towarów od kontrahenta hiszpańskiego dostarczonych do Polski w maju 2004 r., jeżeli faktura została wystawiona przez tego kontrahenta w kwietniu 2004 r. Rozpatrując powyższa kwestię zauważyć należy, iż ze stanu faktycznego przedstawionego w cytowanych na wstępie pismach jednostki wynika, że zakupiła ona w kwietniu br. towar od kontrahenta hiszpańskiego. Towar został dostarczony przez firmę hiszpańską do magazynu depozytowego innego kontrahenta i odebrany przez podatnika (...)
2011
1
lut

Istota:
Dotyczy zastosowania odpowiedniej stawki podatku VAT z tytułu świadczenia usług budowlanych i budowlano-montażowych, które zostały wykonane przed 1.05.2004 r., dla których obowiązek podatkowy powstał po 30.04.2004 r.
Fragment:
(...) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Przeworsku, działając na podstawie uregulowań art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze. zm.), w związku z wnioskiem złożonym przez pana Andrzeja Z. prowadzącego Zakład Usługowo-Handlowy w sprawie interpretacji przepisów w zakresie zastosowania odpowiedniej stawki podatku VAT z tyt. świadczenia usług budowlanych i budowlano-montażowych, które zostały wykonane przed 1.05.2004 r., dla których obowiązek podatkowy powstał po 30.04.2004 r.: Zgodnie z ustawą z dnia 8.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegały czynności wymienione w art. 2 tej ustawy i dla tych czynności określone zostały właściwe stawki podatku VAT. Wykonanie przez podatnika czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług powoduj obowiązek rozliczenia podatku według stawek (...)
2011
1
lut

Istota:
Uzupełnić
Fragment:
(...) Działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie, w odpowiedzi na pismo z dnia 6.02.2004 r. w sprawie możliwości dalszego odliczania od podatku wydatków poniesionych w latach 2000 - 2002 na cele mieszkaniowe (wniesienie wkładu mieszkaniowego do spółdzielni mieszkaniowej), w sytuacji, jeżeli w ramach przysługujących limitów ulgi te nie zostały odliczone w rozliczeniu za 2002 r.- wyjaśnia: W odniesieniu do inwestycji mieszkaniowych rozpoczętych w latach 1997 - 2001 uregulowanie prawne związane z możliwością odliczeń mieszkaniowych zawiera art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21.11.2001 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 134, poz. 1509), przy czym ust. 1 odnosi się do wydatków poniesionych przed 1.01.2002 r. (...)
2011
1
sty
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.