Zmiana rozliczenia | Interpretacje podatkowe

Zmiana rozliczenia | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zmiana rozliczenia. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Zapytanie Podatnika dotyczy wskazania okresu rozliczeniowego, w którym powinien wykazać w deklaracji dla podatku od towarów i usług VAT-7 oraz w informacji podsumowującej VAT-UE, credit notę wystawioną przez dostawcę wewnątrzwspólnotowego, w związku z zafakturowaniem wyższej ilości towarów, niż faktycznie otrzymane przez nabywcę.
Fragment:
(...) Z treści złożonego wniosku wynika, że Podatnik kupił surowce od kontrahenta wewnątrzwspólnotowego. Zakupione materiały otrzymał i przyjął do magazynu w czerwcu 2005 r. Faktura dokumentująca wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów została wystawiona przez dostawcę z dniem 16 czerwca 2004 r. Otrzymaną fakturę Spółka zaksięgowała w księgach rachunkowych w czerwcu 2005 r. Do wyceny faktury, zarówno dla potrzeb ustawy o rachunkowości, jak i dla potrzeb podatku od towarów i usług, Spółka przyjęła kurs NBP z dnia wystawienia faktury pierwotnej. Fakturę wewnętrzną do faktury pierwotnej Spółka wystawiła ostatniego dnia miesiąca tj. 30 czerwca 2005 r., według kursu z dnia wystawienia faktury pierwotnej. Jako moment powstania obowiązku podatkowego Spółka przyjęła datę wystawienia faktury. Podatek od towarów i usług z tytułu przedmiotowej transakcji Spółka rozliczyła w deklaracji dla podatku od towarów i usług VAT-7 złożonej za miesiąc (...)
2011
1
kwi

Istota:
Czy matce samotnie wychowującej dziecko przysługuje złożenie w 2004r. korekty PIT-37 za 2002r. dotyczącej zmiany formy opodatkowania z indywidualnego rozliczenia na preferencyjne rozliczenie osób samotnie wychowujących dzieci?
Fragment:
(...) Zgodnie z art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j. t. Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz.176 z późn.zm.) w brzmieniu obowiazujacym w 2002 r., od osób samotnie wychowujących w roku podatkowym : 1. dzieci małoletnie 2. dzieci, bez względu na ich wiek, na które, zgodnie z odrębnymi przepisami, pobierany był zasiłek pielęgnacyjny 3. dzieci do ukończenia 25 lat uczące się w szkołach, o których mowa wprzepisach o systemie oświaty lub w przepisach o szkolnictwie wyższym, lub w przepisach o wyższych szkołach zawodowych , jeżeli w roku podatkowym dzieci te nie uzyskały dochodów, z wyjątkiem dochodów wolnych od podatku dochodowego, renty rodzinnej oraz dochodów w wysokości nie powodującej obowiązku zapłaty podatku - podatek może być określony, na wniosek wyrażony w rocznym zeznaniu podatkowym w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy dochodów osoby samotnie wychowującej dzieci. Z przedstawionego przez (...)
2011
1
sty
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.