Zmiana Numeru Identyfikacji Podatkowej (NIP) | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zmiana Numeru Identyfikacji Podatkowej (NIP). Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
mar

Istota:

Czy konieczne jest nadanie nowego NIP placówce oświatowej powstałej w wyniku przekształcenia dotychczasowej ?

Fragment:

(...) Na podstawie przepisu art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu pisemnego wniosku Szkoły ... z dnia ... r. , Naczelnik Urzędu Skarbowego udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie postanawia, że przedstawione w przedmiotowym wniosku stanowisko w zakresie dotyczącym posługiwania się numerem identyfikacji podatkowej, nadanym Szkole ..., w prowadzeniu działalności oświatowej przez Stronę jest nieprawidłowe. W dniu ... r. Strona zwróciła się z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w sprawie konieczności nadania nowego numeru identyfikacji podatkowej (NIP) dla utworzonej w wyniku przekształcenia Szkoły ... . W dniu ... r. Strona złożyła zgłoszenie aktualizacyjne na formularzu NIP-2, posługując się NIP nadanym decyzją z dnia ... r. Szkole ... . W ww. zgłoszeniu (...)

2011
1
lut

Istota:

Czy w związku z przekształceniem głównego oddziału zagranicznego zakładu ubezpieczeń w Oddział przedsiębiorcy zagranicznego można do czasu wykreślenia Głównego Oddziału z KRS posługiwać się dotychczasowym numerem NIP.

Fragment:

(...) W odpowiedzi na złożone w trybie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) zapytanie podatnika xxx Spółka Akcyjna Oddział w Polsce z dnia 14.09.2004 r., którego termin rozpatrzenia został przedłużony postanowieniem tutejszego organu z dnia 03.11.2004 r. zn.:US72/DNW/401-3177/04/SZD, Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie wyjaśnia, co następuje: Z przedstawionego przez podatnika stanu faktycznego wynika, że Spółka prowadząca działalność w branży ubezpieczeniowej do dnia 1 maja 2004 roku prowadziła swoją działalność na terytorium RP poprzez główny oddział zagranicznego zakładu ubezpieczeń. Podlegając obowiązkom podatkowym w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od towarów i usług, a także podatku dochodowego od osób fizycznych (funkcja płatnika) główny oddział zagranicznego zakładu ubezpieczeń uzyskał Numer Identyfikacji Podatkowej. Z dniem 1 (...)

2011
1
lut

Istota:

Czy zmiana formy prowadzonej działalności gospodarczej spowoduje zmianę numeru NIP?

Fragment:

(...) W odpowiedzi na pismo z dnia 25.04.2004r. – uzupełnione 08.06.2004r. - w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego w trybie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 1997r. Nr 137, poz. 926 z późn. zm. ) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Poznaniu wyjaśnia: Przystąpienie drugiego małżonka do działalności prowadzonej wcześniej przez jednego i wspólne prowadzenie działalności gospodarczej przez małżonków na imię obojga, bez zawierania umowy spółki ( np.: cywilnej ) nie powoduje powstania nowego podmiotu i zmiany numeru NIP. Natomiast dla przekształcenia działalności prowadzonej na imię obojga małżonków w spółkę cywilną lub jawną przepisy ustawy z dnia 13 października 1995r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników ( Dz. U. z 1995r. Nr 142, poz. 702 z późn. zm. ) nie przewidują sukcesji numeru NIP. Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 2 wymienionej ustawy NIP nadany podatnikowi nie (...)