Zmiana Numeru Identyfikacji Podatkowej (NIP) | Interpretacje podatkowe

Zmiana Numeru Identyfikacji Podatkowej (NIP) | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zmiana Numeru Identyfikacji Podatkowej (NIP). Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy konieczne jest nadanie nowego NIP placówce oświatowej powstałej w wyniku przekształcenia dotychczasowej ?
Fragment:
(...) Na podstawie przepisu art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu pisemnego wniosku Szkoły ... z dnia ... r. , Naczelnik Urzędu Skarbowego udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie postanawia, że przedstawione w przedmiotowym wniosku stanowisko w zakresie dotyczącym posługiwania się numerem identyfikacji podatkowej, nadanym Szkole ..., w prowadzeniu działalności oświatowej przez Stronę jest nieprawidłowe. W dniu ... r. Strona zwróciła się z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w sprawie konieczności nadania nowego numeru identyfikacji podatkowej (NIP) dla utworzonej w wyniku przekształcenia Szkoły ... . W dniu ... r. Strona złożyła zgłoszenie aktualizacyjne na formularzu NIP-2, posługując się NIP nadanym decyzją z dnia ... r. Szkole ... . W ww. zgłoszeniu (...)
2011
1
mar

Istota:
Czy w związku z przekształceniem głównego oddziału zagranicznego zakładu ubezpieczeń w Oddział przedsiębiorcy zagranicznego można do czasu wykreślenia Głównego Oddziału z KRS posługiwać się dotychczasowym numerem NIP.
Fragment:
(...) W odpowiedzi na złożone w trybie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) zapytanie podatnika xxx Spółka Akcyjna Oddział w Polsce z dnia 14.09.2004 r., którego termin rozpatrzenia został przedłużony postanowieniem tutejszego organu z dnia 03.11.2004 r. zn.:US72/DNW/401-3177/04/SZD, Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie wyjaśnia, co następuje: Z przedstawionego przez podatnika stanu faktycznego wynika, że Spółka prowadząca działalność w branży ubezpieczeniowej do dnia 1 maja 2004 roku prowadziła swoją działalność na terytorium RP poprzez główny oddział zagranicznego zakładu ubezpieczeń. Podlegając obowiązkom podatkowym w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od towarów i usług, a także podatku dochodowego od osób fizycznych (funkcja płatnika) główny oddział zagranicznego zakładu ubezpieczeń uzyskał Numer Identyfikacji Podatkowej. Z dniem 1 (...)
2011
1
lut

Istota:
Czy zmiana formy prowadzonej działalności gospodarczej spowoduje zmianę numeru NIP?
Fragment:
(...) W odpowiedzi na pismo z dnia 25.04.2004r. – uzupełnione 08.06.2004r. - w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego w trybie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 1997r. Nr 137, poz. 926 z późn. zm. ) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Poznaniu wyjaśnia: Przystąpienie drugiego małżonka do działalności prowadzonej wcześniej przez jednego i wspólne prowadzenie działalności gospodarczej przez małżonków na imię obojga, bez zawierania umowy spółki ( np.: cywilnej ) nie powoduje powstania nowego podmiotu i zmiany numeru NIP. Natomiast dla przekształcenia działalności prowadzonej na imię obojga małżonków w spółkę cywilną lub jawną przepisy ustawy z dnia 13 października 1995r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników ( Dz. U. z 1995r. Nr 142, poz. 702 z późn. zm. ) nie przewidują sukcesji numeru NIP. Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 2 wymienionej ustawy NIP nadany podatnikowi nie (...)
2011
1
lut
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.