Zmiana nomenklatury | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zmiana nomenklatury. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2013
18
maj

Istota:

Wpływ zmian w Nomenklaturze Scalonej CN na zakres opodatkowania wyrobów akcyzowych w przedstawionym we wniosku zdarzeniu przyszłym oraz w zakresie wymogu stosowania aktualnych kodów CN w EMCS

Fragment:

W rezultacie, w przypadku zmiany Nomenklatury Scalonej z dniem 1 stycznia 2012r., wszelkie zmiany klasyfikacji CN towarów klasyfikowanych jako wyroby akcyzowe nie będą pociągały za sobą zmian w opodatkowaniu akcyzą, zarówno w zakresie uznania danego towaru za wyrób akcyzowy, jak i w zakresie poszczególnych elementów opodatkowania w przypadku wyrobów akcyzowych (tj. stawek akcyzy, prawa do stosowania zwolnień od akcyzy czy też warunków stosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy). Zgodnie z powyższym za prawidłowe należy uznać stanowisko Wnioskodawcy zgodnie, z którym wszelkie zmiany Nomenklatury Scalonej nie wywołują konsekwencji na gruncie podatku akcyzowego, dopóki zmiany te nie zostaną wskazane w treści ustawy akcyzowej. Ad. 2 System Przemieszczania oraz Nadzoru Wyrobów Akcyzowych EMCS (Excise Movement and Control System) to stworzony, w ramach projektu prowadzonego przez Komisję Europejską, komputerowy system wykorzystywany do przemieszczania wyrobów akcyzowych (wyrobów energetycznych, napojów alkoholowych, wyrobów tytoniowych) w procedurze zawieszenia poboru akcyzy (bez zapłaconego podatku akcyzowego), w obrocie wewnątrzwspólnotowym pomiędzy Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej oraz przemieszczania ww. wyrobów na terytorium Wspólnoty Europejskiej w ramach eksportu i importu.