Zmiana miejsca zamieszkania | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zmiana miejsca zamieszkania. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
sie

Istota:

- opodatkowanie sprzedaży nieruchomości
- obowiązek składania deklaracji o osiągniętych przychodach z odpłatnego zbycia nieruchomości

Fragment:

(...) Dzieci Wnioskodawcy mieszkają w Niemczech, więc aby zapewnić ojcu opiekę syn Maciej K. z rodziną zadecydowali aby zamieszkał przy nich. W związku z powyższym Wnioskodawca zamieszkał w Niemczech, gmina Elsdorf – Berrendorf, O zbyciu mieszkania w Polsce zadecydował stan zdrowia, który nie pozwalał na powrót do Polski. Z renty dokonywane były opłaty i zobowiązania związane z utrzymaniem mieszkania do stycznia 2009 r. Z uwagi na przedstawione zaistniałe sytuacje nastąpiła zmiana miejsca zamieszkania spowodowana potrzebą opieki przy codziennych czynnościach życiowych tj. zabiegi higieniczne, opieka lekarska, rehabilitacja. W zeznaniu o nabycie spadku wskazano wartość mieszkania 300.000 zł. Od kwoty 150.000 zapłacono podatek od spadku. Mieszkanie zbyto za kwotę 350.000 zł. Prośba o wydanie indywidualnej interpretacji spowodowana jest tym, iż w Urzędzie Skarbowym Wnioskodawca otrzymał informację dot. art. 10 ust. 2, iż zbycie mieszkania nie powoduje (...)

2011
1
sie

Istota:

W którym urzędzie skarbowym Wnioskodawczyni powinna się rozliczać po zmianie miejsca zamieszkania?Czy zachodzi możliwość, że dla części spraw właściwy będzie jeden urząd skarbowy, a dla pozostałych drugi urząd skarbowy?Czy w sytuacji przeprowadzki do Czech lub na Ukrainę, wskazany w interpretacji urząd skarbowy będzie dalej właściwy?

Fragment:

(...) podatnika w ostatnim dniu roku podatkowego, a gdy zamieszkanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustało przed tym dniem - według ostatniego miejsca zamieszkania na jej terytorium. Wobec powyższego w sytuacji, gdy przeprowadzka za granicę nie będzie wiązała się ze zmianą rezydencji podatkowej, wówczas właściwym dla Wnioskodawczyni będzie jej dotychczasowy urząd skarbowy właściwy ze względu na jej dotychczasowe miejsce zamieszkania w Polsce. W przypadku natomiast, gdy zmiana miejsca zamieszkania będzie związana ze zmianą rezydencji podatkowej, wówczas od momentu zmiany miejsca zamieszkania i zmiany rezydencji podatkowej, w sprawach podatku dochodowego od osób fizycznych właściwy będzie urząd skarbowy właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych. Właściwość organów podatkowych od momentu zmiany miejsca zamieszkania i rezydencji podatkowej należy ustalić w oparciu o wskazany powyżej § 5 ust. 1 i 2 cytowanego rozporządzenia. Z przepisu (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy w przypadku sprzedaży darowanego lokalu, przy nabyciu którego skorzystano z ulgi na podstawie art. 16 ustawy o podatku od spadku i darowizn i przeznaczeniu środków uzyskanych ze sprzedaży w całości na budowę domu, w ciągu 6 miesięcy od daty sprzedaży, możliwe jest dalsze korzystanie z ulgi?

Fragment:

(...) nie dające się uniknąć (Słownik języka polskiego PWN I tom 1978 r.). Z treści złożonego wniosku wynika, iż planowana przez Panią sprzedaż nabytego w drodze darowizny własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego przed upływem 5 lat od dnia darowizny, uzasadniona jest trudną sytuacją materialną, wymuszającą konieczność rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej w innym rejonie kraju. Do prowadzenia tej działalności posiada Pani stosowne przygotowanie zawodowe. Zmiana miejsca zamieszkania uzasadniona jest również względami rodzinnymi. Biorąc pod uwagę argumentację przedstawioną we wniosku można zatem przyjąć, iż w Pani sytuacji zachodzi uzasadniona konieczność zmiany warunków mieszkaniowych, wymagana przepisem art. 16 ust. 7 ustawy o podatku od spadków i darowizn dla zachowania ulgi mieszkaniowej, pomimo zbycia nabytego w drodze darowizny własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego przed upływem 5 lat od dnia darowizny. W związku z (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy konieczność zmiany warunków lub miejsca zamieszkania spełnia przesłankę uzyskania ulgi podatkowej wymienionej w art. 16 ust. 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn.

Fragment:

(...) Pani zbyć przed rozpoczęciem zamieszkiwania w nim. Ponadto stwierdziła Pani, iż nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia zbycia uzyska Pani pozwolenie na budowę domu jednorodzinnego. Jako przyczynę uzasadniającą konieczność zmiany warunków lub miejsca zamieszkania wskazała Pani na fakt, iż wraz z mężem oraz dwojgiem dzieci zamieszkujecie w Wąbrzeźnie. W miejscowości tej pracuje Pani oraz mąż, będąc zatrudnieni na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. Zmiana miejsca zamieszkania spowodowałaby codzienny dojazd do pracy z A do B (45 km) dwóch osób. Powyższe skutkowałoby pogorszeniem warunków materialnych. Ponadto bezpłatną opiekę nad dwojgiem dzieci (wiek 6 i 3 lata) zapewnia Pani matka. W przypadku zamieszkania w A konieczne byłyby środki finansowe na zatrudnienie opiekunek dla dzieci. Środki finansowe ze zbycia przedmiotowego lokalu zamierza Pani przeznaczyć na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych swojej rodziny tj. na budowę domu. (...)