Zmiana miejsca wykonywania działalności | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zmiana miejsca wykonywania działalności. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
maj

Istota:

Pytanie: czy w związku ze zmianą formy prawnej wykonywanej działalności gospodarczej będą obowiązywały przepisy dotyczące następstwa prawnego w zakresie podatku akcyzowego dla nowego pdomiotu?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216 § 1, § 2, art. 14a § 1, § 3, § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005r. – wraz z późniejszymi zmianami), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 24.10.2006r. (wpływ do Urzędu Celnego w Katowicach w dniu 26.10.2006r.) i uzupełnionego pismem z dnia 20.12.2006r. (wpływ do Urzędu Celnego w Katowicach w dniu 22.12.2006r.) postanawiamuznać za prawidłowe przedstawione stanowisko wnioskodawcy Uzasadnienie W dniu 26.10.2006r. do tut. Urzędu Celnego wpłynął Państwa wniosek z dnia 24.10.2006r. w sprawie sposobu i zakresu zastosowania przepisów podatkowych ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. nr 8, poz.60 z 2005r. – wraz z późniejszymi zmianami) w przedmiocie zaistnienia następstwa prawnego w zakresie podatku akcyzowego.W przedmiotowym wniosku wskazujecie Państwo, iż przygotowywana jest zmiana formy prawnej działalności gospodarczej (...)