Zmiana miejsca wykonywania czynności | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zmiana miejsca wykonywania czynności. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
mar

Istota:

,,Od dwóch lat wraz z mężem prowadzę działalność gospodarczą jako spółką małżeńską. Rozliczamy się z tej działalności na podstawie książki przychodów i rozchodów każdy deklaracją PIT -5 L i jesteśmy płatnikami VAT-u jako. 1 października br. otworzyłam Agencję Usługową. Obie działalności mają ten sam wpis do ewidencji działalności gospodarczej, pomimo że Agencję Usługową prowadzę tylko na własne nazwisko......
Czy automatycznie z działalności Agencji Usługowej (...) jestem płatnikiem VAT-u?

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art.14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U z 2005r. Nr 8, poz.60) po rozpatrzeniu wniosku Pani (....) z dnia 03.11.2005r. ( data wpływu 08.11.2005r. ) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie: prowadzona wspólnie przez małżonków działalność gospodarcza a odrębne wpisy do ewidencji działalności gospodarczej w związku z oddzielną działalnością jednego z małżonków a podatek VAT stanowisko przedstawione w tym wniosku jest prawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego. U Z A S A D N I E N I E Pani (....) prowadząca wraz z mężem działalność gospodarczą (....) oraz na własne nazwisko (...) pismem z dnia 03.11.2005r. - data wpływu 08.11.2005r. ( uzupełnionym w dniu 29.11.2005r.) zwróciła się, o interpretację przepisów dotyczących sytuacji prowadzenia wspólnie przez małżonków działalności gospodarczej a (...)