Zmiana formy opodatkowania | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zmiana formy opodatkowania. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
kwi

Istota:

Dotyczy możliwości zmiany formy opodatkowania w ciągu roku podatkowego z zasad ogólnych wg skali podatkowej na podatek liniowy wg stawki 19 %

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. nr 8 , poz. 60 z zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Inowrocławiu w odpowiedzi na pismo Pani ... z dnia 22.12.2005 r. w sprawie stosowania przepisów prawa podatkowego stwierdza, iż: - stanowisko Pani dotyczące możliwości zmiany formy opodatkowania w ciągu roku podatkowego z zasad ogólnych wg skali podatkowej na podatek liniowy wg stawki 19 % jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 22.12.2005 r. wpłynął do tut. organu podatkowego Pani wniosek o udzielenie interpretacji przepisów prawa podatkowego w Pani indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. Z przedłożonego stanu faktycznego wynika: że prowadzi Pani działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem dochodowym na zasadach ogólnych wg skali podatkowej w zakresie handlu, produkcji odzieży i usług (...)