IPPP3/4512-379/15-4/JF | Interpretacja indywidualna

Moment powstania obowiązku podatkowego dla importu usług udzielenia pożyczki w formie złota inwestycyjnego i walut w formie papierowej oraz stawki podatku dla sprzedaży srebrnych i złotych monet w zestawach lub samodzielnie oraz banknotów kolekcjonerskich,opodatkowanie przemieszczenia złota inwestycyjnego oraz walut w formie papierowej.
IPPP3/4512-379/15-4/JFinterpretacja indywidualna
 1. moment powstania obowiązku podatkowego
 2. złoto inwestycyjne
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Obowiązek podatkowy -> Zasady ogólne -> Moment powstania obowiązku podatkowego
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Procedury szczególne -> Procedury szczególne dotyczące złota inwestycyjnego -> Zwolnienia
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Procedury szczególne -> Procedury szczególne dotyczące złota inwestycyjnego -> Złoto inwestycyjne

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 6 maja 2015 r. (data wpływu 11 maja 2015 r.) uzupełnionym w dniu 29 czerwca 2015 r. (data wpływu 1 lipca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

 • momentu powstania obowiązku podatkowego dla importu usług udzielenia pożyczki w formie złota inwestycyjnego i walut w formie papierowej oraz stawki podatku dla sprzedaży srebrnych i złotych monet w zestawach lub samodzielnie oraz banknotów kolekcjonerskich – jest prawidłowe,
 • opodatkowania przemieszczenia złota inwestycyjnego oraz walut w formie papierowej – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 maja 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki oraz momentu powstania obowiązku podatkowego dla transakcji udzielenia pożyczki w formie złota inwestycyjnego, srebra i walut w formie papierowej oraz stawki dla dostawy srebrnych i złotych monet. Jak również opodatkowania przemieszczenia złota inwestycyjnego oraz walut w formie papierowej. Wniosek uzupełniono w dniu 29 czerwca 2015 r. (data wpływu 1 lipca 2015 r.) w odpowiedzi na wezwanie Organu z dnia 22 czerwca 2015 r.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka zamierza rozpocząć działalność w zakresie obrotu złotem, srebrem oraz działalność kantorową. W ramach umowy pożyczki pomiędzy spółką matką - podmiot zarejestrowany dla potrzeb podatku unijnego, a spółką córką - podmiot zarejestrowany dla potrzeb podatku unijnego, firma córka otrzyma fizycznie złoto inwestycyjne, srebro oraz waluty w formie papierowej bez obrotu na kontach bankowych do kantoru. Towar zostanie przemieszczony z kraju unijnego do Polski. Umowa pożyczki określa spłatę zobowiązań w formie zwrotu złota, srebra lub zwrotu walut lub w formie pieniężnej. Odsetki od pożyczki zostaną naliczone i zapłacone na koniec roku.

Spółka ponadto zamierza skupować złom srebrny i złoty od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Przy każdej transakcji zostanie sporządzona umowa kupna - sprzedaży złomu.

Spółka również zamierza sprzedawać srebrne i złote monety, w zestawach lub samodzielnie tj.:

 1. złote monety kolekcjonerskie, spełniające warunki kwalifikujące je do złota inwestycyjnego w rozumieniu art. 121 ustawy o VAT,
 2. złote monety kolekcjonerskie, niespełniające warunków kwalifikujących je do złota inwestycyjnego w rozumieniu art. 121 ustawy o VAT,
 3. srebrne monety kolekcjonerskie,
 4. banknoty kolekcjonerskie.

W uzupełnieniu wniosku wskazano, że z uwagi na niemożność zorganizowania odpowiedniego przewoźnika, Spółka dokona przewozów we własnym zakresie. Dostawy będą poświadczone na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego zawartego w fakturze.

Spółka będzie dokonywać wewnątrzwspólnotowego przemieszczania złota w postaci sztabek o próbie powyżej 995 tysięcznych zgodnie z art. 121 ust. 1 pkt 1. Nie będzie to złoto reprezentowane przez papiery wartościowe.

Spółka będzie dokonywać wewnątrzwspólnotowego przemieszczania złota w postaci złotych monet, które będą spełniać wszystkie wymienione podpunkty zgodnie z art. 121 ust. 1 pkt 2 lit. a, b, c, d ustawy.

Przemieszczane waluty w formie papierowej stanowią waluty, banknoty lub monety używane, jako prawny środek płatniczy z wyłączeniem banknotów i monet będącymi przedmiotami kolekcjonerskimi.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy przemieszczenie fizycznego złota inwestycyjnego od spółki matki spełnia warunki nabycia wewnątrzwspólnotowego i korzysta ze zwolnienia z VAT na gruncie podatku VAT art. 122 ust. 1, a w przypadku wysyłki do spółki matki spełnia warunki dostawy wewnątrzwspólnotowej i jest opodatkowane 0% zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy o VAT...
 2. Czy przemieszczenie walut w formie papierowej od spółki matki spełnia warunki nabycia wewnątrzwspólnotowego i korzysta ze zwolnienia z VAT na gruncie podatku VAT jako środek płatniczy art. 43 ust. 1 pkt 7, a w przypadku wysyłki do spółki matki spełnia warunki dostawy wewnątrzwspólnotowej i jest opodatkowane 0% zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy o VAT...
 3. Czy moment naliczenia odsetek od pożyczki i zapłata odsetek od przekazanego złota i walut w formie papierowej tj. moment wykonania usługi, określa moment podatkowy jako import usług zgodnie z art. 28b ust. 1 i korzysta ze zwolnienia na gruncie podatku VAT dla złota inwestycyjnego art. 122 ust. 1 i dla walut w formie papierowej art. 43 ust. 1 pkt 7...
 4. Czy przy sprzedaży srebrnych i złotych monet w zestawach lub samodzielnie tj.
  1. złote monety kolekcjonerskie, spełniające warunki kwalifikujące je do złota inwestycyjnego w rozumieniu art. 121 ustawy o VAT,
  2. złote monety kolekcjonerskie, niespełniające warunków kwalifikujących je do złota inwestycyjnego w rozumieniu art. 121 ustawy o VAT,
  3. srebrne monety kolekcjonerskie,
  4. banknoty kolekcjonerskie.
  Jakie stawki VAT należy zastosować dla pozycji a, b, c, d... Czy można zestaw składający się z różnych pozycji wymienionych w pozycjach od a do d sprzedać stosując jedną stawkę VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad. 1

Spółka stoi na stanowisku, że przemieszczenie fizycznego złota inwestycyjnego od spółki matki spełnia warunki nabycia wewnątrzwspólnotowego i korzysta ze zwolnienia z VAT na gruncie podatku VAT art. 122 ust. 1, a w przypadku wysyłki do spółki matki spełnia warunki dostawy wewnątrzwspólnotowej i jest opodatkowane 0% zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy VAT.

Ad. 2

Spółka stoi na stanowisku, że przemieszczenie walut w formie papierowej od spółki matki spełnia warunki nabycia wewnątrzwspólnotowego i korzysta ze zwolnienia z VAT na gruncie podatku VAT jako środek płatniczy art. 43 ust. 1 pkt 7, a w przypadku wysyłki do spółki matki spełnia warunki dostawy wewnątrzwspólnotowej i jest opodatkowane 0% zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy VAT.

Ad. 3

Spółka stoi na stanowisku, że moment naliczenia odsetek od pożyczki i zapłata odsetek od przekazanego złota i walut w formie papierowej tj. moment wykonania usługi, określa moment podatkowy jako import usług zgodnie z art. 28b ust. 1 i korzysta ze zwolnienia na gruncie podatku VAT dla złota inwestycyjnego art. 122 ust. 1 i dla walut w formie papierowej art. 43 ust. 1 pkt 7.

Ad. 4

Spółka stoi na stanowisku, że bez względu na formę sprzedaży (odrębnie czy w zestawie):

 1. dostawa złotych monet kolekcjonerskich i numizmatów spełniających warunki kwalifikujące je do złota inwestycyjnego w rozumieniu art. 121 ustawy o VAT jest zwolniona od podatku VAT,
 2. dla dostawy złotych monet kolekcjonerskich i numizmatów niespełniających warunków kwalifikujących je do złota inwestycyjnego w rozumieniu art. 121 ustawy o VAT, srebrnych monet kolekcjonerskich banknotów kolekcjonerskich stawka podatku VAT powinna wynosić 23%.
 3. jeżeli w zestawie znajdzie się moneta powszechnego obiegu o określonym nominale, będzie ona podlegała zwolnieniu od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 7, który to zwalnia od podatku dostawę, łącznie z pośrednictwem, dotyczącą walut, banknotów monet używanych jako prawny środek płatniczy.

Spółka na dowodach dokumentujących sprzedaż zestawów czy pojedynczych monet tj. fakturach VAT lub paragonach fiskalnych, powinna wyodrębnić poszczególne elementy z właściwą dla nich stawką podatku VAT, bądź oznaczyć jako zwolnione od podatku VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego dla importu usług udzielenia pożyczki w formie złota inwestycyjnego i walut w formie papierowej oraz stawki podatku dla sprzedaży srebrnych i złotych monet w zestawach lub samodzielnie oraz banknotów kolekcjonerskich – jest prawidłowe oraz w zakresie opodatkowania przemieszczenia złota inwestycyjnego oraz walut w formie papierowej – jest nieprawidłowe.

Ad. 1 i 2

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają:

 1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
 2. eksport towarów;
 3. import towarów na terytorium kraju;
 4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
 5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Jak stanowi art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, należy rozumieć przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

W myśl art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Zatem każde świadczenie na rzecz innej osoby niebędące dostawą towarów stanowi, co do zasady, usługę w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. Niemniej jednak muszą być przy tym spełnione następujące warunki:

 • w następstwie zobowiązania, w wykonaniu którego usługa jest świadczona, druga strona (nabywca) jest bezpośrednim beneficjentem świadczenia,
 • świadczonej usłudze odpowiada świadczenie wzajemne ze strony nabywcy (wynagrodzenie).

Należy podkreślić, że oba ww. warunki winny być spełnione łącznie, aby świadczenie podlegało, jako usługa, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Dana czynność podlega opodatkowaniu podatkiem VAT wówczas, gdy istnieje bezpośredni związek pomiędzy świadczoną usługą, a otrzymanym świadczeniem wzajemnym, w ten sposób, że zapłacone kwoty stanowią rzeczywiste wynagrodzenie za wyodrębnioną usługę świadczoną w ramach stosunku prawnego lub dochodzi do wymiany świadczeń wzajemnych.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy przez wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4, rozumie się nabycie prawa do rozporządzania jak właściciel towarami, które w wyniku dokonanej dostawy są wysyłane lub transportowane na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia wysyłki lub transportu przez dokonującego dostawy, nabywcę towarów lub na ich rzecz.

Natomiast stosownie do art. 11 ust. 1 ustawy przez wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4, rozumie się również przemieszczenie towarów przez podatnika podatku od wartości dodanej lub na jego rzecz, należących do tego podatnika, z terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju na terytorium kraju, jeżeli towary te zostały przez tego podatnika na terytorium tego innego państwa członkowskiego w ramach prowadzonego przez niego przedsiębiorstwa wytworzone, wydobyte, nabyte, w tym również w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, albo zaimportowane, i towary te mają służyć działalności gospodarczej podatnika.

Istota umowy pożyczki została zawarta w art. 720 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121). Zgodnie z ww. przepisem, przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości. W wyniku spełnienia świadczenia przez dającego pożyczkę, określone przedmioty majątkowe stają się własnością biorącego pożyczkę. Zasilają one jednak tylko czasowo majątek biorącego pożyczkę, który obowiązany jest do zwrotu, tj. do przeniesienia na drugą stronę własności tej samej ilości pieniędzy albo rzeczy tego samego rodzaju.

Udzielenie pożyczki stanowi świadczenie na rzecz innego podmiotu, polegające na udostępnieniu kapitału na wskazany w umowie okres. Czynność udzielenia pożyczki w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w zamian za wynagrodzenie (odsetki), stanowi zatem odpłatne świadczenie usług podlegające opodatkowaniu VAT. Zatem, odsetki otrzymane z tytułu udzielonej pożyczki stanowią wynagrodzenie z tytułu jej udzielenia.

Nie każda czynność stanowiąca dostawę w rozumieniu art. 7 ustawy czy też stanowiąca świadczenie usług w rozumieniu art. 8 ustawy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Aby dana czynność podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, musi być wykonana przez podatnika.

W myśl z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy, podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne nabywające usługi, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

 1. usługodawcą jest podatnik nieposiadający siedziby działalności gospodarczej oraz stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju, a w przypadku usług, do których stosuje się art. 28e, podatnik ten nie jest zarejestrowany zgodnie z art. 96 ust. 4,
 2. usługobiorcą jest:
  • w przypadku usług, do których stosuje się art. 28b - podatnik, o którym mowa w art. 15, lub osoba prawna niebędąca podatnikiem, o którym mowa w art. 15, zarejestrowana lub obowiązana do zarejestrowania zgodnie z art. 97 ust. 4,
  • w pozostałych przypadkach - podatnik, o którym mowa w art. 15, posiadający siedzibę działalności gospodarczej lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju lub osoba prawna niebędąca podatnikiem, o którym mowa w art. 15, posiadająca siedzibę na terytorium kraju i zarejestrowana lub obowiązana do zarejestrowania zgodnie z art. 97 ust. 4.

Zgodnie z art. 28b ustawy, miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem ust. 2-4 oraz art. 28e, art. 28f ust. 1 i la, art. 28g ust. 1, art. 28i, art. 28j ust. 1 i 2 oraz art. 28n.

Na podstawie art. 2 pkt 9 ustawy ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o imporcie usług - rozumie się przez to świadczenie usług, z tytułu wykonania których podatnikiem jest usługobiorca, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4.

Analiza powołanych przepisów prowadzi do wniosku, że udzielenie pożyczki przez podatnika nieposiadającego siedziby działalności gospodarczej oraz stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju na rzecz podatnika podatku od towarów i usług, stanowi odpłatne świadczenie usługi stanowiące import tej usługi opodatkowane na terytorium Polski, dla którego podmiotem rozliczającym jest usługobiorca.

Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, że Spółka (spółka córka) ma otrzymać pożyczkę w formie złota inwestycyjnego, srebra oraz walut obcych w formie papierowej bez obrotu na kontach bankowych kantoru od spółki matki będącej podatnikiem dla potrzeb podatku unijnego. Towar zostanie przemieszczony z kraju unijnego do Polski. Umowa pożyczki określa spłatę zobowiązań w formie zwrotu złota, srebra lub zwrotu walut lub w formie pieniężnej. Odsetki od pożyczki zostaną naliczone i zapłacone na koniec roku. Spółka będzie dokonywać wewnątrzwspólnotowego przemieszczania złota w postaci sztabek o próbie powyżej 995 tysięcznych zgodnie z art. 121 ust. 1 pkt 1. Nie będzie to złoto reprezentowane przez papiery wartościowe.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii czy przemieszczenie fizycznego złota inwestycyjnego oraz walut w formie papierowej od spółki matki spełnia warunki nabycia wewnątrzwspólnotowego i korzysta ze zwolnienia z VAT odpowiednio na podstawie art. 122 ust. 1 oraz art. 43 ust. 1 pkt 7 ustawy, a w przypadku wysyłki do spółki matki spełnia warunki dostawy wewnątrzwspólnotowej i jest opodatkowane 0% zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy o VAT.

Odnosząc się do przedmiotowej kwestii mając na uwadze przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe, należy wskazać, że udzielanie pożyczki w zamian za wynagrodzenie przez Spółkę matkę na rzecz odrębnego podmiotu jakim jest Spółka córka (spółka zależna) będąca podatnikiem VAT UE stanowi import usług, do rozliczenia którego zobowiązana jest Spółka córka na terytorium kraju. Zatem w przedstawionych okolicznościach sprawy Spółka zobowiązana będzie do rozliczenia importu usług z tytułu otrzymanej pożyczki a nie opodatkowania przemieszczenia przedmiotu otrzymanej pożyczki co jest czynnością wtórną do usługi świadczonej przez spółkę matkę Spółce córce.

Opodatkowanie usługi udzielenia pożyczki należy rozpatrywać pod kątem przedmiotu pożyczki. Usługa taka podlega opodatkowaniu w zależności od tego, co jest przedmiotem pożyczki.

Stosownie do art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22% z zastrzeżeniem ust. 2 – 12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Zgodnie z art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednakże, zarówno w treści ustawy, jak i w przepisach wykonawczych do ustawy, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi bądź zwolnienie od podatku.

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 7 ustawy zwalnia się od podatku transakcje, łącznie z pośrednictwem, dotyczące walut, banknotów i monet używanych jako prawny środek płatniczy, z wyłączeniem banknotów i monet będących przedmiotami kolekcjonerskimi, za które uważa się monety ze złota, srebra lub innego metalu oraz banknoty, które nie są zwykle używane jako prawny środek płatniczy lub które mają wartość numizmatyczną.

Natomiast stosownie do art. 122 ust. 1 ustawy zwalnia się od podatku dostawę, wewnątrzwspólnotowe nabycie i import złota inwestycyjnego, w tym również złota inwestycyjnego reprezentowanego przez certyfikaty na złoto asygnowane lub nieasygnowane, lub złota, którym prowadzony jest obrót na rachunkach złota, oraz w szczególności pożyczki w złocie i operacje typu swap w złocie, z którymi wiąże się prawo własności lub roszczenie w odniesieniu do złota inwestycyjnego, a także transakcje dotyczące złota inwestycyjnego związane z kontraktami typu futures i forward, powodujące przeniesienie prawa własności lub roszczenia w odniesieniu do złota inwestycyjnego.

Z brzmienia art. 122 ust. 1 ustawy wynika, że zwolnienie ma zastosowanie nie tylko do dostaw towarów (wewnątrzwspólnotowego nabycia czy importu) złota inwestycyjnego, ale także do świadczenia usług, które dotyczą złota inwestycyjnego. W niniejszym przepisie zostały wymienione czynności, których przedmiotem może być złoto inwestycyjne. Należy zauważyć, że wyliczenie tych czynności w przepisie ma charakter wyjaśniający i służy wykluczeniu wątpliwości interpretacyjnych. Tak więc zwolnienie dotyczy złota inwestycyjnego, w szczególności:

 • pożyczek w złocie;
 • operacje typu swap w złocie, z którymi wiąże się prawo własności lub roszczenie w odniesieniu do złota inwestycyjnego,
 • transakcje dotyczące złota inwestycyjnego związane z kontraktami typu futures i forward, powodujące przeniesienie prawa własności lub roszczenia w odniesieniu do złota inwestycyjnego.

Zatem Spółka rozliczając import usług z tytułu otrzymanej pożyczki w formie złota inwestycyjnego (a nie przemieszczenie przedmiotu otrzymanej pożyczki tj. złota inwestycyjnego) powinna zastosować zwolnienie wynikające z art. 122 ust. 1 ustawy. Natomiast rozliczając import usług z tytułu otrzymanej pożyczki w formie walut w formie papierowej używanych jako prawny środek płatniczy (a nie przemieszczenie przedmiotu otrzymanej pożyczki tj. walut w formie papierowej) powinna zastosować zwolnienie wynikające z art. 43 ust. 1 pkt 7 ustawy.

Tym samym oceniając całościowo stanowisko Spółki w zakresie opodatkowania przemieszczenia złota inwestycyjnego oraz walut w formie papierowej należało uznać za nieprawidłowe, ponieważ przedmiotem opodatkowania będzie usługa udzielania pożyczki, a nie przemieszczenie przedmiotu otrzymanej pożyczki, co jest czynnością wtórną do usługi świadczonej przez spółkę matkę Spółce córce.

Ad. 3

Wątpliwości Spółki dotyczą również momentu powstania obowiązku podatkowego dla importu usług udzielenia pożyczki w formie złota inwestycyjnego i walut w formie papierowej.

W odpowiedzi na wątpliwości Spółki należy wskazać, że zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 5 i 7-11, art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21 ust. 1.

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy usługę, dla której w związku z jej świadczeniem ustalane są następujące po sobie terminy płatności lub rozliczeń, uznaje się za wykonaną z upływem każdego okresu, do którego odnoszą się te płatności lub rozliczenia, do momentu zakończenia świadczenia tej usługi. Usługę świadczoną w sposób ciągły przez okres dłuższy niż rok, dla której w związku z jej świadczeniem w danym roku nie upływają terminy płatności lub rozliczeń, uznaje się za wykonaną z upływem każdego roku podatkowego, do momentu zakończenia świadczenia tej usługi.

Analiza przywołanych wyżej przepisów wskazuje, że przepis art. 19a ust. 1 ustawy formułuje zasadę ogólną, zgodnie z którą obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towaru bądź wykonania usługi co oznacza, że podatek staje się wymagalny w rozliczeniu za okres, w którym dokonana została dostawa towarów bądź świadczenie usług i powinien być rozliczony za ten okres.

Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, że Spółka zamierzająca prowadzić działalność w zakresie obrotu złotem, srebrem oraz działalność kantorową otrzyma pożyczkę. Przedmiotem otrzymanej pożyczki będzie złoto inwestycyjne, srebro i waluty obce w formie papierowej bez obrotu na kontach bankowych kantoru. Zobowiązanie zostanie uregulowane w tej samej formie lub w formie pieniężnej. Odsetki od pożyczki będą naliczane i zapłacone na koniec roku.

Jak wskazano, Spółka otrzyma pożyczkę rzeczową. Kwestie pożyczek regulowane są przez kodeks cywilny.

Na podstawie art. 720 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., nr 121) przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości.

Zatem pożyczka jest pojęciem cywilnym i polega na udzieleniu określonej kwoty środków pieniężnych lub określonych przedmiotów do dyspozycji pożyczkobiorcy. Przedmiotem pożyczki mogą być zarówno środki pieniężne, jak i przedmioty, jednakże tylko oznaczone co do gatunku. W przypadku rzeczy, obowiązek drugiej strony polega na zwrocie dokładnie tej samej rzeczy, tj. rzeczy oznaczonej co do tożsamości. Przepis nie mówi o odpłatności, zatem pożyczka może być odpłatna lub nieodpłatna.

W przedstawionych okolicznościach przedmiotem pożyczki są rzeczy oznaczone co do gatunku (złoto inwestycyjne, srebro i waluty obce w formie papierowej). Pożyczkodawca (Spółka matka) oddał przedmiot pożyczki na umówiony czas do stałego wykorzystywania w działalności gospodarczej Spółki. Strony umówiły się na spłatę zobowiązań w formie zwrotu złota, srebra lub zwrotu walut lub też w formie pieniężnej, natomiast odsetki od pożyczki zostaną naliczone i zapłacone na koniec roku. Zatem Wobec tego w przedmiotowym przypadku obowiązek podatkowy powstanie na podstawie art. 19a ust. 1 ustawy w momencie wykonania usługi tj. w momencie naliczenia odsetek na koniec roku kalendarzowego.

Tym samym stanowisko Spółki w zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego dla importu usług udzielenia pożyczki w formie złota inwestycyjnego i walut w formie papierowej należy uznać za prawidłowe.

Ad. 4

Przedmiotem wątpliwości Spółki jest także stawka podatku dla sprzedaży srebrnych i złotych monet w zestawach lub samodzielnie oraz banknotów kolekcjonerskich.

Dla celów podatku od towarów i usług, zgodnie z art. 121 ust. 1 ustawy, przez złoto inwestycyjne rozumie się:

 1. złoto w postaci sztabek lub płytek o próbie co najmniej 995 tysięcznych oraz złoto reprezentowane przez papiery wartościowe;
 2. złote monety, które spełniają łącznie następujące warunki:
  1. posiadają próbę co najmniej 900 tysięcznych,
  2. zostały wybite po roku 1800,
  3. są lub były obowiązującym środkiem płatniczym w kraju pochodzenia,
  4. są sprzedawane po cenie, która nie przekracza o więcej niż 80% wartości rynkowej złota zawartego w monecie.

Stosownie zaś do art. 122 ust. 1 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę, wewnątrzwspólnotowe nabycie i import złota inwestycyjnego, w tym również złota inwestycyjnego reprezentowanego przez certyfikaty na złoto asygnowane lub nieasygnowane, lub złota, którym prowadzony jest obrót na rachunkach złota, oraz w szczególności pożyczki w złocie i operacje typu swap w złocie, z którymi wiąże się prawo własności lub roszczenie w odniesieniu do złota inwestycyjnego, a także transakcje dotyczące złota inwestycyjnego związane z kontraktami typu futures i forward, powodujące przeniesienie prawa własności lub roszczenia w odniesieniu do złota inwestycyjnego.

Powyższy przepis zwalnia od podatku wszystkie czynności opodatkowane, których przedmiotem jest złoto inwestycyjne i których wykonanie oznaczałoby (w przypadku braku zwolnienia) konieczność zapłaty podatku. Szczególny sposób opodatkowania dotyczy jednak tylko złota inwestycyjnego, którego pojęcie zostało zdefiniowane w art. 121 ustawy. Należy zauważyć, że definicje skonstruowane przez ustawodawcę opierają się przede wszystkim na przesłankach czystości złota (próba co najmniej 995 tysięcznych w odniesieniu do złota w postaci sztabek lub płytek oraz próba co najmniej 900 tysięcznych w odniesieniu do złotych monet) oraz formy, w jakiej się ono znajduje (sztabki lub płytki oraz monety wybite po 1800 r. jako środek płatniczy) sprzedawane obecnie po cenie, która nie przekracza o więcej niż 80% wartości rynkowej złota zawartego w monecie.

Jednocześnie jak już wyżej wskazano na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 7 ustawy zwalnia się od podatku transakcje, łącznie z pośrednictwem, dotyczące walut, banknotów i monet używanych jako prawny środek płatniczy, z wyłączeniem banknotów i monet będących przedmiotami kolekcjonerskimi, za które uważa się monety ze złota, srebra lub innego metalu oraz banknoty, które nie są zwykle używane jako prawny środek płatniczy lub które mają wartość numizmatyczną.

Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, że Spółka zamierza rozpocząć działalność w zakresie obrotu złotem, srebrem oraz działalność kantorową. Spółka również zamierza sprzedawać srebrne i złote monety, w zestawach lub samodzielnie tj. złote monety kolekcjonerskie, spełniające warunki kwalifikujące je do złota inwestycyjnego w rozumieniu art. 121 ustawy lub takich warunków niespełniające, srebrne monety kolekcjonerskie i banknoty kolekcjonerskie. Złoto w postaci sztabek posiadać będzie próbę powyżej 995 tysięcznych zgodnie z art. 121 ust. 1 pkt 1. Nie będzie to złoto reprezentowane przez papiery wartościowe. Złoto w postaci złotych monet będzie spełniać wszystkie wymienione podpunkty zgodnie z art. 121 ust. 1 pkt 2 lit. a, b, c, d ustawy.

Odnosząc się do wątpliwości Spółki dotyczących stawki podatku dla wskazanej dostawy należy zauważyć, że - jak wskazuje Spółka - przedmiotem dostawy będzie zarówno złoto inwestycyjne w rozumieniu art. 121 ust. 1 ustawy jak i niezdefiniowane w tym przepisie. Wobec tego należy podzielić zdanie Spółki, że bez względu na formę sprzedaży (odrębnie lub w zestawie) dostawa złotych monet kolekcjonerskich i numizmatów zakwalifikowanych jako złoto inwestycyjne w rozumieniu art. 121 ustawy podlega zwolnieniu od podatku VAT zaś dostawa złotych monet kolekcjonerskich i numizmatów niekwalifikowanych do złota inwestycyjnego w rozumieniu art. 121 ustawy oraz srebrnych monet kolekcjonerskich, banknotów kolekcjonerskich podlega opodatkowaniu z zastosowaniem stawki podatku w wysokości 23%. Natomiast sprzedaż waluty, banknotów i monet używanych jako środek płatniczy podlegać będzie zwolnieniu z podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 7 ustawy.

Tym samym stanowisko Spółki w zakresie stawki podatku dla sprzedaży srebrnych i złotych monet w zestawach lub samodzielnie oraz banknotów kolekcjonerskich należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Ponadto wskazać należy, że niniejsza interpretacja dotyczy podatku od towarów i usług, natomiast w zakresie podatku od czynności cywilno-prawnych wydane zostanie odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. 2012, poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

moment powstania obowiązku podatkowego
ILPP2/4512-1-136/15-2/MR | Interpretacja indywidualna

złoto inwestycyjne
IPTPP2/4512-428/15-4/IR | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.