Złoto inwestycyjne | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to złoto inwestycyjne. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2017
15
cze

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do zwolnienia usługi depozytu nieprawidłowego, jako usługi pomocniczej w świadczeniu złożonym dostawy złota inwestycyjnego.

Fragment:

I tak, art. 122 ust. 1 ustawy stanowi, że zwalnia się od podatku dostawę, wewnątrzwspólnotowe nabycie i import złota inwestycyjnego, w tym również złota inwestycyjnego reprezentowanego przez certyfikaty na złoto asygnowane lub nieasygnowane, lub złota, którym prowadzony jest obrót na rachunkach złota, oraz w szczególności pożyczki w złocie i operacje typu swap w złocie, z którymi wiąże się prawo własności lub roszczenie w odniesieniu do złota inwestycyjnego, a także transakcje dotyczące złota inwestycyjnego związane z kontraktami typu futures i forward, powodujące przeniesienie prawa własności lub roszczenia w odniesieniu do złota inwestycyjnego. Zwolnienie, o którym mowa w powyższym przepisie, stosuje się odpowiednio do usług świadczonych przez agentów działających w imieniu i na rzecz innych osób, pośredniczących w dostawie złota inwestycyjnego dla swojego zleceniodawcy (art. 122 ust. 2 ustawy). Złotem inwestycyjnym, w świetle art. 121 ust. 1 pkt 1 ustawy, jest złoto w postaci sztabek lub płytek o próbie co najmniej 995 tysięcznych oraz złoto reprezentowane przez papiery wartościowe. Złotem inwestycyjnym, w myśl ust. 1 pkt 2 powołanego artykułu, są również złote monety, które spełniają łącznie następujące warunki: posiadają próbę co najmniej 900 tysięcznych, zostały wybite po roku 1800, są lub były obowiązującym środkiem płatniczym w kraju pochodzenia, są sprzedawane po cenie, która nie przekracza o więcej niż 80% wartości rynkowej złota zawartego w monecie.

2016
21
kwi

Istota:

Podatku od towarów i usług w zakresie wskazania, w jaki sposób na potrzeby podatku od towarów i usług należy potraktować poszczególne czynności dokonywane w ramach zobowiązań wynikających z umowy komisu i zwolnienia od podatku VAT zakupu złota inwestycyjnego.

Fragment:

Stosownie do treści art. 122 ust. 1 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę, wewnątrzwspólnotowe nabycie i import złota inwestycyjnego, w tym również złota inwestycyjnego reprezentowanego przez certyfikaty na złoto asygnowane lub nieasygnowane, lub złota, którym prowadzony jest obrót na rachunkach złota, oraz w szczególności pożyczki w złocie i operacje typu swap w złocie, z którymi wiąże się prawo własności lub roszczenie w odniesieniu do złota inwestycyjnego, a także transakcje dotyczące złota inwestycyjnego związane z kontraktami typu futures i forward, powodujące przeniesienie prawa własności lub roszczenia w odniesieniu do złota inwestycyjnego. W myśl natomiast art. 122 ust. 2 ustawy, zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio do usług świadczonych przez agentów działających w imieniu i na rzecz innych osób, pośredniczących w dostawie złota inwestycyjnego dla swojego zleceniodawcy. Jak wynika z treści art. 121 ust. 1 ustawy, ilekroć w przepisach niniejszego rozdziału jest mowa o złocie inwestycyjnym, rozumie się przez to: złoto w postaci sztabek lub płytek o próbie co najmniej 995 tysięcznych oraz złoto reprezentowane przez papiery wartościowe; złote monety, które spełniają łącznie następujące warunki: posiadają próbę co najmniej 900 tysięcznych, zostały wybite po roku 1800, są lub były obowiązującym środkiem płatniczym w kraju pochodzenia, są sprzedawane po cenie, która nie przekracza o więcej niż 80% wartości rynkowej złota zawartego w monecie.

2016
17
kwi

Istota:

W jaki sposób na potrzeby podatku od towarów i usług należy potraktować poszczególne czynności dokonywane w ramach zobowiązań wynikających z umowy komisu oraz zwolnienia od podatku VAT sprzedaży złota inwestycyjnego.

Fragment:

Stosownie do treści art. 122 ust. 1 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę, wewnątrzwspólnotowe nabycie i import złota inwestycyjnego, w tym również złota inwestycyjnego reprezentowanego przez certyfikaty na złoto asygnowane lub nieasygnowane, lub złota, którym prowadzony jest obrót na rachunkach złota, oraz w szczególności pożyczki w złocie i operacje typu swap w złocie, z którymi wiąże się prawo własności lub roszczenie w odniesieniu do złota inwestycyjnego, a także transakcje dotyczące złota inwestycyjnego związane z kontraktami typu futures i forward, powodujące przeniesienie prawa własności lub roszczenia w odniesieniu do złota inwestycyjnego. W myśl natomiast art. 122 ust. 2 ustawy, zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio do usług świadczonych przez agentów działających w imieniu i na rzecz innych osób, pośredniczących w dostawie złota inwestycyjnego dla swojego zleceniodawcy. Jak wynika z treści art. 121 ust. 1 ustawy, ilekroć w przepisach niniejszego rozdziału jest mowa o złocie inwestycyjnym, rozumie się przez to: złoto w postaci sztabek lub płytek o próbie co najmniej 995 tysięcznych oraz złoto reprezentowane przez papiery wartościowe; złote monety, które spełniają łącznie następujące warunki: posiadają próbę co najmniej 900 tysięcznych, zostały wybite po roku 1800, są lub były obowiązującym środkiem płatniczym w kraju pochodzenia, są sprzedawane po cenie, która nie przekracza o więcej niż 80% wartości rynkowej złota zawartego w monecie.

2016
15
kwi

Istota:

Zwolnienie od podatku dla usług pośrednictwa handlowego w obrocie złotem inwestycyjnym.

Fragment:

I tak, w myśl art. 122 ust. 1 ustawy – zwalnia się od podatku dostawę, wewnątrzwspólnotowe nabycie i import złota inwestycyjnego, w tym również złota inwestycyjnego reprezentowanego przez certyfikaty na złoto asygnowane lub nieasygnowane, lub złota, którym prowadzony jest obrót na rachunkach złota, oraz w szczególności pożyczki w złocie i operacje typu swap w złocie, z którymi wiąże się prawo własności lub roszczenie w odniesieniu do złota inwestycyjnego, a także transakcje dotyczące złota inwestycyjnego związane z kontraktami typu futures i forward, powodujące przeniesienie prawa własności lub roszczenia w odniesieniu do złota inwestycyjnego. W świetle art. 121 ust. 1 ustawy – ilekroć w przepisach rozdziału – Szczególne procedury dotyczące złota inwestycyjnego – jest mowa o złocie inwestycyjnym, rozumie się przez to: złoto w postaci sztabek lub płytek o próbie co najmniej 995 tysięcznych oraz złoto reprezentowane przez papiery wartościowe; złote monety, które spełniają łącznie następujące warunki: posiadają próbę co najmniej 900 tysięcznych, zostały wybite po roku 1800, są lub były obowiązującym środkiem płatniczym w kraju pochodzenia, są sprzedawane po cenie, która nie przekracza o więcej niż 80% wartości rynkowej złota zawartego w monecie.

2016
14
kwi

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT dla świadczonych usług pośrednictwa handlowego (obrotu złotem inwestycyjnym).

Fragment:

Jaką stawkę podatku VAT należy zastosować dla świadczonych usług pośrednictwa handlowego w zakresie obrotu złotem inwestycyjnym... Zdaniem Wnioskodawcy, usługi w zakresie pośrednictwa handlowego powinny zostać potraktowane jako zwolnione od podatku od towarów i usług. Przedmiotem umowy pośrednictwa handlowego jest pośrednictwo w zakresie skupu złota inwestycyjnego. Zgodnie z art. 122 ust. 1 VATU, zwalnia się od podatku dostawę, wewnątrzwspólnotowe nabycie i import złota inwestycyjnego, w tym również złota inwestycyjnego reprezentowanego przez certyfikaty na złoto asygnowane lub nieasygnowane, lub złota, którym prowadzony jest obrót na rachunkach złota, oraz w szczególności pożyczki w złocie i operacje typu swap w złocie, z którymi wiąże się prawo własności lub roszczenie w odniesieniu do złota inwestycyjnego, a także transakcje dotyczące złota inwestycyjnego związane z kontraktami typu futures i forward, powodujące przeniesienie prawa własności lub roszczenia w odniesieniu do złota inwestycyjnego. Z kolei zgodnie z art. 122 ust. 2 VATU zwolnienie o którym mowa ust. 1 stosuje się odpowiednio do usług świadczonych przez agentów działających w imieniu i na rzecz innych osób, pośredniczących w dostawie złota inwestycyjnego dla swojego zleceniodawcy.

2016
30
mar

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do zwolnienia usługi depozytu nieprawidłowego, jako usługi pomocniczej w świadczeniu złożonym dostawy złota inwestycyjnego.

Fragment:

I tak, art. 122 ust. 1 ustawy stanowi, że zwalnia się od podatku dostawę, wewnątrzwspólnotowe nabycie i import złota inwestycyjnego, w tym również złota inwestycyjnego reprezentowanego przez certyfikaty na złoto asygnowane lub nieasygnowane, lub złota, którym prowadzony jest obrót na rachunkach złota, oraz w szczególności pożyczki w złocie i operacje typu swap w złocie, z którymi wiąże się prawo własności lub roszczenie w odniesieniu do złota inwestycyjnego, a także transakcje dotyczące złota inwestycyjnego związane z kontraktami typu futures i forward, powodujące przeniesienie prawa własności lub roszczenia w odniesieniu do złota inwestycyjnego. Zwolnienie, o którym mowa w powyższym przepisie, stosuje się odpowiednio do usług świadczonych przez agentów działających w imieniu i na rzecz innych osób, pośredniczących w dostawie złota inwestycyjnego dla swojego zleceniodawcy (art. 122 ust. 2 ustawy). Złotem inwestycyjnym, w świetle art. 121 ust. 1 pkt 1 ustawy, jest złoto w postaci sztabek lub płytek o próbie co najmniej 995 tysięcznych oraz złoto reprezentowane przez papiery wartościowe. Złotem inwestycyjnym, w myśl ust. 1 pkt 2 powołanego artykułu, są również złote monety, które spełniają łącznie następujące warunki: posiadają próbę co najmniej 900 tysięcznych, zostały wybite po roku 1800, są lub były obowiązującym środkiem płatniczym w kraju pochodzenia, są sprzedawane po cenie, która nie przekracza o więcej niż 80% wartości rynkowej złota zawartego w monecie.

2015
30
paź

Istota:

Moment powstania obowiązku podatkowego dla importu usług udzielenia pożyczki w formie złota inwestycyjnego i walut w formie papierowej oraz stawki podatku dla sprzedaży srebrnych i złotych monet w zestawach lub samodzielnie oraz banknotów kolekcjonerskich,opodatkowanie przemieszczenia złota inwestycyjnego oraz walut w formie papierowej.

Fragment:

(...) złota inwestycyjnego. Z brzmienia art. 122 ust. 1 ustawy wynika, że zwolnienie ma zastosowanie nie tylko do dostaw towarów (wewnątrzwspólnotowego nabycia czy importu) złota inwestycyjnego, ale także do świadczenia usług, które dotyczą złota inwestycyjnego. W niniejszym przepisie zostały wymienione czynności, których przedmiotem może być złoto inwestycyjne. Należy zauważyć, że wyliczenie tych czynności w przepisie ma charakter wyjaśniający i służy wykluczeniu wątpliwości interpretacyjnych. Tak więc zwolnienie dotyczy złota inwestycyjnego, w szczególności: pożyczek w złocie; operacje typu swap w złocie, z którymi wiąże się prawo własności lub roszczenie w odniesieniu do złota inwestycyjnego, transakcje dotyczące złota inwestycyjnego związane z kontraktami typu futures i forward, powodujące przeniesienie prawa własności lub roszczenia w odniesieniu do złota inwestycyjnego. Zatem Spółka rozliczając import usług z tytułu otrzymanej pożyczki w formie złota inwestycyjnego (a nie przemieszczenie przedmiotu otrzymanej pożyczki tj. złota inwestycyjnego) powinna zastosować zwolnienie wynikające z art. 122 ust. 1 ustawy. Natomiast rozliczając import usług z tytułu otrzymanej pożyczki w formie walut w formie papierowej używanych jako prawny środek płatniczy (a nie przemieszczenie przedmiotu otrzymanej pożyczki tj. walut w formie papierowej) powinna zastosować zwolnienie wynikające z art. 43 ust. 1 pkt 7 ustawy.

2015
16
paź

Istota:

W zakresie zwolnienia od podatku VAT czynności pośrednictwa w sprzedaży złotych sztabek lub monet.

Fragment:

W ocenie Wnioskodawcy, takim przypadkiem jest art. 122 ust. 1 ustawy o VAT, który przewiduje zwolnienie od podatku złota inwestycyjnego. Według jego treści zwalnia się od podatku dostawę, wewnątrzwspólnotowe nabycie i import złota inwestycyjnego, w tym również złota inwestycyjnego reprezentowanego przez certyfikaty na złoto asygnowane lub nieasygnowane, lub złota, którym prowadzony jest obrót na rachunkach złota, oraz w szczególności pożyczki w złocie i operacje typu swap w złocie, z którymi wiąże się prawo własności lub roszczenie w odniesieniu do złota inwestycyjnego, a także transakcje dotyczące złota inwestycyjnego związane z kontraktami typu futures i forward, powodujące przeniesienie prawa własności lub roszczenia w odniesieniu do złota inwestycyjnego. W ust. 2 ww. przepisu wskazano, że przedmiotowe zwolnienie znajduje zastosowanie do usług świadczonych przez agentów działających w imieniu i na rzecz innych osób, pośredniczących w dostawie złota inwestycyjnego dla swojego zleceniodawcy. Zdaniem Banku, dla zachowania spójności wywodu niezbędnie jest powołanie się na treść art. 121 ustawy o VAT, czyli definicję legalną złota inwestycyjnego. Jest nim: złoto w postaci sztabek lub płytek o próbie co najmniej 995 tysięcznych oraz złoto reprezentowane przez papiery wartościowe; złote monety, które spełniają łącznie następujące warunki: posiadają próbę co najmniej 900 tysięcznych, zostały wybite po roku 1800, są lub były obowiązującym środkiem płatniczym w kraju pochodzenia, są sprzedawane po cenie, która nie przekracza o więcej niż 80% wartości rynkowej złota zawartego w monecie.

2014
22
lis

Istota:

Zwolnienie z opodatkowania dostawy sztabek ze złota lub monet ze złota, srebra lub platyny,

Fragment:

(...) złota inwestycyjnego, a także transakcje dotyczące złota inwestycyjnego związane z kontraktami typu futures i forward, powodujące przeniesienie prawa własności lub roszczenia w odniesieniu do złota inwestycyjnego. Dla celów podatku od towarów i usług, zgodnie z art. 121 ust. 1 ustawy, przez złoto inwestycyjne rozumie się: złoto w postaci sztabek lub płytek o próbie co najmniej 995 tysięcznych oraz złoto reprezentowane przez papiery wartościowe; złote monety, które spełniają łącznie następujące warunki: posiadają próbę co najmniej 900 tysięcznych, zostały wybite po roku 1800, są lub były obowiązującym środkiem płatniczym w kraju pochodzenia, są sprzedawane po cenie, która nie przekracza o więcej niż 80% wartości rynkowej złota zawartego w monecie. W myśl art. 123 ust. 1 ustawy, podatnik może zrezygnować ze zwolnienia, o którym mowa w art. 122 ust. 1, jeżeli: wytwarza złoto inwestycyjne lub przetwarza złoto innego rodzaju na złoto inwestycyjne, a dostawa jest dokonywana dla innego podatnika, lub w zakresie prowadzonego przedsiębiorstwa dokonuje dostawy złota w celach przemysłowych, a dostawa dotyczy złota inwestycyjnego, o którym mowa w art. 121 ust. 1 pkt 1, i jest dokonywana dla innego podatnika.

2014
22
lis

Istota:

  • obowiązek rejestrowania dostawy na rzecz osób fizycznych sztabek ze złota lub monet ze złota, srebra lub platyny w kasie fiskalnej,
  • sposób ewidencjonowania ww. dostaw w kasie fiskalnej,
  • sposób ewidencjonowania ww. dostaw w rejestrach sprzedaży
  • Fragment:

    W myśl art. 125 ust. 1 ustawy, podatnicy dokonujący dostaw złota inwestycyjnego są obowiązani prowadzić ewidencję, o której mowa w art. 109 ust. 3. Ewidencja powinna zawierać także dane dotyczące nabywcy, które umożliwiają jego identyfikację. Zatem w przypadku sprzedaży złota inwestycyjnego ustawodawca w art. 125 ust. 2 ustawy wskazał dodatkowo na obowiązek umieszczania w ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3, także danych dotyczących nabywcy złota inwestycyjnego, które umożliwiają jego identyfikację. Obowiązek ten dotyczy sprzedaży zarówno na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, jak również sprzedaży na rzecz każdego innego podmiotu. Z opisu przedstawionego we wniosku wynika, że Wnioskodawczyni jest czynnym podatnikiem podatku od towarowi usług, wykonuje zarówno czynności zwolnione z VAT, jak i opodatkowane VAT, posiada również kasę fiskalną. Wnioskodawczyni planuje poszerzenie działalności kantorowej o sprzedaż i skup złota dewizowego oraz akcesoriów do inwestowania w monety lub sztabki. Wnioskodawczyni będzie dokonywała zakupu zarówno od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz od podmiotów gospodarczych. Dostawa sztabek ze złota oraz monet ze złota będzie opodatkowana u Wnioskodawczyni na zasadach ogólnych.