Zleceniodawca | Interpretacje podatkowe

Zleceniodawca | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zleceniodawca. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy poniesione przez Spółkę wydatki na organizację spotkań z potencjalnymi klientami i dealerami Zleceniodawcy, o których mowa w przedstawionym stanie faktycznym (w tym koszty usług gastronomicznych), w związku ze świadczeniem przedmiotowych usług marketingowo-sprzedażowych na rzecz Zleceniodawcy, mogą zostać w całości zaliczone do kosztów uzyskania przychodów?
Fragment:
(...) Zleceniodawcy (w tym koszty usług gastronomicznych), w związku ze świadczeniem usług marketingowo-sprzedażowych na rzecz Zleceniodawcy - jest prawidłowe . UZASADNIENIE W dniu 1 kwietnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na organizację spotkań z potencjalnymi klientami i dealerami Zleceniodawcy (w tym koszty usług gastronomicznych), w związku ze świadczeniem usług marketingowo-sprzedażowych na rzecz Zleceniodawcy. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Spółka zawarła Umowę o świadczenie usług (dalej: Umowa) ze Zleceniodawcą, którego przedmiotem działalności jest projektowanie, produkcja, dystrybucja i sprzedaż maszyn oraz osprzętu dla przemysłu budowlanego, przemysłowego i rolniczego (dalej: Produkty). Wnioskodawca, jako Zleceniobiorca w ramach zawartej Umowy zobowiązał się m.in. do świadczenia usług marketingowo-sprzedażowych, promujących sprzedaż Produktów Zleceniodawcy na terytorium Polski, Czech, Węgier i Słowacji. Do czynności pozostających w gestii Wnioskodawcy należy także planowane i organizowanie spotkań promocyjnych, szkoleniowych oraz biznesowych dla obecnych i potencjalnych dealerów oraz klientów Zleceniodawcy.
2014
3
paź

Istota:
Reasumując, w związku z udziałem osób uprawnionych do wystawiania recept w wyjeździe do fabryki zleceniodawcy Spółka (Wnioskodawca) będzie zobowiązana do sporządzenia informacji PIT-8C wykazującej wartość nieodpłatnego świadczenia w postaci sfinansowania kosztów (przejazdy, zakwaterowania) uczestnika w wyjeździe do fabryki.
Fragment:
Nr IPPB2/415-587/12-2/AS na podstawie art. 169 § 1 tej ustawy wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia złożonego wniosku poprzez doprecyzowanie przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego poprzez wskazanie kto faktycznie będzie ponosić będzie koszty związane z udziałem osób uprawnionych do wystawiania recept w wyjeździe do fabryki zleceniodawcy - czy kosztami tymi w rzeczywistości obciążona zostanie Spółka (Wnioskodawca) czy kontrahent (zleceniodawca), w terminie 7 dni pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia. Wniosek uzupełniono w terminie pismem z dnia 31.08.2012 r. (data wpływu) 03.09.2012 r. (data nadania w placówce pocztowej 01.09.2012 r.). W piśmie Wnioskodawca wyjaśnił, iż organizując wyjazd osób uprawnionych do wystawiania recept do fabryki, w której zleceniodawca Spółki produkuje farmaceutyki zbywane w Polsce, Spółka realizowała będzie świadczenie kompleksowe (opisane we wniosku) na zlecenie kontrahenta. Ze względu na fakt, iż wynagrodzenie Spółki z tytułu wykonywania usługa na rzecz zleceniodawcy, wyznaczane jest na podstawie poniesionych wydatków w związku ze świadczeniem usługi, w konsekwencji kwoty wydatkowane w związku z organizacją wyjazdu, ekonomicznie obciążą zleceniodawcę Spółki (a jednocześnie producenta leków zbywanych w Polsce, w promocji których uczestniczy Spółka). Zatem finalnie kosztami organizacji wydatku obciążony będzie zleceniodawca Spółki (na nim spocznie ekonomiczny ciężar takich kosztów) W związku z powyższym zadano następujące pytanie.
2012
23
paź
© 2011-2016 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.