Zjednoczone Królestwo | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to Zjednoczone Królestwo. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
maj

Istota:

Wyjechałem z zamiarem stałego pobytu do Zjednoczonego Królestwa. Czy w Polsce podlegam ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu?

Fragment:

(...) Działając na podstawie art. 14e oraz art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), udzielając interpretacji w zakresie postanowień umowy z dnia 16.12.1976 r. między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w zakresie podatków od dochodu i zysków majątkowych (Dz. U. z 1978 r. Nr 7, poz. 20), Minister Finansów uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione we wniosku w sprawie dotyczącej interpretacji prawa podatkowego w zakresie ustalenia obowiązku podatkowego w 2006 r. w związku z przeniesieniem rezydencji podatkowej do Zjednoczonego Królestwa. Uzasadnienie Jak wynika ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku, Podatnik w dniu 30.05.2006 r. wyjechał do Zjednoczonego Królestwa z zamiarem stałego tam pobytu. W kraju tym jest zatrudniony na czas nieokreślony. Podatnik (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy w 2006 r. podlegam w Polsce ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w związku z faktem, iż przeniosłem ośrodek swoich interesów życiowych do Zjednoczonego Królestwa?

Fragment:

(...) Działając na podstawie art. 14e oraz art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), w związku z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1590), udzielając interpretacji w zakresie postanowień umowy z dnia 16.12.1976 r. między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w zakresie podatków od dochodu i zysków majątkowych (Dz. U. z 1978 r. Nr 7, poz. 20), Minister Finansów uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione we wniosku, w sprawie dotyczącej interpretacji prawa podatkowego w zakresie ustalenia obowiązku podatkowego w Polsce za 2006 r. z tytułu dochodów uzyskanych w Zjednoczonym Królestwie. Uzasadnienie Jak wynika ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku, (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy powinienem rozliczyć się w Polsce z dochodów uzyskanych na terytorium Zjednoczonego Królestwa, jeśli tymczasowo przeniosłem swój ośrodek życiowy do Zjednoczonego Królestwa?

Fragment:

(...) Działając na podstawie art. 14e oraz art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), w związku z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1590), udzielając interpretacji w zakresie postanowień umowy z dnia 16.12.1976 r. między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w zakresie podatków od dochodu i zysków majątkowych (Dz. U. z 1978 r. Nr 7, poz. 20) oraz konwencji z dnia 20.07.2006 r. między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od zysków majątkowych (Dz. U. Nr 250, poz. 1840), Minister (...)

2011
1
maj

Istota:

W którym kraju będzie opodatkowane wynagrodzenie pracowników Spółki oddelegowanych do pracy na terytorium Zjednoczonego Królestwa?

Fragment:

(...) Działając na podstawie art. 14e oraz art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), udzielając interpretacji w zakresie postanowień umowy z dnia 16.12.1976 r. między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w zakresie podatków od dochodu i zysków majątkowych (Dz. U. z 1978 r. Nr 7, poz.20), Minister Finansów uznaje za nieprawidłowe stanowisko przedstawione we wniosku, w sprawie dotyczącej interpretacji prawa podatkowego w zakresie opodatkowania dochodów uzyskanych z tytułu pracy najemnej przez pracowników oddelegowanych do pracy na terytorium Zjednoczonego Królestwa. Uzasadnienie Jak wynika ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku, Spółka zamierza oddelegować pracowników do pracy na terytorium Zjednoczonego Królestwa w ramach umowy o pracę trwającej dłużej niż (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy powinnam rozliczyć się w Polsce z dochodów uzyskanych na terytorium Zjednoczonego Królestwa, jeśli tymczasowo przeniosłam swój ośrodek życiowy do Zjednoczonego Królestwa?

Fragment:

(...) Działając na podstawie art. 14e oraz art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), w związku z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1590), udzielając interpretacji w zakresie postanowień umowy z dnia 16.12.1976 r. między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w zakresie podatków od dochodu i zysków majątkowych (Dz. U. z 1978 r. Nr 7, poz. 20) oraz konwencji z dnia 20.07.2006 r. między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od zysków majątkowych (Dz. U. Nr 250, poz. 1840), Minister (...)

2011
1
maj

Istota:

Wyjechałem do Zjednoczonego Królestwa bez żony i dziecka. Czy w Polsce podlegam ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu?

Fragment:

(...) Działając na podstawie art. 14e oraz art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), udzielając interpretacji w zakresie postanowień umowy z dnia 16.12.1976 r. między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w zakresie podatków od dochodu i zysków majątkowych (Dz. U. z 1978 r. Nr 7, poz. 20), Minister Finansów uznaje za nieprawidłowe stanowisko przedstawione we wniosku w sprawie dotyczącej interpretacji prawa podatkowego w zakresie ustalenia obowiązku podatkowego w związku z przeniesieniem rezydencji podatkowej do Zjednoczonego Królestwa. Uzasadnienie Jak wynika ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku, Podatnik od 01.12.2005 r. pracuje na podstawie umowy o pracę w Zjednoczonym Królestwie. W kraju tym Podatnik osiąga wszystkie swoje dochody, płaci podatki oraz (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy powinnam płacić podatek dochodowy od osób fizycznych w Polsce od dochodów uzyskanych na terytorium Zjednoczonego Królestwa?

Fragment:

(...) Działając na podstawie art. 14e oraz art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), udzielając interpretacji w zakresie postanowień umowy z dnia 16.12.1976 r. między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w zakresie podatków od dochodu i zysków majątkowych (Dz. U. z 1978 r. Nr 7, poz. 20), Minister Finansów uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione we wniosku w sprawie dotyczącej interpretacji prawa podatkowego w zakresie ustalenia obowiązku podatkowego w związku z przeniesieniem rezydencji podatkowej do Zjednoczonego Królestwa. Uzasadnienie Jak wynika ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku, Podatniczka w dniu 04.10.2005 r. wyjechała do Zjednoczonego Królestwa razem z rodziną z zamiarem stałego tam pobytu. Od dnia 05.10.2005 r. rozpoczęła pracę jako (...)

2011
1
maj

Istota:

Jakiemu obowiązkowi podatkowemu: ograniczonemu czy nieograniczonemu, podlegam w 2006 r. w Polsce, skoro wyjechałam do Zjednoczonego Królestwa z zamiarem stalego tam pobytu?

Fragment:

(...) stanowisku farmaceuty. Podatniczka stwierdza, iż jest osobą samotną. W Polsce nie posiada żadnej nieruchomości, mieszkania, działki, samochodu, nie prowadzi też działalności gospodarczej. Na terytorium Polski Podatniczka uzyskała jedynie dochód z tytułu pracy w styczniu 2006 r. Z dotychczasowego miejsca zamieszkania znajdującego się w Łodzi Podatniczka wymeldowała się z dniem 29.08.2006 r. Podatniczka uważa, iż od tego dnia jedynym ośrodkiem jej interesów życiowych jest Zjednoczone Królestwo. Zdaniem Podatniczki, rok podatkowy 2006 powinna rozliczyć następująco. Do momentu wymeldowania się z Polski, czyli do dnia 29.08.2006 r., powinna rozliczyć się w Polsce z łącznych dochodów uzyskanych w tym okresie zarówno w Polsce jak i w Zjednoczonym Królestwie. Z dochodów zaś uzyskanych od dnia 30.08.2006 r. wyłącznie na terytorium Zjednoczonego Królestwa, nie powinna rozliczać się w Polsce tylko w Zjednoczonym Królestwie. Mając na uwadze (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy od chwili wyjazdu do Zjednoczonego Królestwa podlegam ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce?

Fragment:

(...) Działając na podstawie art. 14e oraz art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.), w związku z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1590), udzielając interpretacji w zakresie postanowień umowy z dnia 16.12.1976 r. między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w zakresie podatków od dochodu i zysków majątkowych (Dz. U. z 1978 r. Nr 7, poz. 20), Minister Finansów uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione we wniosku w sprawie dotyczącej interpretacji prawa podatkowego w zakresie ustalenia obowiązku podatkowego w Polsce w związku z przeniesieniem rezydencji podatkowej do Zjednoczonego Królestwa. Uzasadnienie Jak wynika ze stanu faktycznego przedstawionego we (...)

2011
1
maj

Istota:

Wyjechałam do Zjednoczonego Królestwa z zamiarem stałego tam pobytu. Czy w Polsce podlegam ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu?

Fragment:

(...) Działając na podstawie art. 14e oraz art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), udzielając interpretacji w zakresie postanowień umowy z dnia 16.12.1976 r. między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w zakresie podatków od dochodu i zysków majątkowych (Dz. U. z 1978 r. Nr 7, poz. 20), Minister Finansów uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione we wniosku w sprawie dotyczącej interpretacji prawa podatkowego w zakresie ustalenia obowiązku podatkowego w 2006 r. w związku z przeniesieniem rezydencji podatkowej do Zjednoczonego Królestwa. Uzasadnienie Jak wynika ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku, Podatniczka od dnia 05.03.2006 r. mieszka i pracuje na podstawie umowy o pracę w Zjednoczonym Królestwie. W kraju tym jest ubezpieczona i zarejestrowana w (...)