Zgoda | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zgoda. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
maj

Istota:

Pytanie Podatnika dotyczy kwestii, czy:
1. otrzymywanie faktur VAT (papierowych) od wystawcy za pomocą e-maila lub za pośrednictwem strony internetowej do samodzielnego wydrukowania spełnia wymóg “wystawienia” faktury VAT i czy taka faktura może być podstawą do odliczenia podatku VAT, jeżeli nie skorzystano z kwalifikowanego podpisu elektronicznego ani EDI?
2. dopuszczalne jest zawarcie umowy np. poprzez dokonanie takiego zapisu w regulaminie świadczenia usług, że nabywca sam sobie wydrukuje fakturę VAT, jeżeli nie jest to umowa o samofakturowanie?
3. w przypadku zaginięcia, zniszczenia dokumentu wskazującego na zgodę na elektroniczne fakturowanie, można wykazywać uprzednie wyrażenie zgody za pomocą dokumentu, w którym nabywca potwierdza, że wyraził taką zgodę?
4. jest istotne dla ważności faktur elektronicznych, kto przechowuje zgodę na elektroniczne fakturowanie?

Fragment:

(...) fakturowanie. Przepisy o elektronicznym fakturowaniu nie przewidują możliwości wystawiania duplikatu oświadczenia o wyrażeniu zgody na elektroniczne fakturowanie. Nie ma też obowiązku sporządzania zgody na elektroniczne fakturowanie w oryginale i kopii. Stąd też w przypadku zaginięcia lub zniszczenia dokumentu (papierowego dokumentu) zawierającego zgodę na elektroniczne fakturowanie dopuszczalne jest późniejsze potwierdzenie przez podmiot, który wyraził zgodę, iż taka zgoda została faktycznie wyrażona. Przeciwny pogląd prowadziłby do konieczności zachowania zgody, jako dokumentu niezniszczalnego i nie do zgubienia. Ad. 4. Nie jest istotne dla ważności faktur elektronicznych, kto przechowuje zgodę na elektroniczne fakturowanie. Rozporządzenie o elektronicznym fakturowaniu, ani żadne inne przepisy nie nakładają w tym zakresie bowiem żadnych ograniczeń. Zatem zgodę na elektroniczne fakturowanie może przechowywać zarówno sprzedawca, nabywca, jak i (...)