Zgłoszenie wierzytelności | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zgłoszenie wierzytelności. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
mar

Istota:

Kiedy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów nieodzyskaną część wierzytelności?

Fragment:

(...) DECYZJA Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu zażalenia Spółki z dnia 29.03.2005 r. na postanowienie Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Tarnowie z dnia 17.03.2005 r. Nr PD III-423/3/05 stwierdzające, iż stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 02.02.2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji w sprawie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wierzytelności, która została umieszczona przez Sędziego Komisarza na liście wierzytelności sporządzonej w postępowaniu układowym wszczętym przez dłużnika Spółki jest nieprawidłowe - Dyrektor Izby Skarbowej zmienia zaskarżone postanowienie poprzez stwierdzenie, iż zaprezentowane przez Spółkę stanowisko w zakresie zaliczenia części nieodzyskanej wierzytelności do kosztów uzyskania przychodów tego roku podatkowego, w którym postanowienie o zatwierdzeniu układu stanie się (...)