Zezwolenie wyprowadzenia | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zezwolenie wyprowadzenia. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
22
lis

Istota:

Czy Spółka postępuje prawidłowo nie składając deklaracji podatkowej oraz nie obliczając i nie wpłacając akcyzy, w związku z czynnością wyprowadzenia ze składu podatkowego, poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, wyrobów akcyzowych niebędacych własnością Spółki, a stanowiących własność podmiotów trzecich, w sytuacji kiedy podmioty trzecie posiadają zezwolenie wyprowadzenia, a zatem są uznawane za podatnika podatku akcyzowego w świetle ustawy o podatku akcyzowym?

Fragment:

(...) dzienne, na rachunek właściwej izby celnej, nie później niż 25. dnia po dniu, w którym nastąpiło zakończenie procedury zawieszenia poboru akcyzy i powstało zobowiązanie podatkowe, bowiem jej obowiązek podatkowy nigdy nie przekształcił się w zobowiązanie podatkowe (obowiązek ten wygasł). Podatnikiem zobowiązanym do złożenia deklaracji i obliczenia oraz opłacenia akcyzy z tego tytułu jest wyłącznie podmiot trzeci, będący właścicielem towaru oraz posiadający stosowne zezwolenie wyprowadzenia. Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy. Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu zaistnienia zdarzenia. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do (...)