Zeznanie ostateczne | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zeznanie ostateczne. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
sty

Istota:

Czy Spółka z o.o. może zostać zwolniona z obowiązku składania deklaracji CIT-2?

Fragment:

(...) W kontekście pisma Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków-Stare Miasto Nr DP 423/9/2004 z dnia 26.04.2004 r. stanowiącego pisemną informację w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego wydaną w trybie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie działając na podstawie art. 14 b § 2 wymienionej ustawy stwierdza, co następuje: Pytanie Podatnika dotyczy zwolnienia z obowiązku składania deklaracji CIT-2. Z treści pisma wynika, iż Spółka posiada rachunek bankowy, na który wpływają wpłaty od udziałowców, dywidendy. Spółka posiada także depozyty, od których uzyskuje przychody w postaci odsetek. Zgodnie z art. 25 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) podatnik, który złoży właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w formie pisemnej oświadczenie, że zaprzestał (...)

2011
1
sty

Istota:

Czy po złożeniu przez podatnika zeznania o ostateczne wysokości dochodów (straty) CIT-8 podatnicy mogą składać jedynie korekty zeznań ostatecznych?

Fragment:

(...) do zeznania wstępnego. W tej sytuacji zeznanie wstępne złożone przez Spółkę jest traktowane jako nieprawidłowe i w przypadku konieczności dokonania w nim zmian należy złożyć korektę zeznania ostatecznego. Zatem nieuzasadniona jest korekta zeznania wstępnego CIT- 8, w sytuacji gdy Podatnik w złożonym już w terminie późniejszym zeznaniu ostatecznym określił dane z niego wynikające w prawidłowej wysokości. W związku z powyższym w sytuacji gdy, podatnik złożył już zeznanie ostateczne CIT-8 i ponownie zachodzi konieczność dokonania w nim zmian należy dokonać ich składając korektę zeznania ostatecznego. (...)